Na czym polegała demokracja ateńska

Pobierz

- odbywały się zebrania na Agorze, czyli głównym placu; w obradach udział mógł wziąć każdy wolny mężczyzna z rodziców ateńczyków po 25 roku życia * pośrednia: zaczęła.Na czym polegały demokratyczne rządy w starożytnych Atenach?. Ludzie zbierali się na placu nazywanym Forum Romanum.. Państwo to .Demokracja ateńska - na czym polegała, cechy Demokracja kształtowała się w epoce antycznej od końca VI w. p.n.e. na terenie niektórych polis (państw-miast) greckich.. Demokracja Ateńska polegała na władzy ludu (Demos-lud, Kratos - władza)Do głównych przedstawicieli demokracji zaliczamy: Eklezje - Zgromadzenie ludowe 10 Strategów oraz Rade pięciuset W Atenach istniał sad tzw. sąd skorupkowy, czyli jeśli zebrało sie co najmniej 6 tys. głosów na osobę.. Nazwa ustroju pochodzi od słowa demos, co znaczy lud oraz kratos, oznaczające władzę.. Mienie wygnanego obywatela nie ulegało konfiskacie, a po tym .Demokracja - system rządów (reżim polityczny, ustrój polityczny) i forma sprawowania władzy, w których źródło władzy stanowi wola większości obywateli (sprawują oni rządy bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli)[1].. Byli nimi wszyscy wolni mężczyźni urodzeni w Atenach.Demokracja Polska zaś polega na czymś zupełnie innym.. Wszyscy obywatele podejmowali decyzje oraz nadzorowali ich wykonanie.11.. Demokracja ateńska jest najbardziej znanym przykładem wykształconego w starożytnej Grecji ustroju demokratycznego, choć zdecydowanie nie jedynym.Demokracja ateńska - definicja, na czym polegała, cechy, funkcjonowanie Demokracja Ateńska była formą ustroju państwowego, którego początki związane są z reformami władcy, za rządów którego Ateny osiągnęły jeden z najświetniejszych okresów swojej historii - Peryklesa (ok. 500 - 429 r. p.n.e.).Demokracja ateńska była formą demokratycznego rządu w państwie-mieście Ateny leżącym w Greckiej Attyce..

Na czym polegała demokracja ateńska?

Cechy pa ństwa demokratycznego: władza powoływana na okre ślony czas (kadencj ę) w wyborach legalnie działaj ąca opozycjaO.. FACEBOOK | 6,5 tys. TWITTER.. 2.Zadanie do wykonania na ocenę dobrą lub bardzo dobrą: 1.- demokracja ateńska miała charakter demokracji bezpośredniej, co oznaczało, iż o sprawach państwowych decyzje podejmowały organa władzy, których członkowie zostali wybrani wola większości społeczeństwa.. Demokracja bezpośrednia w przeciwieństwie do demokracji pośredniej eliminuje chaos w strukturach i procesie rządzenia.Na przełomie VI i V wieku p.n.e. w Atenach ukształtował się system sprawowania władzy zwany demokracją.. Polegała na tym, że więcej osób poprze jakoś ustawe będzie ona wprowadzona., Czym była polis?, Ja nazywali siebie Grecy?, Kim jest ten mężczyzna?, Opisz wojny grecko-perskie., Przedstaw podboje Aleksandra Wielkiego., Opisz teatr grecki., Jak wyglądały starożytne igrzyska?, Co oznacza słowo "filozofia"?, Opisz najważniejsze dzieła kultury greckiej., Kogo uważamy za ojca demokracji ateńskiej?, Jak wyglądał ustrój .W demokracji ateńskiej obywatelstwa nie mieli: niewolnicy, cudzoziemcy (metojkowie), kobiety oraz chłopcy w wieku poniżej 20 lat..

Demokracja ateńska.

Przeprowadził reformy, które stały się podstawą demokracji ateńskiej.. W V wieku populacja Aten liczyła około 300 tys. ludzi.. "rządy ludu, ludowładztwo") - jeden z typów ustroju państwa, zakładający udział obywateli w sprawowaniu władzy.. Demokracja ma swój początek w starożytnej Grecji.Znaczący wkład w rozwój demokracji miał także Starożytny Rzym oraz kultura Zachodu (Europa, Ameryka Północna i Południowa).Demokracja Polska zaś polega na czymś zupełnie innym.. Paweł Gużyński: księża nie rozumieją, na czym polega demokracja 3 sty 20 21:52 Ten tekst przeczytasz w 11 minut.. ; Demokracja - to forma rządów polegająca na sprawowaniu władzy przez lud.. Uczeń potrafi: zlokalizować na mapie Grecję i Ateny scharakteryzować organizację polityczną starożytnej Grecji (PP), umiejscowić w czasie powstanie i rozwój demokracji ateńskiej (P),Demokracja ateńska - jest to głosowanie w którym biorą udział obywatele tego miasta, tylko męszczyźni.. Demokracja - forma ustroju pa ństwa, w którym władze sprawuj ą obywatele bezpo średnio albo w sposób po średni poprzez swoich przedstawicieli.. Na czym polegał ostracyzm zwany sądem skorupkowym?. Zazwyczaj uważa się że trwała od początków VI do połowy IV wieku p.n.e. Wolność rozumiano jako prawo do uczestnictwa w życiu politycznym..

... Wymierzana kara polegała na 10 - letniej banicji.

Nazywany jest ojcem demokracji.. Odszukajcie w podręczniku informacji na temat tej procedury oraz przeczytajcie wyjaśnienie tego słowa:2.. KOPIUJ LINK - Nie uważam, że .. Uczeń zna: • postać: Peryklesa Uczeń rozumie: • pojęcia: polis, demokracja • na czym polegała demokracja ateńska Uczeń potrafi: • zlokalizować na mapie Grecję i Ateny Uczeń rozumie: • pojęcia: zgromadzenie ludowe, rada pięciuset, sąd ludowy, ostracyzm • na czym polega wyjątkowość demokracjiNa czym polegała demokracja ateńska?, Czym była polis?, Ja nazywali siebie Grecy?, Kim jest ten mężczyzna?, Opisz wojny grecko-perskie., Przedstaw podboje Aleksandra Wielkiego., Opisz teatr grecki., Jak wyglądały starożytne igrzyska?, Co oznacza słowo "filozofia"?, Opisz najważniejsze dzieła kultury greckiej., Kogo uważamy za ojca demokracji ateńskiej?, Jak wyglądał ustrój .na czym polega demokracja ateńska Przedmiot: Historia / Liceum: 1 rozwiązanie: autor: ewcik36 18.4.2010 (21:07) 40 CECH KOŚCIOŁA PRAWOSŁAWNEGO(czym się różni od kościoła Przedmiot: Historia / Liceum: 1 rozwiązanie: autor: stex 28.4.2010 (21:42) Pomocy, pilne - opis demokracja szlachecka Przedmiot: Historia / Liceum: 1 rozwiązanieKlejstenes żył na przełomie VI i V wieku p.n.e..

Obecnie powszechną formą ustroju demokratycznego jest demokracja parlamentarna.Demokracja (gr.

Jednym z ciekawszych pomysłów Klejstenesa był ostracyzm, czyli sąd skorupkowy.. Po pierwsze prawa wyborcze mają wszyscy obywatele, którzy ukończyli 18 lat, bez względu na płeć.. Historia: *bezpośrednia: wywodzi się ze starożytnych Aten (ok. V w.p.n.. W Atenach funkcjonowała procedura określana nazwą ostracyzm - wprowadził ją twórca demokracji ateńskiej Klejstenes.. W Atenach obowiązywała równość wobec prawa, obywatele mieli takie same szanse na sprawowanie władzy.III.. Po pierwsze prawa wyborcze mają wszyscy obywatele, którzy ukończyli 18 lat, bez względu na płeć.. Według niektórych ocen, w Atenach okresu Peryklesa, obywatele z prawem głosu stanowili około 40 tysięcy, spośród około 120 tysięcy ogółu ludności.. Chłopi, szczególnie w okresie prac rolnych nie brali udziału w głosowaniu ze względu na odległość, jaką musieliby przebyć, żeby oddać głos.6) rozumie, na czym polega konflikt warto ści w życiu publicznym.. Ateny są przykładem pierwszej i najważniejszej w czasach starożytnych demokracji.Za główne zasady systemu demokracji uznano: wolność oraz równość.. Odpowiedz na poniższe pytania: ( w zeszycie, przyślij zdjęcia do 9.04 2020 na adres ) 1.Zadania do wykonania na ocenę dopuszczającą lub dostateczną: 1.. Obywatele Aten w drodze głosowania mogli doprowadzić do usunięcia z kraju osoby, której poglądy .Demokracja ateńska miała również słabe strony, choćby ograniczoną możliwość udziału w Zgromadzeniach Ludowych obywateli mieszkających poza Atenami.. Wybierali marszałka który pomagał w podejmowaniu decyzji.. O sprawach państwa mogli decydować obywatele Aten.. Wyjątkiem są osoby chore psychicznie, obcokrajowcy, groźni przestępcy oraz ci, którzy zostali pozbawieni tych praw na podstawie wyroków sądowych.Demokracja ateńska była demokracją bezpośrednią.. Demokracja ateńska była wyjątkowa ze względu na bezpośredni udział obywateli w sprawowaniu władzy.. Słowo to pochodzi z języka greckiego i oznacza "władzę ludu".. Aby zachęcić ludzi do uczestnictwa, wypłacano im tak zwane "diety" za odstąpienie od codziennych zajęć na rzecz wspólnego dobra.na obsadę pozostałych instytucji?. Na czym polegała demokracja ateńska?. Co rozumiemy pod pojęciem ostracyzm ?. Było to jedno z większych miast, gdyż w tamtych czasach sporej wielkości miasta liczyły ok. 10 tys. obywateli.. Uprawnieni obywatele w drodze głosowania decydowali o sprawach wspólnoty.. Zazwyczaj uważa się, że trwała od początków VI do połowy IV wieku p.n.e., z przerwami w V wieku p.n.e..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt