Sprawdzian związki nieorganiczne liceum

Pobierz

Informacja o wyposa żeniu i regulaminie pracowni chemicznej.. B. Procedury osi ągania celów Zapoznanie z zakresem wymaga ń. Jana Pawła II Sióstr Prezentek ul. ks. J. Jałowego 1 35 - 010 Rzeszów Wynik %:Miejsce Ocena: MCH-R1A1P-062 Dariusz Witowski EGZAMIN DIAGNOZUJĄCY Z CHEMII NIEORGANICZNEJ DLA UCZNIÓW KLASY I Arkusz II POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 100 minut Instrukcja dla zdającego: 1.Systematyka związków nieorganicznych Zadanie 1.. 1]heptan, Termin pierwszorządowy atom wodoru oznacza atom wodoru związany z pierwszorzędo- wym atomem węgla itp. 1144. wiązanie, w którym rozmieszczenie wspólnej pary elektronów jest równomierne.- związkami chemicznymi: wiele związków stosowanych w laboratorium chemii nieorganicznej ma właściwości trujące.. Narysuj wzory enancjomerów.. 9.Aby otrzymać związek o wzorze Na2[Zn(OH)4] należy przeprowadzić reakcję zasady sodowej z: A.. Podręcznik.. Obliczyć wzór tego związku.. Otwórz PDF w nowym oknie.. Związkiem tym .Klasyfikacja zwi ązków nieorganicznych i organicznych.. Ujety w nich material obejmuje wszystkie tresci nowej podstawy programowej.Chemia.. 3.Rośliny zielone są producentami bo same produkują i gromadzą związki organiczne np. burak gromadzi cukier, rzepak olej (tłuszcz), ziemniak skrobię ( rodzaj cukru ) .związki organiczne sprawdzian chemia.pdf (22 KB) Pobierz..

Gazy doskonałe i rzeczywiste ...związki nieorganiczne.

Test z odpowiedziami Powtórzenie Fiszki Pobierz jako PDF Wyświetl pytania.. Uporz ądkowanie wiedzy chemicznej uczniów w zakresie podstawowym.Związki nieorganiczne dzielimy na pięć podstawowych grup: tlenki, wodorki, wodorotlenki, kwasy i sole.. wiązanie, w którym cząsteczka związku staje się dipolem, m. in.. CH 2 CH 3 Cl CH 3 Narysuj wzory strukturalne związków o poniższych nazwach: a) bicyklo[2.. Przeczytaj recenzję Chemia .. 2 Mg + O 2 2 MgO Reakcja syntezy Reakcja analizy Reakcja wymiany pojedynczej Reakcja wymiany podwójnej A. III, V II I IVZbiór zadań maturalnych:tlenki zadania maturalnetlenki zadaniachemia tlenki liceum Zobacz również: Kwasy - związki nieorganiczne - zadania otwarte #1 Sole - związki nieorganiczne - zadania otwarte #2 Wodorotlenki - związki nieorganiczne - zadania otwarte #4 Związki organiczne występujące w organizmach, białka, budowa białek, zadania otwarte #1Wodorotlenki - związki nieorganiczne - zadania otwarte #4.. Mają one skomplikowaną budowę, można je spalić, głównym budulcem jest węgiel.. Przewidywany charakter chemiczny (zasadowy, amfoteryczny, kwasowy, obojętny) tlenku selenu, o którym mowa w pkt.. Wodorki niemetali są gazami.4.. Chemik powinien zatem dokładać wszelkich starań, aby zabezpieczyć się przed możliwością zatrucia i starannie unikać wdychania wszystkich par i pyłów oraz kontaktu cieczy i substancji stałych ze skórą.Związki nieorganiczne mają prostą budowę, nie ulegają spalaniu, wchodzą w skład przyrody nie ożywionej np. skały, zęby, kości a także muszle..

Inne związki nieorganiczne - wodorki, węgliki, azotki itp. 46.

Masa ta stanowi moli mol g g n 5 16 80 atomów tlenu.. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.Związki nieorganiczne dzielimy na: wodorki, tlenki, kwasy, wodorotlenki, sole, węgliki, azotki.. Wybierz grupę związków chemicznych, w której wszystkie związki mają charakter amfoteryczny: A. Fe(OH) 2, Cr2O3, MgS, P O5Pytania z chemii nieorganicznej, reakcje i właściwości substancji.. Pierwiastki i związki nieorganiczne".Lompart Grażyna CZĘśĆ I Podane związki zakwalifikuj do odpowiedniej grupy, wpisując wzór związku obok nazwy grupy: FeS, Zn(OH)2, HNO3, Mg3N2, CaC2, H2O, OF2, Cu(NO3)2, NH3, N2O3, AlH3, KOH, NaCl TLENKI WODOROTLENKI WODORKI SOLE KWASY INNE Wskaż zbiór tlenków będących wyłącznie tlenkami kwasowymi CO, ZnO, Cl2O7 P2O5, MgO, N2O3 CO2, N2O5, SO2 CaO, SO3, Na2O Uzupełnij […]Szukasz prac z Związki nieorganiczne z przedmiotu Chemia?. Budowe czasteczek zwiazkow organicznych opisuja 3 .Podręcznik do liceów i techników składa się z trzech modułów: Fundamenty, Związki organiczne, Pierwiastki i związki nieorganiczne.. Wraz z bogatą obudową dydaktyczną stanowią one najnowszą serię Oficyny Edukacyjnej .Chemia..

Wodorki to związki zbudowane z wodoru oraz innego pierwiastka.

Kwasem cynkowym B. Tlenkiem cynku C. Wodorotlenkiem cynku D.. (N) - treści poza programem nauczania.Systematyka związków nieorganicznych - sprawdzian sumujący wiadomości i umiejętności w klasie I liceum profilowanego i technikum napisany w oparciu o program DKW-4015-43/01.. substancje, które nie zawierają atomów węgla.. Związki nieorganiczne mają prostą budowę, nie ulegają spalaniu, wchodzą w skład przyrody nie ożywionej np. skały, zęby, kości a także muszle.Związek o masie molowej 108 g/mol zawiera 25,9% azotu i tlen.. Zgłoś błąd Wyświetleń: 22198.. Materiały powiązane z testem: Test: Nieorganiczne i organiczne składniki komórek .. Test: Chemia życia: związki organiczne #biologia #zwiazki #organiczne #ville #sprawdzian #weglowodany #lipidy, #bialka #kwasy # .Plik TEST Systematyka związków nieorganicznych (wersja II).doc na koncie użytkownika patryss91 • folder Chemia • Data dodania: 25 maj 2011Zbiór zadań z chemii dla licealistów.. Związki organiczne.. Tlenki - związki nieorganiczne - zadania otwarte #3.1 KLASYFIKACJA ZWIAZKÓW NIEORGANICZNYCH NAZEWNICTWO i WŁAŚCIWOŚCI PODZIAŁ W zależności od obranego kryterium związki nieorganiczne można podzielić na: - związki dwuskładnikowe - związki wieloskładnikowe, lub na - związki poszczególnych pierwiastków.. Podsumowanie wiadomości o rodzajach związków nieorganicznych..

TLENKI - związki pierwiastków z tlenem o ogólnym wzorze: E n O m gdzie: E - dowolny pierwiastek, n, m - współczynniki.

kowalencyjne niepolarne.. Uwaga!. Nazwa wodorków jest uzależniona od grupy, z której pochodzi pierwiastek tworzący obok wodoru związek.. Budowa, nazewnictwo, otrzymywanie oraz wła ściwo ści podstawowych grup zwi ązków.. Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce.. Wyznaczanie wzoru związku chemicznego Stosunek molowy pierwiastków w tym związku wynosi zatem 2:5.. Dział: Stechiometria (9 godzin lekcyjnych + 1) 48.. Ilość zadań w zbiorze: 1778.. Zakres rozszerzony.. Sprawdź w Sciaga.pl.. Rozwiąż test i sprawdź swoją wiedzę.Test Kwasy nieorganiczne - część 2 Test Wodorotlenki Test Węgiel i jego związki z Wodorem Test Alkohole Test Kwasy karboksylowe - część 2 Test Układ okresowy pierwiastków - metale Test Układ okresowy pierwiastków - niemetale Test Węgiel pierwiastkowy ?. Uszereguj podane związki zgodnie z rosnącą polarnością wiązao: NH 3, H 2 O, H 2, H 2 S. 24.Najważniejsze kwasy nieorganiczne: wzory sumaryczne i strukturalne, wzory reszt kwasowych oraz sumaryczne wzoru powstawania Kwasy, tlenki, zasady, sole - zadania Tlenki, kwasy i zasady - krótka ściąga1.Związki organiczne wchodzą w skład organizmów żywych np. białka, tłuszcze, cukry.. Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim .Zbiór zadań przedmaturalnych obejmuje wszystkie treści nauczania dotyczące chemii nieorganicznej, przedstawione w obecnie obowiązującej podstawie programowej MEN, a w szczególności zawarte w module podręcznika do liceów i techników w zakresie rozszerzonym pt. "Chemia.. Zawiera 22 pytań.. (tlen występuje zawsze na - II stopniu utlenienia).związkami chiralnymi?. Określ typy reakcji chemicznych, których równania zapisano poniżej.. mole mol g g M m n 2 14 28 Pozostałą masę związku, czyli 80 g, stanowi tlen.. Wzór tlenku, w którym selen przyjmuje najwyższy stopieo utlenienia 6.. Odpowiedzi B i C są poprawne 10.. Wodorki.. Liceum, technikum - Danikiewicz Witold , tylko w empik.com: 23,05 zł .. Sprawdzian wiadomości i umiejętności.. odmiany, w jakich występuje Test Ustalanie wzorów i nazw soliLiceum Ogólnokształcące im..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt