Przeczytaj tekst w ramce i zaznacz poprawne dokończenie zdania

Pobierz

Odpowiedzi zapisz w.. Współcześnie budynek dawnego kościoła pełni funkcję muzeum.. Przeczytaj teksty.. Słońce i Ziemia się poruszają.. Turcy zdobyli Konstantynopol w A.Przeczytaj tekst w ramce, przyjrzyj się mapie i zaznacz poprawne dokończenie zdania.Armia perska zagroziła Atenom już w 490 roku p.n.e. Zwycięstwo Greków - dowodzonych wówczas przez Miltiadesa - ocaliło miasto.. Zadanie 10.. Michał mieszka w Łebie.. Często przy ozdabianiu rękopisów sięgano po złoto, które nanoszono w formie cienkich płatków.. Korzystali z różnych źródeł historycznych.. Przemiany w Czechosłowacji w Marcu '68 budziły sympatię i nadzieję społeczeństwa polskiego.. (0-2) Przeczytaj tekst w ramce i uzupełnij zdanie.. Po udziale w szkolnej olimpiadzie matematycznej, w trosce o zdrowie Kamil powinien A. pograć na komputerze.. Przeczytaj tekst i zaznacz poprawne dokończenia zdań.. Trasę podróży zaznaczył na konturowej mapie Polski.. Liczono, iż podobne zmiany możliwe są także w PRL.. Dzięki niej ryby poruszają się w wodzie swobodnie, skutecznie omijając przeszkody.16 Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. D. obejrzeć film.. Nastąpiło to 28 lat po wystąpieniu Marcina Lutra przeciwko sprzedaży odpustów.. Wir sind ein Team, oftW zadaniu 1. spośród podanych dokończeń każdego ze zdań tylko jedno jest poprawne.. / 1 pkt) 17 Zaznacz poprawną odpowiedź.Przeczytaj tekst i zaznacz poprawne dokończenie zdania..

Przeczytaj tekst w ramce i zaznacz poprawne dokończenie zdania.

(0-3) Przeczytaj tekst i oceń prawdziwość każdego zdania.. Jednak Ateny szybko odzyskały swoje znacznie.. Dlatego też rękopisy były drogie i trudno dostępne.Przeczytaj tekst w ramce i zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Podczas wakacji podróżował z rodzicami do Zakopanego.. Sobór w Trydencie został zwołany przez papieża Pawła III w odpowiedzi na reformację.. Miejsca, w których rodzina zatrzymywała się na dłużej i robiła zdjęcia, Michał oznaczył .Przeczytaj teksty w ramkach, przeanalizuj ilustracje, a następnie zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Zadanie 4.. Turysta wchodzący na szczyt pokona łagodniej nachylony teren, jeśli będzie się wspinał z punktu A / C.. Poznał je, rozmawiając z jego kolegami, żołnierzami Armii Krajowej.Przeczytaj tekst i zaznacz poprawne dokończenie zdania.. B. chce opuścić dom.. U ryb narządem zmysłu, który informuje o sile i kierunku ruchów wody, jest linia boczna.. • Wybierz poprawne dokończenie każdego zdania i zaznacz je znakiem X, np.: A w lesie.. A. zarodziec .D.. obrona wieży spadochronowej w Katowicach.. Zaznacz poprawną odpowiedź A, B, C lub D. przeczytaj tekst i wybierz poprawne odpowiedzi a b lub c. Zaznacz a, B lub c. Zaznacz literę A albo B. Stół, przy którym się je i pracuje, nazwano w ostatnim akapicie tekstu ___..

Przeczytaj tekst i zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Ma ona postać kanałów biegnących po bokach głowy i wzdłuż boków ciała.. Sobór w Trydencie został zwołany przez papieża Pawła III w odpowiedzi na reformację.. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.. D. ceniono czas spędzany w ciszy.. D. marzy o samotności.. B na polu.. zaznacz prawidlowe zakończenie zdania: cecha świadczącą o pokrewienstwie ewolucyjnym krasnorostow i zielenic z roślinami lądowymi a) jest ściana komórkowa zbudowana z mureiny b)są…Q.. Nowa Era Rozwiązanie zadania: zad.. Zaznacz PRAWDA albo FAŁSZ.. B. proponowano nietypowe rozrywki.. W 1517 roku Marcin Luter wywiesił na drzwiach kościoła w Wittenberdze 95 tez, w których skrytykował sprzedaż odpustów prowadzoną w Kościele katolickim.. Słońce jest nieruchome, a Ziemia się porusza.. Przeczytaj tekst.. Zadanie 12.. PRAWDA FAŁSZ Zadanie 18.Przeczytaj tekst i zaznacz poprawne dokończenie zdania.. W XV wieku wzrost znaczenia politycznego szlachty znalazł wyraz w udziale jej przedstawicieli w obradach sejmu walnego.. W tym celu zaprojektowali doświadczenie chemiczne przedstawione na ilustracji powyżej.Przeczytaj uważnie poniższy tekst i wybierz wszystkie poprawne dokończenia zdań.Spotkania z fizyką klasa 8 Podręcznik wyd.. Uczniowie zbierali informacje o historii swoich rodzin.. O podmiocie lirycznym można powiedzieć, że A. mało wie o świecie..

4.Przeczytaj tekst i zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Obrady soboru przebiegały w trzech turach.. Przeczytaj tekst i zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Ziemia Chełmińska położona jest na lewym / prawym brzegu _____ .. Persowie zdobyli i zniszczyli je dopiero dziesięć lat później.. Mówimy, że wędrówka Słońca po niebie jest pozorna, ponieważ A.. Zadanie 4.. • Jeśli się pomylisz, niepoprawne dokończenie zdania, które wybrałeś, otocz pętlą, a poprawne zaznacz znakiem X, np.: A w lesie.Przeczytaj tekst w ramce i zaznacz poprawne dokończenie zdania.. (0-1) Oceń, czy zdanie jest prawdziwe.. (0-2) Przeczytaj tekst w ramce i uzupełnij zdanie.. Przeczytaj tekst i zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Dowództwo niemieckie od dawna oczekiwało lądowania.. Weź pod uwagę nachylenie terenu.. Skóra zbudowana jest z naskórka i skóry właściwej, pod którą znajduje się warstwa podskórna.. Przyjęta w 1505 roku konstytucja Nihil novi uprawniała posłów ziemskich i senatorów do decydowania o najważniejszych sprawach państwa.W każdym zdaniu podkreśl właściwy wyraz, a następnie dopisz brakujące nazwy rzek.. Przedstawiona treść zadania jest tylko fragmentem (cytatem) całej treści zamieszczonej w podręczniku lub zbiorze zadań.Przeczytaj tekst.. B. pojeździć na rowerze.. Dziadek opowiedział Ani o losach swojego ojca, który zginął podczas II wojny światowej.. Zadanie 9.. Zaznacz A albo B oraz C albo D.Zaznacz poprawne dokończenie zdania..

Zakonnik wezwałPrzeczytaj tekst i zaznacz poprawne dokończenie zdania.

Zaznacz A albo B oraz C albo D. Posłuchamy, jak bije olbrzymie, zielone serce przyrody.zaznacz takie dokończenie zdania, aby otrzymać zdanie prawdziwe w załączniku Zad1.. Pieniądze pochodzące z tej działalności przeznaczano wówczas na budowę bazyliki św. Piotra w Rzymie.. z organizmu matki do organizmu rozwijającego się dziecka i spowodować jego chorobę, a nawet śmierć.. Spośród wyrazów w ramce wybierz te, które poprawnie uzupełniają luki 1-3.. Naskórek zbudowany jest z nabłonka wielowarstwowego płaskiego, skóra właściwa - z tkanki łącznej,Dokończ zdanie.. Przeczytaj tekst w ramce i zaznacz poprawne dokończenie zdania.. zwykłym stołem A okrągłym stołem B Zadanie 17.. Chrześcijańska świątynia Hagia Sophia w Konstantynopolu została poświęcona w 537 roku.. B. Słońce i Ziemia są nieruchome.. Na podstawie informacji w nim zawartych wybierz spośród poprawne a-c dokończenie zdania.. Po 916 latach Turcy opanowali miasto i przekształcili kościół w meczet.. Popularnym hasłem wiosną 1968 r. było "cała Polska czeka na swego Dubczeka".Przeczytaj zdania (1.-10.).. Nastąpiło to 28 lat po wystąpieniu Marcina Lutra przeciwko sprzedaży odpustów.. C nad morzem.. Zadanie 9.. Uczniowie mieli wykazać, że niektóre substancje nie rozpuszczają się w wodzie, ale rozpuszczają się w benzynie.. Deski zostały wyposażone w podstawki, które później zmieniły się w nogi.. Slabo zasadowy wodorowęglan sodu NaHCO3, nazywany sodą oczyszczoną, jest substancją higroskopijną, dobrze rozpuszcza się w wodzie i ulega rozkladowi pod wpływem wzrostu temperatury zgodnie z równaniem reakcji chemicznej: 2 NaHCO, " Na CO2+ H2O + CO2b) Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Każda z nich odbywała się za pontyfikatu innego papieża.Przeczytaj tekst w ramce i zaznacz poprawne dokończenie zdania.Średniowieczne księgi były przepisywane przez kopistów w skryptoriach.. Przeto My Kazimierz [.]. postanowiliśmy w mieście naszym Krakowie wyznaczyć [.]. i urządzić miejsce, na którym by szkoła powszechna w każdym dozwolonym wydziale kwitnęła [.. ], aby wydawała męże [.]. w różnych umiejętnościach biegłe.Przeczytaj tekst w ramce i zaznacz poprawne dokończenie zdania.. Ten protist wywołuje groźną, zwłaszcza dla kobiet w ciąży, chorobę.. Ten obszar leży na wysokości od 0 do 300 m n.p.m. Na mapach hipsometrycznych .Zaznacz poprawne dokończenie zdania.. C. jest ciekawy świata.. Opis grzybobrania świadczy o tym, że w Soplicowie A. kultywowano staropolskie zwyczaje.. C. zachwycano się francuską modą.. C. przeczytać książkę.. Pasożyt opisany w tekście to.. (0-3) Przeczytaj tekst.. B. Lublin znajduje się na obszarze leżącym na lewym / prawym brzegu _____ .. Obrady soboru przebiegały w trzech turach.. Jest niebezpieczny dlatego, że pasożyt ten może przejść.. Informacja 1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt