Sprawozdanie o odpadach do kiedy 2020

Pobierz

zm.))Od 1 stycznia 2020 r. znaczna grupa przedsiębiorców będzie musiała prowadzić ewidencję i sprawozdawczość odpadów.. Do składania rocznych sprawozdań o wytworzonych odpadach i o gospodarowaniu nimi, zobowiązane są podmioty, o których mowa w art. 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, m.in. wytwórcy odpadów, transportujący odpady oraz prowadzący ich przetwarzanie .Natomiast sprawozdania za 2019 r. dotyczące ww.. Sprawozdanie z gospodarki odpadami, potocznie nazywane raportem odpadów, muszą złożyć przedsiębiorcy, którzy prowadząc działalność w roku poprzednim spowodowali powstanie odpadów.. Warto wspomnieć, że niniejszy termin dotyczy wyłącznie sprawozdań składanych za 2019 r.przesunięcie do 31 października 2020 r. terminu składania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie odpadów wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych) za 2019 r., z wyjątkiem prowadzącego stację demontażu pojazdów oraz prowadzącego strzępiarkę, którzy powinni sprawozdać się w terminie .Termin sprawozdania BDO: dla części firm to 11 września 2020.. 2) Numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992, 1000, 1479, 1544, 1564 i 1592).. Objaśnienia: 1) Należy wpisać wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na obszar prowadzenia działalności w zakresie zbierania odpadów komunalnych..

1 i 2 ustawy o odpadach).

Ustawa dopuszcza prowadzenie ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r., o ile przekazujący odpady .Corocznie wiele podmiotów jest zobowiązanych do złożenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami.. To nie koniec zmian w ewidencji odpadów.. ewidencji w formie papierowej.Podmioty zobowiązane do składania sprawozdań odpadowych z małymi wyjątkami mają czas na ich złożenie do 31 października 2020 roku.. Zgodnie z Ustawą z dnia 23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw, podmioty obowiązane do sporządzenia za 2019 rok sprawozdań, .Oznacza to, że roczne sprawozdania za 2019 r., które zgodnie z obowiązującymi wcześniej przepisami przedsiębiorcy musieliby złożyć do 31.01.2020 r. za pomocą elektronicznej bazy danych o odpadach, będą mogły być złożone do 30 czerwca.. Pod koniec zeszłego roku rejestr BDO i wszystko, co było z nim związane, w dużej mierze zaprzątało uwagę przedsiębiorców.. Warto wspomnieć, że niniejszy termin dotyczy wyłącznie sprawozdań składanych za 2019 r. Odbiorcą sprawozdania jest marszałek województwa właściwego dla miejsca prowadzonej działalności.Przepisami ustawy z 23.1.2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U..

termin upływa 2 listopada 2020)Raport odpadów - sprawozdanie z gospodarki odpadami.

2 pkt 4 i 5, które składają je w terminie do dnia 11 września 2020 r.PODMIOTY OBOWIĄZANE DO SPORZĄDZENIA ZA 2019 r. ROCZNEGO SPRAWOZDANIA O PRODUKTACH, OPAKOWANIACH I O GOSPODAROWANIU ODPADAMI Z NICH POWSTAJĄCYMI SKŁADAJĄ JE W TERMINIE DO DNIA 11 WRZEŚNIA 2020 r. (art. 237ea ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.. Dane zbierane przez marszałków województwa służą m.in. do przygotowywania planów gospodarki odpadami.wzór.. Niezbędne są kolejne zmian w ewidencji odpadów.. Ostatecznie jednak firmy zyskały m.in. możliwość kontynuowania prowadzenia do końca 2020 .. Roczne sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi (art. 73 ust.. 3) Podmiot sporządza sprawozdanie dla wszystkich miejsc .Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska odrzuciła 19.12.2019, głosami Posłów PiS, poselski projekt nowelizacji ustawy o odpadach, który zakładał przesunięcie o rok pełnego wdrożenia Bazy danych o odpadach.. produktów oraz o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi i o kampaniach edukacyjnych, a także dotyczące działalności stacji demontażu pojazdów i strzępiarek pojazdów należy sporządzić po raz pierwszy poprzez BDO w terminie do 11 września 2020 r. - zamiast pierwotnie do 15 .Z kolei jeśli chodzi o samą ewidencję, to może ona na razie być prowadzona w dotychczasowej, papierowej formie - także do końca 2020 r. Rejestr BDO w 2020 r.: terminy złożenia sprawozdań..

Poniżej dowiesz się kto musi złożyć sprawozdanie i jak to zrobić.Kiedy i jak złożyć sprawozdanie odpadowe?

Dlatego do końca roku powinni wpisać się do elektronicznego Rejestru BDO.Podczas wczorajszego (14.01.2020 r.) posiedzenia senackiej Komisji Środowiska analizowano treść projektu ustawy z dnia 9 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.. 2 ustawy o odpadach p odmioty obowiązane do sporządzenia za rok 2019 sprawozdań, o których mowa w art. 75, składają je w terminie do dnia 31 października 2020 r., z wyjątkiem podmiotów, o których mowa w art. 75 ust.. Do 31 października 2020 r. przesunięto termin składania rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami (w zakresie odpadów wytwarzanych, zbieranych i przetwarzanych) za 2019 r., z wyjątkiem prowadzącego stację demontażu pojazdów oraz prowadzącego strzępiarkę, którzy powinni sprawozdać się w terminie do 11 września 2020 r.16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2.. Tak więc od 1.01.2020 r. formalnie zacznie obowiązywać przedsiębiorców prowadzenie elektronicznej ewidencji i sprawozdawczości .Zgodnie z art. 237ea ust..

Termin na złożenie rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2019 rok mija 31 października 2020 roku.

Skoro w 2020 roku trzeba złożyć nowe sprawozdanie odpadowe za 2019 rok to wszystkie nowe niezbędne, do ewidencji odpadów informacje musimy gromadzić już od 1 stycznia 2019.30.01.2020: 11.02.2020: G-06: Sprawozdanie o odpadach nadających się do recyklingu 2019: 1.44.05: 1 raz w roku: raz w roku do 27 lutego 2020 r. z danymi za rok 2019: 03.02.2020: 27.02.2020: GP: Sprawozdanie statystyczne dla grup przedsiębiorstw 2019: 1.61.12: 1 raz w rokudo 31 października 2020 r. wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast mają sporządzić sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi - zamiast pierwotnie do 31 marca 2020 r., a następnie do 31 sierpnia 2020 r.; do 31 grudnia 2020 r. marszałkowie województw mają sporządzić sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi - zamiast pierwotnie do 15 lipca 2020 r., a następnie do 31 października 2020 r. Czytaj w LEX .Termin złożenia rocznego sprawozdania BDO.. STRONA GLÓWNA REJESTR PODMIOTÓW O WSPARCIE UŽYTKOWNIKA Menu BAZA DANYCH O PRODUKTACH O GOSPODARCE ODPADAMIPrezentacja - Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami - BDO (PDF 0.9 MB) Webinarium dla Urzędów Gmin z zakresu przygotowania Sprawozdania wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymiUstawa o odpadach przewiduje obowiązek sporządzania rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami z nich powstającymi.. Terminy na złożenie sprawozdań rocznych w BDO znów zmienione!. Poniżej dowiesz się, kto musi złożyć sprawozdanie i jak to zrobić.Termin na złożenie rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami za 2019 rok mija 31 października 2020 roku.. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 z późn.. Ostatecznie przedsiębiorcy będą składali sprawozdania BDO do 31 sierpnia, 11 września 2020 oraz do 31 października 2020 r. Sprawdź, kto i kiedy składa roczne sprawozdanie o odpadach za 2019 r., a także inne sprawozdania w BDO!Nowe sprawozdanie o wytwarzanych odpadach od lipca 2020 Postępowanie przy błędnie wystawionych KPO w systemie BDO Nowe terminy sprawozdań za 2019 rok: do 11 września 2020 dla produktów i opakowań oraz do 31 października 2020 dla odpadów (ponieważ 31 to sobota zgodnie K.p.a.. Wydłużeniu uległy również terminy złożenia sprawozdania o wytworzonych odpadach i gospodarowaniu odpadami.Termin złożenia sprawozdania o odpadach za rok 2019 - do 31 października 2020 r. Opracował Rafał Kiełkowski 1 wrzesień 2020 r. NACZELNA KOMISJA STOMATOLOGICZNA .. Przypomnijmy, że projekt ma dopuścić prowadzenie ewidencji odpadów (kart przekazania oraz kart ewidencji odpadów) w wersji papierowej w przypadku awarii systemu .2020 r. (art. 76 ust..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt