Podział tłuszczów ze względu na budowę

Pobierz

Budowa chemiczna, podział oraz właściwości fizykochemiczne tłuszczów Ze względu na budowę chemiczną tłuszcze dzieli się na trzy podstawowe grupy: 1) Tłuszcze proste czyli estry kwasów tłuszczowych i alkoholi, do których zaliczamy tłuszcze właściwe i woski, przy czym:Podział tłuszczów.. Tłuszcze roślinne (ciekłe) odbarwiają wodę bromową.2.3.. Tłuszcze można podzielić - ze względu na stan skupienia - na stałe i ciekłe.. Pod tym względem węglowodany mają też bardzo zróżnicowany wpływ na nasz organizm.. Lipidy nazywane są inaczej Tłuszczowcami Zgłoś błąd.. Obecność wiązań podwójnych:1.. Tłuszcze roślinne zawierają głównie związki nienasycone, a tłuszcze zwierzęce - związki nasycone.. Istotnym jest również, aby wiedzieć, że wbrew powszechnej obiegowej opinii, która panowała do tej pory, tłuszcze nasycone nie przyczyniają się w istotny sposób do zwiększenia ryzyka chorób układu krążenia czy udaru mózgu.Przyjmuje się, że dieta powinna dostarczać 30 proc. dziennego zapotrzebowania na kalorie.. Dla człowieka tłuszcze właściwe są materiałem wysokoenergetycznym, który dostarcza dwukrotnie więcej energii niż glukoza.3.3.. Z kolei źródłami tłuszczów zwierzęcych są mięsa i ryby, nabiał, smalec czy masło.Lista pytańLipidy - budowa i znaczenie.. W diecie znajdują się zarówno tłuszcze roślinne, jak i zwierzęce.. Uczniowie zastanawiają się, co to są tłuszcze .2) ze względu na pochodzenie : zwierzęce , np. smalec, tran i roślinne, czyli oleje 3) ze względu na budowę cząsteczki: proste, złożone i izoprenowe Lipidy izoprenowe, mimo że mają inną budowę, są zaliczane do tłuszczowców ze względu na hydrofobowość cząsteczek i rozpuszczalność w rozpuszczalnikach niepolarnych.tłuszcze właściwe - jeśli alkoholem jest glicerol; należą do nich tłuszcze stałe i ciekłe; tłuszcze proste - należą do nich woski; fosfolipidy; glikolipidy; steroidy; karotenoidyWydaje się, że także cel podziału, jakim jest zniesienie współwłasności nie uzasadnia różnicowania znajdujących się na gruncie budynków ze względu na ich status w procesie inwestycyjnym..

Podział tłuszczów ze względu na budowę chemiczną.

Lipidy złożone.. Pogląd taki wyrażony został również w literaturze przedmiotu (M. Durzyńska, Podział nieruchomości, wyd.. Węglowodany to jeden z trzech składników pokarmowych obecnych w naszej diecie.. Lexis Nexis 2011).. Występujące w nich kwasy tłuszczowe warunkują ich właściwości technologiczne i żywieniowe.Podział lipidów ze względu na budowę chemiczną: Lipidy proste.. Zaznacz wszystkie Odznacz wszystkie Wybrano pytań 14/14.. Tłuszcze dzieli się, biorąc pod uwagę szereg kryteriów jak: Pochodzenie: roślinne, zwierzęce, sztuczne i modyfikowane.. Pierwsze z nich to budowa chemiczna, gdzie wyróżniamy lipidy proste oraz złożone.. Nadmiar tłuszczy odkładany jest w postaci tkanki podskórnej która izoluje przed zimnem oraz stanowi materiał zapasowy energetyczny.Budowa i nazewnictwo tłuszczów.. Lipidy proste - są to estry kwasów tłuszczowych i alkoholi.. Tłuszcze dzielimy - ze względu na pochodzenie - na roślinne i zwierzęce.. Lipidy izoprenowe.. Tłuszcze roślinne zawierają głównie związki nienasycone, a tłuszcze zwierzęce - związki nasycone.. Do lipidów prostych należą Tłuszcze właściwe .19 marca, 2019.. Poszczególne rodzaje tłuszczu charakteryzują się odmiennym składem.. woski.. "Dobre" tłuszcze znalazły się obok produktów zbożowych na pierwszym piętrze jako ważny element profilaktyki chorób serca, natomiast tłuszcze "złe" zajęły ostatnie i najmniej chlubne miejsce na szczycie piramidy, jako produkty ..

3.Rodzaje tłuszczów ze względu na budowę cząsteczki.

Zalicza się do nich lidipy właściwe, czyli estry KT i glicerolu oraz woski, które stanowią estry KT z pozostałymi alkoholami, innymi niż glicerol.Tłuszcze można podzielić - ze względu na stan skupienia - na stałe i ciekłe.. Tłuszcze (glicerydy) to estry glicerolu (propano­1,2,3­triolu) i wyższych kwasów monokarboksylowych.. Wpływ na to ma obecnośćBiorąc pod uwagę pochodzenie wyróżniamy tłuszcze roślinne i zwierzęce, a w zależności od konsystencji dzielimy je na tłuszcze stałe i płynne(potocznie określane jako oleje).. Ze względu na budowę dzielimy lipidy na proste i złożone.. Właściwości tłuszczów.Przestawia budowę cząsteczki tłuszczu, wzór ogólny oraz zapisuje reakcję estryfikacji, w której otrzymywane są tłuszcze.. Rysuje na tablicy szkolnej schemat podziału tłuszczów ze względu na stan skupienia, pochodzenie i budowę chemiczną.. równanie otrzymywania tłuszczów w reakcji estryfikacji wzór ogólny tłuszczów.. Chemiczny podział tłuszczów.. Lipidy to związki organiczne, zawierające C, H, O, czasem też N oraz P.. Tłuszcze dzielimy - ze względu na pochodzenie - na roślinne i zwierzęce..

Budowa tłuszczów: co to są tłuszcze?

Tłuszcze roślinne (ciekłe) odbarwiają wodę bromową.. fosfolipidy.Najwyższa zatem pora na niemniej popularny podział kwasów tłuszczowych, czyli podział tłuszczów ze względu na liczbę podwójnych wiązań w łańcuchu węglowym.. tłuszcze właściwe.. Uczniowie zapisują notatki do zeszytu.. Lipidy proste to zwyczajnie estry alkoholi i kwasów tłuszczowych, natomiast złożone zawierają także cząsteczkę substancji innego pochodzenia, np. cząsteczkę białka lub cukru.Tłuszcze roślinne zbudowane są z nienasyconych kwasów tłuszczowych, a zwierzęce z nasyconych.. Tłuszcze dzielą się także ze względu na swoją budowę chemiczną.. Do tłuszczów prostych zalicza się: lipidy właściwe - są to estry kwasów tłuszczowych i glicerolu, woski - są to estry wyższych kwasów tłuszczowych i alkoholi innych niż glicerol.Ze względu na budowę tłuszczowce dzielimy na: - tłuszcze proste (tłuszcze właściwe i woski) - lipoidy (należą do nich tłuszcze złożone i pochodne lipidowe)Podział tłuszczów ze względu na budowę chemiczną Kolejny znany podział tłuszczów uwzględnia jako kryterium ich budowę chemiczną.. W takiej sytuacji wyróżnia się: tłuszcze proste; tłuszcze złożone; Tłuszcze proste to podstawowe estry kwasów tłuszczowych i alkoholi..

Jakie są rodzaje tłuszczów ze względu na budowę cząsteczki?

Nie są one jednak jednorodną grupą, ponieważ dzielą się ze względu na budowę chemiczną oraz swoje właściwości.. Zgodnie z nim, kwasy tłuszczowe dzielimy na nasycone (te, w których nie ma podwójnych wiązań) oraz nienasycone (o różnej liczbie podwójnych wiązań), w tym kwasy tłuszczowe jednonienasycone (jedno wiązanie podwójne w łańcuchu) i wielonienasycone (dwa lub więcej wiązań podwójnych w łańcuchu).potrafi podzielić tłuszcze ze względu na pochodzenie podając przykłady potrafi opisać właściwości fizyczne tłuszczów potrafi wykazać różnicę w budowie cząsteczek tłuszczów stałych i ciekłychTłuszcze dzieli się ze względu na ich budowę chemiczną, pochodzenie, obecność wiązań podwójnych oraz stan skupienia.. Funkcje Tłuszcze są energetycznym składnikiem dostarczającym organizmowi energii cieplnej na utrzymanie stałej temperatury ciała.. Przykładami tłuszczów roślinnych są oleje roślinne, awokado, orzechy.. Pod kątem budowy chemicznej, lipidy mogą być proste, a więc składać się wyłącznie z estrów gliceryny i kwasów tłuszczowych, lub złożone, mające w swoim składzie oprócz alkoholu i kwasów tłuszczowych również inne związki.Należy wyróżnić 3 kryteria, ze względu na które można dzielić lipidy.. Tłuszcze można podzielić ze względu na: skład i występowanie (tłuszcze naturalne i sztuczne), stan skupienia (tłuszcze ciekłe i stałe), budowę cząsteczki (tłuszcze nasycone i nienasycone).1.1..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt