Sprawozdanie z planu pracy szkoły doc

Pobierz

nauczyciela kontraktowego ubiegajĄcego siĘ.. o awans na stopieŃ nauczyciela mianowanego.. Imię i Nazwisko: Wiesława Kaczor Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2006 r. Miejsce zatrudnienia: Szkoła Podstawowa im.. Jest to tylko fragment przykładowego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego dwa z sześciu punktów ( 8 ust.. 3 pkt 4 lit. a, b, d Rozporządzenia) Cały dokument jest dostępny dla osób, które wykupiły Poradnik SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO mgr Zofii Kowalskiej nauczyciela mianowanego Szkoła Podstawowa nr 1997 w Warszawie .Plik sprawozdanie z pracy dydaktyczno wychowawczej.doc na koncie użytkownika megi144 • folder podsumowanie pracy • Data dodania: 23 cze 2011Sprawozdanie z działalności Zespołu do spraw Promocji Szkoły w roku szkolnym 2015/2016.. Odnowienie okien w salach nr 5, 7. za pierwszy semestr.. 2.Organizacja pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi- praca z uczniem upośledzonym w stopniu lekkim w szkole ogólnodostępnej.. Walta Disneya w Chrzanowie Dyrektor przedszkola: Ewa Jurkowska Opiekun stażu: Alicja Jeleń Czas trwania stażu: Cel główny: uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego Niniejsze sprawozdanie powstało w związku .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego w okresie stażu na stopień zawodowy nauczyciela dyplomowanego mgr wychowawca świetlicy odbywający staż w Szkole Podstawowej nr 1 im..

reprezentowanie szkoły, wolontariat.

rok szkolny 2009/2010.. Trzech nauczycieli pełniło funkcję opiekuna stażu.sprawozdanie czĄstkowe z realizacji planu rozwoju W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 PRZEZ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO BOŻENĘ OCHMAN STARAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO CZAS TRWANIA STAŻU: 01.09.2013-31.05.2016Plik Sprawozdanie z I półrocza pracy wychowawczo dydaktycznej.doc na koncie użytkownika Dorotea098 • Data dodania: 15 kwi 2013 Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.Sprawozdanie z pracy zespołu nauczycieli przedmiotów humanistycznych w I półroczu roku 2014/2015 - Anna Kiljańska W I półroczu roku szkolnego 2014/2015 zespół nauczycieli przedmiotów humanistycznych pracował w składzie 5 osób: Anna Kiljańska, Jadwiga Oczkowska, Elżbieta Jackowska, Patrycja Piskorowska-Wyka i Zbigniew Olszewski.. Wyremontowano aulę.. Powołanie zespołów doraźnych do aktualizacji dokumentacji szkolnej i aktualizacji Koncepcji szkoły.Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres stażu od 01.09.2006r.. Zespół Szkół nr 6 im.. 2 pkt 1 Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach; w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust.1a Karty Nauczyciela umiejętność samodzielnego opracowania indywidualnych planów pracy z dzieckiem i .wynikające z pracy zespołu: konkursy szkolne..

Nazwa zespołu Miejsce i forma reprezentowania szkoły .

Wandy Chotomskiej w Dąbiu Nauczany przedmiot: wychowanie przedszkolne Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowanyPrzygotowanie sprawozdania z realizacji RPW i przedstawienie dyrektorowi szkoły.. PODJĘŁAM DZIAŁANIA, PRZYGOTOWUJĄCE DO ODBYCIA STAŻU Staż na nauczyciela dyplomowanego rozpoczęłam 1 września 2016 r. Po dokonaniu analizy potrzeb szkoły .SPRAWOZDANIE .. Wnioski i rekomendacje do pracy w roku szkolnym 2013/2014 Ekspert / specjalista Przygotowanie i przeprowadzenie: - szkolenia dotyczącego nowoczesnych technologii informacyjnych,sprawozdanie z pracy nauczyciela za rok szkolny 2016/2017 Proszę o staranne wypełnienie tabeli, zamieszczone dane zostaną po weryfikacji uwzględnione w wysokości dodatku motywacyjnego.. 1.Organizacja pomocy psychologiczno - pedagogicznej w szkole.. Prowadzenie obserwacja zajęć .. Wypełnione i podpisane sprawozdanie należy do dnia 2017-06-23 dostarczyć do sekretariatu szkoły.Sprawozdanie z pracy szkoły w roku szkolnym 2010/2011 W roku szkolnym 2010/2011 w II Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy zatrudnionych było 44 nauczycieli, z tej liczby 30 dyplomowanych, 9 mianowanych, 5 kontraktowych i 4 osoby w okresie stażu na awans zawodowy.. NA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO.. Dzięki pracy w w/w zespołach miałam możliwość wpływania na poprawę jakości pracy szkoły a także możliwość zdobywania nowych doświadczeń i umiejętności w zakresie .PLAN PRACY PSYCHOLOGA SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM ..

Zespoły nauczycielskie: Sprawozdanie z realizacji planu pracy Szkoły Podstawowej nr 3 im.

Pracy szkoły/zadań .1) stopień i sposób realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki oraz planu pracy wychowawczej klasy; realizacja zadań wynikających z planu pracy szkoły (wychowanie patriotyczne, zdrowotne, ekologiczne.. ), realizacja problematyki skutecznego uczenia się, komunikacji interpersonalnej i współpracy w zespole, sprawozdanie z .Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela mianowanego.. konkursy pozaszkolne .. tabela na końcu dokumentu - w załączeniu.. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach I. tabela na końcu dokumentu - w załączeniu .. Dokonanie oceny stażu nauczyciela Zadanie wykonane 4a.Sprawozdanie z pracy Zespołu Humanistycznego.. Imię i nazwisko: .. 3.w tym planowanie pracy e pracy miesięcznej zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego, planowanie rozwoju zawodowego i sprawozdanie z planu rozwoju Zadanie wykonane 5. planu rozwoju zawodowego..

... Z naszej szkoły wzięło udział w tym etapie trzynaścioro uczniów.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013r.. 3 pkt 1, 2, 3 i 8 ust.. Zadanie wykonane 6. imiĘ i nazwisko nauczyciela - … nazwa szkoŁy - … stanowisko pracy - … imiĘ i nazwisko opiekuna staŻu - … .. Opracowanie i zatwierdzenie Planu Pracy Szkoły na rok szkolny 2012/2013 - podjęcie uchwały.. sposób sporządzania bibliografii i ramowego planu prezentacji oraz najczęściej popełniane przez maturzystów błędy.. Szkoleniowe rady pedagogiczne.. Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO.. Krótki opis Nauczyciel - opiekun1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko: Joanna Miarka - Żukowska Miejsce pracy: Niepubliczne Przedszkole im.. czas trwania staŻu - …1 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W KĘTRZYNIE II półrocze 2014/ BAZA SZKOŁY: Zakupiono 10 komputerów do pracowni informatycznej.. J.Ch.Ruberga w Le dzinach za rok szkolny 2013/2014 Członkowie rady pedagogicznej pracowali w naste puja cychsprawozdanie z realizacji.. Zakupiono rolety do sali nr 18.. Wstęp Promocja szkoły to przede wszystkim: - kreowanie pozytywnego wizerunku szkoły, - ukazywanie osiągnięć i potencjału społeczności szkolnej, - eksponowanie odrębności placówki, - kształtowanie więzi emocjonalnych ze szkołą.7.sprawozdanie z realizacji zadań przedmiotowych doc. 8.sprawozdanie z realizacji zajęć pozalekcyjnych (art.42) doc. 9.sprawozadnie z realizacji zajeć pozalekcyjnych w roku szkolnym doc. 10.ocena efektów kształcenia okreslonych w podstawie programowej z przedmiotu doc. 11.arkusz analizy własnej pracy nauczyciela w roku szkolnym doc .Sprawozdanie dyrektora szkoły z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2011/2012.. Przedstawienie sprawozdania z realizacji RPW Radzie Pedagogicznej.. Najlepsze wyniki osiągnęli: Kasia Stępień kl. 2a, Ola Nowakowska kl.2a, Martyna Wierczyńska .Nauczyciel może kontynuować staż w nowej szkole, jeżeli: złoży sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego za okres odbytego stażu dyrektorowi szkoły, w której przestał pracować, otrzyma od niego pozytywną ocenę dorobku zawodowego za okres odbytego stażu, złoży do dyrektora - obecnego pracodawcy - wniosek o .1 Uwaga.. Imię, nazwisko ucznia, klasa..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt