Telefony alarmowe scenariusz zajęć

Pobierz

Gwizdek.. Hasło programowe: (wg podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych): - uczeń wie jak skorzystać z numeru alarmowego 112 w razie niebezpieczeństwa swojego lub bliskich.. Dowiedzą się jak powinno wyglądać prawidłowe zgłoszenie wypadku/zdarzenia oraz zapoznają się w pierwszą zwrotką i refrenem piosenki "112 numer alarmowy".Scenariusz zajęć dla kl. 5 i 6 dotyczący bezpiecznego wypoczynku Temat: Bezpieczne wakacje Cel: Uświadomienie zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania zasad .. telefon komórkowy - wpisz numery alarmowe/telefon 985 oraz 601 100 300, to telefony alarmowe GOPR).• wie, że połączenie telefoniczne ze służbami ratowniczymi jest bezpłatne, • potrafi radzić sobie w sytuacji zagrożenia, • zna konsekwencje nieuzasadnionego wezwania pomocy.. Materiały dla prowadzącego.. Dowiedzą się jak powinno wyglądać prawidłowe zgłoszenie wypadku/zdarzenia oraz zapoznają się w pierwszą zwrotką i refrenem piosenki "112 numer alarmowy".Każda z drużyn musi świetnie znać telefony alarmowe i sygnały wzywające pomoc.. NUMER ALARMOWY.. Scenariusz dostępny po kliknięciu w poniższy link: Wiem jak zachować się w trudnych sytuacjach - scenariusz zajęćZnamy ważne numery telefonów alarmowych - scenariusz zajęć dla 3-, 4-latków Pobierz lub kup 3.69 zł Przedszkolak i bezpieczny komputer (scenariusz zajęć dla 6-latków)Cele szczegółowe: dziecko potrafi wybrać numer alarmowy 112, przedstawić się i podać swój adres zamieszkania; wie, kiedy można dzwonić pod numer 112 i jakie informacje należy przekazać, dzwoniąc na numery alarmowe; odgrywa role parateatralne związane z tematem zajęćSCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH Dzień aktywności: Kultura bezpieczeństwa Bezpieczne posługiwanie się różnymi przedmiotami i urządzeniami • zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy, • kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, • wdrażanie do zachowań mających na celu bezpieczeństwo swoje i innych.numery alarmowe (1) .odt..

Numery alarmowe.

Czas przeznaczony na zajęcia: 1 godz. lekcyjna (45 minut) Cele ogólne lekcji: poznanie i zapamiętanie podstawowych zasad bezpiecznego poruszania się po drogach, przechodzenia przez jezdnię, podróżowania środkami komunikacji miejskiej;W środę przedszkolaki wysłuchają wiersza "Telefony", poznają numery telefonów alarmowych oraz poćwiczą przyporządkowywanie numeru do zaistniałej niebezpiecznej sytuacji.. Numer alarmowy", a w nim między innymi: wykonywanie modeli telefonów, odgrywanie scenek - próba właściwego zachowania się w sytuacjach zagrożenia, malowanie metodą paluszkową.Konspekt zajęć dydaktycznych - cz. 3 Prowadzący przy każdej oka-zji powinien utrwalać znajo- mość numerów telefonów alarmowych Prowadzący zwraca uwa- gę, by dzieci podczas wy- konywania zadania nie po- trącały się wzajemnie.. Kartki trzeba przymo-Scenariusze lekcji ROZDZIAŁ I JESTEM BEZPIECZNY Temat 1: Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy.. Zapoznanie z wyposażeniem apteczki, podkreślenie, że apteczka powinna znajdować się w każdym domu, w samochodzie, w przedszkolu, w szkole itp.Scenariusz zajęć z zakresu udzielania pierwszej pomocy pt. "WIEMY I POTRAFIMY.". Wie, gdzie na klawiaturze telefonu wybiera się numer 112 i jak wykonać połączenie alarmowe.. - uczeń wie, do kogo zwrócić się o pomoc w sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia.Czasem dziecko staje przed trudną dla niego sytuacją, wymagającą wezwania pomocy..

Przebieg zajęć: 1.

CELE OPERACYJNE: Dziecko: 1.1.. • praca z tekstem, • rozmowa nauczająca, • scenki dramowe.. Na puzzlach zamieszczone numery telefonów alarmowych.. Do kogo się o nią zwrócić, w jaki sposób to zrobić…scenariusz tych zajęć może być wstępem do całego cyklu zajęć poświęconego tej tematyce.. Uświadomienie znaczenia znajomości numerów alarmowych.. 4 plansze z numerami alarmowymi: 999, 998, 997, 112.. Treści programowe: Poznanie numerów alarmowych: 997, 998, 999 i sposobu korzystania z nich.Plansza "Wzywanie pomocy pod numerami telefonów alarmowych".. Należy wcześniej przygo-tować odpowiednią licz- bę fartuchów malars- kich.. Dzieci w kopertach dostają zestaw puzzli, które układają na czas.. Zwycięską drużynę naradzamy brawami.. Czas zajęć: 60 min Przebieg zajęć: 1 .W środę przedszkolaki wysłuchają wiersza "Ważne numery", poznają numery telefonów alarmowych oraz poćwiczą przyporządkowywanie numeru do zaistniałej niebezpiecznej sytuacji.. Resuscytacja krążeniowo-oddechowa dorosłego na Uczę.pl.. Połącz numer telefonu z samochodem służb ratunkowych iZnamy ważne numery telefonów alarmowych - scenariusz zajęć dla 3-, 4-latkówSCENARIUSZ ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH DLA KL. I Ośrodek Tematyczny: Z techniką za pan brat.. 209 KB.Scenariusz zajęć - Numer Alarmowy (8 stron) Scenariusz zajęć "Znam numer alarmowy" inspirowany książeczką "Przygody Fenka..

16 lis 11 18:48. numery alarmowe .JPG.

Środki dydaktyczne: plansze, fantomy, telefony komórkowe, układanka obrazkowa, film szkoleniowy.. Wie, w jakich sytuacjach powinno się dzwonić pod numer alarmowy 112.. Wprowadzenie do tematu zajęć, podanie celu zajęć Nauczyciel informuje uczniów, że na dzisiejszych zajęciach zostaną zapoznani, utrwalą numery telefonów służb ratunkowych i poznają zasady informowania służb o niebezpiecznych sytuacjach.. cz. 2 [DVD] : scenariusze zajęć + filmy animowane dla dzieci w wieku 4- ò lat / scenariusz i reżyseria Iwona Wołkowicz.. 112 - RATUJE ŻYCIE.. • slajd nr 2, • materiały pomocnicze do lekcji, • książka telefoniczna.Scenariusze zajęć • Przedszkole • pliki użytkownika zuza_k5 przechowywane w serwisie Chomikuj.pl • 100.zabaw.dla.dzieci.3 letnich.rar, cenariusz zajęcia z zakresu terapii pedag z wykorzystaniem techniki malowania dziesięcioma palcami.docScenariusze lekcji: - scenariusze dla 3 - 4 latków: Telefony alarmowe, Bezpieczeństwo na drodze, Bezpieczeństwo na rowerze, - scenariusze dla 5 - 6 latków: Telefony alarmowe, Bezpieczeństwo na drodze, Bezpieczeństwo na rowerze, Zeszyt edukacyjny; List do rodziców; Dyplom dla dziecka; Dyplom dla nauczycielaPlakat..

13 maj 14 21:15. numery alarmowe .JPG.

Pobieraj materiały i pomoce dydaktyczne z Klubu Nauczyciela Uczę.pl!Płyta zawiera m.in.: Nie rozmawiam z nieznajomym ; Zachowanie w lesie ; Telefony alarmowe ; ezpieczeństwo na pasach i placu zabaw ; Ważne znaki.. Telefon komórkowy i aparat stacjonarny.. Po ułożeniu omawiamy znaczenie przedstawionych numerów.Scenariusz zajęć z zakresu Pierwszej Pomocy w grupie dzieci 5-letnich "Niebieskie Smerfy" Obszar nr 6 Prowadzący :Patrycja Sidor, W. Rutkowski, R. Kaczmarkiewicz Data: 07.02.2014 Cel główny: Uświadomienie dzieciom celowości i konieczności przystąpienia do podjęcia działań ratujących życie drugiego człowieka.Scenariusz zajęć I-IV.. Mela i Marcel, czyli jak bezpiecznie i zdrowo poznawać świat.. Poznanie przez dzieci numerów telefonów alarmowych.. Próby telefonowania i powiadamiania o wypadku.. Wie, że numer alarmowy 112 służy ratowaniu życia i nie służy do zabawy.. • zna numery telefonów alarmowych i rozumie zasadność bezzwłocznego zawiadomienia .. dania (wykonania plakatu) podczas zajęć, a napisanie regulaminu zlecić w formie pracy do-mowej, wskazując jednocześnie źródła pozyskiwania .Temat lekcji: Bezpiecznie idę do szkoły!. Zagrożenia w domu.Przypomnienie numerów telefonów alarmowych, do koga można się z nich dodzwonić i w jaki sposób udzielać krótkiej, rzetelnej informacji na temat zdarzenia, Dyskusja - zadawanie pytań przez dzieci.. Nauka przekazywania informacji właściwym służbom.. Potrafi pokazać na swojej buzi numer alarmowy 112 (1 usta, 1 nosek, 2 oczu).. - uczeń potrafi wymienić numery alarmowe; - potrafi prawidłowo przeprowadzić rozmowę z dyspozytorem ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt