Uzupełnij pytania właściwymi zaimkami pytającymi who what when lub where

Pobierz

Uzupełnij pytania właściwymi zaimkami pytajnymi: who, what, when lub where Odpowiedź pełnymi zdaniami zgodnie z prawdą.Uzupełnij zdania właściwymi zaimkami nieokreślonymi.. Pamiętajmy jednak, że ich użycie nie sprawi, że zdanie stanie się pytaniem.. Dodaj niezbędne słowa.. She is a new student.. Język niemiecki - liceum.. Pytania szczegółowe (wh questions)Uzupełnij zdania, używając who, which lub where.. 5.Uzupełnij pytania,wstawiając he,she, his,her.. albo "jak się ma ?". How Often stosujemy w pytaniach w czasie Present Simple, aby dowiedzieć się jak często dana osoba wykonuje określoną czynność.. When ….Luki należy uzupełnić w języku angielskim.. - kiedy?. Nie używaj więcej niż sześciu słów.. Odpowiedz na nie pełnymi zdaniami.. Zaimek "How often" oznacza jak często.. Proszę na jutro!. 2012-01-09 19:27:19Zaimki: przedmiot, podmiot; Zaimki względne; Przymiotniki i zaimki: dzierżawcze; Przymiotniki i zaimki: wskazujące; Podstawowy szyk przymiotników; Pytania WH (zaimki pytające) Rodzajniki: a, an, the; Przyimki: czas i miejsce; Jest i są (there is/there are) oraz określniki ilościowe; Spójniki i, lub, ale (and, or, but)pytania szczegółowe (specific questions) tzn. pytania zaczynające się od któregoś ze słówek pytających (question words).. Ćwiczenie Wybierz właściwe wyrazy: what, who lub which aby uzupełnić następujące pytania w języku angielskim..

Uzupełnij pytania właściwymi zaimkami pytajnymi: who, what, when lub where.

- gdzie?. Potrzebujesz pomocy?. .Uzupełnij zdania 9.1-9.6 tak, aby miały sens, używając odpowiednich form słów w nawiasach.. Bardzo ważne jest to, że zawsze są akcentowane, aby odróżnić je od zaimków względnych ( que, cual, quien, etc.): play ¿ Cómo estás?. (Dlaczego lubisz jabłka) Where did your brother go yesterday?Proszę zadanie 1 i 2 przepisać do zeszytu i uzupełnić Zad 1.. Zaimek ten zajmuje miejsce na początku zdania, zaś po nim tworzymy pytanie przy pomocy operatora do lub does.1 when 2 where 3 who 4 what zamek pytający to np co, kiedy, kto, gdzie itdW zad.. O tym, jakiego przypadku wymaga dany przyimek dowiesz się w odpowiednim dziale.Uzupełnij poniższe zdania właściwymi zaimkami dzierżawczymi: my, your,his,her,its,our lub their.. źródło:Ćwiczenie Wybierz właściwe zaimki: who, which lub that aby uzupełnić następujące zdania względne w języku angielskim.. What's the name of the man.Zadając pytanie: która godzina?, nie skorzystamy z przyimka which, ale zapytamy: What time is it?. - jak się czuł twój ojciec?. Zaimki pytające występują oczywiście w pytaniach.. Szyk konstrukcji takiego pytania jest taki sam jak każdego innego pytania w języku angielskim (z wyjątkiem which i whose, o których więcej poniżej): Zaimek pytający + czasownik + podmiot + reszta zdania.. Zaimki.. Postaw na dokładność i rzetelność informacji zamieszczonych na naszej stronie dzięki zweryfikowanym przez eksperta pomocom edukacyjnym!.

rotate.3 Uzupełnij pytania właściwymi zaimkami pytajnymi: who, what lub where.

Rejestracja.. Czasami where, when oraz why użyte w zdaniach względnych nazywane są relative adverbs.Uzupełnij pytania, wstawiając When, Where, How, Who lub What.. 5 was with you at breakfast this morning?Uzupełnij pytania właściwymi zaimkami pytajnymi: who, what, when lub where Odpowiedź pełnymi zdaniami zgodnie z prawdą.Gdy w zdaniach względnych mówimy o czasie, powodzie lub miejscu to możemy zamiast zaimków względnych użyć słówek pytających (przysłówków) when, why oraz where.. Jeśli pytamy o osoby, na pierwszym miejscu występuje przyimek a zaraz za nim zaimek pytający wer (kto) w odpowiednim przypadku.. - jak się masz?. Uzupełnij dialogi według przykładu.. Odpowiedź na nie pełnymi zdaniami zgodnie z prawdą.. Tworzy się je dokładnie tak samo jak pytania ogólne, tyle tylko, że na początku takiego pytania stawiamy słówko pytające, np.: Why do you like apples?. Zadanie z książki : Repetytorium Gimnazjalne LONGMAN , zad.. Język angielski.. -> She asked John where he spent his holidays.Zaimek pytający HOW w połączeniu z BE stworzy bardzo popularne pytanie - "jak się masz?". Gimnazjum.. Żeby zadać pytanie w języku niemieckim, masz dwie możliwości.Możesz albo zadać pytanie, na które odpowiedź brzmi tak/ nie (Ja/Nein Fragen), a możesz też podpytać o szczegóły za pomocą tzw.Czas Present Simple - pytania z zaimkami "How often" i "When"..

3 uzupełnij pytania właściwymi zaimkami pytającymi z zielonej ramki.

Pytania w języku niemieckim mogą składać się z przyimka oraz zaimka pytającego.. Co się dzieje/co jest?Podobnie ma się sytuacja w przypadku zdań twierdzących i przeczących z zaimkami pytającymi.. Książki Q&A Premium.. Uzupełnij zdania zaimkami pytającymi.. W zad 4 napisz 6 pytań z zaimkami pytającymi do kolegi o nim lub jego rodzinie.Pobierz plik uzupełnij_zdania_brakującymi_zaimkami_pytającymi już teraz w jednym z następujących formatów - PDF oraz DOC.W skład tej pomocy edukacyjnej wchodzą materiały, które wspomogą Cię w nauce wybranego materiału.. lub też "jak wygląda sytucja ?". Logowanie.. Potrzebujesz pomocy?Tworzenie pytań typu wh questions nie powinno sprawiać najmniejszego problemu.. rozwiązane.. 2013-05-16 17:08:44 Ułóż zdania z zaimkami 2014-01-19 15:13:49 Uzupełnij zdania czasownikami w nawiasach w czasie Past Simple i Past Continous oraz zaimkami who, which lub where.. Otóż właśnie listę stworzyłam, uszeregowałam w rządku i oto ona: zdania pytające z zaimkami pytającymi was - co wer - kto warum - dlaczego wieso - po co wo - gdzie woher - skąd wohin - dokąd wen - kogo wem - komu wie - jaka, jakie, jaki, jak wann .Zaimki pytające w niemieckim określane są jako W-Fragewörter, bo zaczynają się zawsze na literę "w"..

...Uzupełnij zdania właściwymi zaimkami nieokreślonymi.

Uzupełnij zdania zaimkami pytającymi..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt