Na podstawie podanych fotografii

Pobierz

pracy na lekcji.. ---------buty----------.. Odpowiedź Guest.Zadanie wykonaj na podstawie fotografii, na której przedstawiono zjawisko przyrodnicze obserwowane z powierzchni Ziemi (strona II barwnego materiału źródłowego).. -------niebo--------------.. ------chmury----------.. Zapisz w zeszycie utworzone zwroty i wyrażenia.. Oceń to zadanie:76043.. Nasz przyjaciel, Praca Domowa wyślij nowe pytanie na KLASA.ONLINE.. Zjawisko, które przedstawiono na fotografii, występuje przede wszystkim na obszarach i jest A/BZadanie wykonaj na podstawie fotografii przedstawiającej profil glebowy (strona IV barwnego materiału źródłowego).. Tego typu zadań aktualnie nie rozwiązujemy.. Test 5 Grupa A Zapoznaj się z mapą i wykonaj polecenia a) - c).. Kocham gotowanie i francuską literaturę.. obserwacje :metal spala się w parze wodnej .Produktem reakcji jast białyproszek W czasie reakcji powstaje gaz,który sie spala niebieskim płomieniem2 Napisz wstęp opowiadania na podstawie podanych zdjęć.. Na podstawie podanych fotografii ułóż zabawny tekst z dialogiem, w którym zastosujesz trzy dwukropki wprowadzające dialog i dwa dwukropki poprzedzające wyliczenie.. Wpisz do tabeli w odpowiedniej kolejności lata wybrane z podanych poniżej, tak aby odpowiadała im charakterystyczna struktura produkcji energii pierwotnej na świecie w danym roku.Na podstawie: T. H. van Andel, Najnowsze spojrzenie na naszą planetę, Warszawa 1977..

Wybierz właściwe odpowiedzi spośród podanych.

Zadanie 18.1.. Nauczycielka w liceum z 5-letnim doświadczeniem.. Uzasadnij swoją odpowiedź.. dotyczące wykonania piosenek.. Na poniższych rysunkach literą X oznaczono najmłodszy − spośród przedstawionych − wulkan powstający nad plamą gorąca.. ------- sukienka -----------.. Pls na jutro Daje najjjodniesienia się do indywidualnych doświadczeń.. (0-2) Uzupełnij tabelę.. Kategorie takie jak fotografia krajobrazowa, fotoreportażowa, portretowa, architektury czy makro teoretycznie nie powinny nikomu nastręczać trudności w rozróżnieniu.Zadania od 1. do 8. wykonaj na podstawie barwnej mapy przedstawiającej fragment wschodniej części Sudetów.. Uzasadnij swoją odpowiedź.Na podstawie fotografii oraz własnej wiedzy podaj trzy różnice między nimi przedstawionymi sposobami gospadorowania zasobami leśnymi na jednym zdięciu są powycinane drzewa a na drugim jest….. Na fotografii przedstawiono Ziemię znajdującą się w (najmniejszym / największym)Fotografie podsumowujące półwiecze artystycznej działalności trzech wybitnych profesorów łódzkiej Szkoły Filmowej - Jacka Koprowicza, Ryszarda Lenczewskiego i Zbigniewa Wichłacza - można od soboty oglądać na wystawie w Ośrodku Propagandy Sztuki w Łodzi..

Podaj nazwy poziomów glebowych oznaczonych na fotografii literami.

Może zacznę od planu?. Jaki rodzaj ma każdy z wpisanych przez ciebie wyrazów?. Zadanie 1.. Na profilu gleby numerami od I do IV oznaczono wybrane poziomy glebowe.Na podstawie danych z portalu na dzień 4 grudnia przygotowaliśmy ranking samorządowców gminy Wieluń - radnych wraz z burmistrzem.. Dobierz składniki gleby spośród podanych poniżej.Na podstawie fotografii powiedz, Jakim wyrazami należy uzupełnić podane sformułowania, aby powstały związki frazeologiczne.. 129 Szkoęa mówienia i pisania 3 Na podstawie podanych planów wymyśl i zapisz tytuły opowiadań.Nr zadania Wypełnia Maks. liczba pkt egzaminator Uzyskana liczba pkt 27.. Na fotografii przedstawiono Ziemię znajdującą się w (najmniejszym / największym)Na podstawie przedstawionego na rysunku położenia Gwiazdy Polarnej nad horyzontem podaj numer, którym oznaczono na mapie miejsce obserwacji tego ciała niebieskiego.. Określ rodzaj, przypadek i liczba wszystkich występujących w nich rzeczowników.Na podstawie: W. Mizerski, J. Żukowski, Tablice geograficzne, Warszawa 2014.. Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. (1 pkt) Na fotografii przedstawiającej panoramę Lądka-Zdroju literą A oznaczono górę Trojak (F4).. Uzupełnij tabelęZadanie wykonaj na podstawie barwnej fotografii przedstawiającej oświetlenie Ziemi (strona II barwnego materiału źródłowego)..

Uzupełnij zdanie - wpisz jedno z kreśleń podanych w nawiasie.

Cecha poziomu glebowego 1.Zadanie wykonaj na podstawie barwnych fotografii przedstawiających Boyardville - nadmorską miejscowość wypoczynkową położoną na zachodnim wybrzeżu Francji (strona II barwnego materiału źródłowego).Zadanie wykonaj na podstawie barwnej fotografii przedstawiającej oświetlenie Ziemi (strona II barwnego materiału źródłowego).. Uzupełnij zdanie ‒ wpisz jedno z określeń podanych w nawiasie.. Regulamin.. Przyporządkuj do każdego z nich numer, którym oznaczono właściwą cechę wybraną z podanych.. do treści filmów i spektakli.. Do każdego opisu w tabeli przyporządkuj nazwę rodzaju chmury, wybraną z podanych poniżej, oraz numer fotografii, na której przedstawiono ten rodzaj chmury.. pracy w grupie.. M ze or 0-5 p. a) Wpisz nazwy terytoriów oznaczonych na mapie cyframi 1, 2, 3. ckie łty Ba Wilno Gdańsk 1- 2- 3- b) Wyjaśnij, jaki był polityczny skutek podziału ziem polskich w 1815 r. 2 PoznańWiększość rodzajów fotografii wyróżnionych na podstawie tematyki jest dosyć oczywisty i intuicyjny.. Uzupełnij poniższe zdanie.. Na rysunku 2. podano wiek wulkanów w milionach lat.. PodziękujNapisz do mnie!.

Uzupełnij zdanie ‒ wpisz jedno z określeń podanych w nawiasie.

W poniższej tabeli podano wybrane cechy odnoszące się do dwóch różnych typów wulkanów przedstawionych na fotografiach.. Wprowadź czytelnika w nastrój, opisując miejsce, czas zdarzeń i towarzyszące bohaterom uczucia.. Fotografię wykonano ze stoku wzniesienia A.. Nauczyciel.. 1 29 b. 1 18 Egzamin maturalny z geografii Poziom rozszerzony Zadania 30 i 31 wykonaj na podstawie poniższej mapy konturowej Chin, na której zaznaczono literami A-D cztery miejsca na dwóch największych rzekach tego kraju oraz położenie wybranych miast.Na podstawie barwy poziomu glebowego można wnioskować o procesach w nim zachodzących i obecności związków chemicznych.. Uzasadnij swoją odpowiedź.. Konik (C3).Zadanie wykonaj na podstawie barwnej fotografii przedstawiającej oświetlenie Ziemi (strona II barwnego materiału źródłowego).. Przyporządkuj do poziomów genetycznych gleby, oznaczonych na fotografii numerami 1. i 3., składniki gleby decydujące o barwie danego poziomu.. Poziom wykonania zadania - im wyższy, tym zadanie było łatwiejsze dla zdających.Na poniższej fotografii podano nazwy wybranych obiektów przemysłowych, położonych w Bukownie i w Olkuszu, oraz przybliżone odległości w linii prostej tych obiektów od szczytu wzniesienia .Zadanie wykonaj na podstawie poniższej tabeli, w której zamieszczono dla wybranych państw wysoko rozwiniętych gospodarczo długość utwardzonych dróg kołowych w tys. km, oraz na podstawie mapy, na której przedstawiono gęstość na świecie utwardzonych dróg kołowych w km na 100 km2 (strona IV barwnego materiału źródłowego).Zadanie wykonaj na podstawie własnej wiedzy i fotografii, na której przedstawiono profil gleby występującej na półkuli północnej, w tym ‒ także w Polsce.. Informacje O Danych Osobowych.. Zobaczcie w naszej galerii zdjęć.Zadanie wykonaj na podstawie fotografii, na których przedstawiono dwa typy wulkanów występujące na Ziemi (strona III barwnego materiału źródłowego)..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt