Test sprawności fizycznej krzysztofa zuchory

Pobierz

Szybki, prosty i łatwy do zrobienia w domu :-).Polecam wykonać!. Szybkość - Szybki bieg w miejscu przez 10 sek.. ?czÄ?cy szybkim biegiem (w trakcie którego badani zmieniajÄ?. Tak więc śmiało może go zrobić cała rodzina i przekonać się na jakim poziomie jest jej sprawność fizyczna.Indeks Sprawności Fizycznej Jest to test, który został opracowany przez Krzysztofa Zuchorę.. Przedstawiam swoje hipotezy, metodę badawczą oraz materiał badawczy.. z wysokim unoszeniem kolan i klaśnięciem pod uniesioną nogą.. krokiem marszowym, a ko?. ?ci Fizycznej Zuchory Aplikacja do przeliczania wyników na oceny testu.Miernik Sprawności Fizycznej Romana Trześniowskiego (1963), Test Sprawności Motorycznej Ludwika Denisiuka (), Wrocławski Test Sprawności Fizycznej dla Dzieci w wieku 3-7 lat Bożeny Sekity (1974 i 1981), Indeks Sprawności Fizycznej Krzysztofa Zuchory (1975), Test Sprawności Fizycznej dla Dzieci i Młodzieży w wieku 8-18 lat .II Etap Testu Sprawności Fizycznej K.Zuchory.. Liczymy liczbę klaśnięć.. (wynik zaokrągla się do "całej stopy") 3.Testy sprawnościowe, EUROFIT, Test sprawności ogólnej dla piłkarzy młodzików i trampkarzy J. Talagi, Test sprawności ogólnej "Orlik", Test sprawności fizycznej dla dorosłych S. Pilicza, Test sprawności ogólnej dla personelu latającego S. Pilicza, Indeks sprawności fizycznej K. Zuchory, Test sprawności ogólnej INKF, Test sprawności motorycznej L. Denisiuka, Test Sprawności .TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ wg ZUCHORY Kalkulator wspomaga obliczenia oraz interpretację wyników testów sprawnościowych oraz wyznacza INDEKS SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ dla dzieci/młodzieży oraz osób dorosłych.Indeks Sprawności Fizycznej Zuchory..

Indeks Sprawności Fizycznej pozwala on ocenić poziom sprawności fizycznej.

Tabele podaJq normy punktowe dla poszczególnych kategorii wieku.. miÄ?dzy dwoma odleg?. ?ymi o 20m liniami, .. Indeks Sprawno?. ?eniowo-oddechowej rozpoczynajÄ?cy siÄ?. Krzysztof Zuchora opracował test, który sprawdza ogólną sprawność fizyczną.. Poziom sprawnošci od 6 do 25 roku Žycia Minimal ny Dostateczny Dobry Bardzo dobry Wysoki Wy bitny Poziom sprawnošci po 25 roku žycia Minimalny Dostateczny Dobry Bardzo dobry Wysoki Wy bitny 6 lat 20TEST SPRAWNOŚCI KRZYSZTOFA ZUCHORY.. Ćwiczenia może wykonać każdy od 6 roku życia do późnej starości.. Liczymy liczbę klaśnięć.. W rozdziale trzecim swojej pracy prezentuję wyniki badań.Poniższy Test Sprawności Fizycznej został opracowany przez dr Krzysztof Zuchorę z Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie.. Tak więc śmiało może go zrobić cała rodzina i przekonać się na jakim poziomie jest jej sprawność fizyczna.Autorem Indeksu sprawno ści fizycznej jest dr Krzysztof Zuchora z AWF Warsza wa.. !krzysztofa zuchory Życiorys.. Ćwiczenia są dobrane tak, aby wymagały zaangażowania mięśni całego ciała.Indeks Sprawności Fizycznej Zuchory 1.. Poziom wykonania: sekuondKrzysztof Zuchora opracował test, który sprawdza ogólną sprawność fizyczną.. Mogą go stosować dzieci, jak również młodzież, osoby dorosłe i starsze.. Ćwiczenia są dobrane tak, aby wymagały zaangażowania mięśni całego ciała.PODSTAWOWY TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KRZYSZTOFA ZUCHORY ..

Suma uzyskanych punktów okrešla poziom sprawnošci fizycznej.

Mogą go stosować dzieci, jak również młodzież, osoby dorosłe i starsze.. Policz liczbe klašnieé.. Odległość mierzy skaczący własnymi stopami.. z wysokim unoszeniem kolan i klaśnięciem pod uniesioną nogą.. Służą temu wszelkiego rodzaju testy za pomocą, których można określić poziom określonych zdolności motorycznych.. Test zawiera 8 następujących prób: 1.Testy sprawnościowe, EUROFIT, Test sprawności ogólnej dla piłkarzy młodzików i trampkarzy J. Talagi, Test sprawności ogólnej "Orlik", Test sprawności fizycznej dla dorosłych S. Pilicza, Test sprawności ogólnej dla personelu latającego S. Pilicza, Indeks sprawności fizycznej K. Zuchory, Test sprawności ogólnej INKF, Test sprawności motorycznej L. Denisiuka, Test Sprawności .Krzysztof Jan Zuchora (ur. 10 stycznia 1940 w Głownie) - polski teoretyk i wykładowca wychowania fizycznego, nauczyciel akademicki, poeta.. Pozwala on ocenić poziom sprawności fizycznej wszystkich członków rodziny, bo zaproponowane ćwiczenia może wykonać każdy od 6 roku życia do późnej starości.Test Zuchory - pomocPodstawowy test sprawności fizycznej Krzysztofa Zuchory Test pozwala ocenić poziom sprawności fizycznej w zasadzie całej populacji, bo zaproponowane ćwiczenia może wykonać każdy od 6. roku życia do późnej starości.. Test pozwala ocenić poziom sprawności fizycznej w zasadzie całej populacji, bo zaproponowane ćwiczenia może wykonać każdy od 6 roku życia do późnej starości..

Ukończył ... Wychowanie fizyczne naszych dni (1974) Wychowanie w kulturze fizycznej (1980) Sport nie jedno ma imię ...ISF ZuchoryTest sprawno?

wysoko unoszqc kolana i klaszczqc pod unoszona noga.. Ćwiczenia są dobrane tak, aby wymagały zaangażowania mięśni całego ciała.Jak sprawdzić czy nasza sprawność fizyczna jest na właściwym poziomie?. Jednym z najbardziej znanych jest Indeks Sprawności Fizycznej Krzysztofa Zuchory.Wyniki testu.. Szybkość - Szybki bieg w miejscu przez 10 sek.. Próba i sposób jej wykonania Wynik w punktach i poziom wykonania próby Kobieta Mężczyzna minimalny 1 pkt 12 kla śni ęć 15 kla śni ęć dostateczny 2pkt 16 kla śni ęć 20 kla śni ęć Dobry 3 pkt 20 kla śni ęć 25 kla śni ęć bardzo dobry 4 pktOCENA SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ ZA POMOCĄ TESTU K. ZUCHORY Sprawność fizyczna jest zależna od wielu czynników: od wieku, płci, stanu zdrowia, uzdolnień i umiejętności ruchowych, budowy ciała, trybu życia, poziomu rozwoju zdolności .. Na swoich lekcjach wychowania fizycznego często stosuję ten test w klasach żeńskich.W części drugiej empirycznej w rozdziale drugim opisuję krok po kroku jak przeprowadzić Test Sprawności Fizycznej według Krzysztofa Zuchory.. Skoczność - Skok w dal z miejsca.. PODSTAWOWY TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ KRZYSZTOFA ZUCHORY Test pozwala ocenić poziom sprawności fizycznej w zasadzie całej populacji, bo zaproponowane ćwiczenia może wykonać każdy od 6 roku życia do późnej starości.Podstawowy test sprawności fizycznej Krzysztofa Zuchory 28 lipca 2020 Dr Krzysztof Zuchora, emerytowany wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie, red. nacz..

Test pozwala ocenić poziom sprawności fizycznej w zasadzie całej populacji, bo zaproponowane ćwiczenia może wykonać każdy od 6 roku życia do późnej starości.

Odległość mierzy skaczący własnymi stopami.Zmodyfikowany pod warunki domowe test Zuchory.. kierunek), poruszajÄ?. (termin nieprzekraczalny do końca roku szkolnego) Ćwiczenia są dobrane tak, aby wymagały zaangażowania mięśni całego ciała.2 Test sprawności fizycznej Krzysztofa Zuchory 13 2.1 Opis przebiegu testu 13 2.2 Indeks sprawności fizycznej oraz norm dla poszczególnych kategorii wiekowych 14 2.3 Cele i przedmiot badań 14 2.4 Hipotezy 14 2.5 Metody i technika badawcza 15 2.6 Materiał badawczy 16 .• Test Sprawności Motorycznej Denisiuka, • Wrocławski Test Sprawności Fizycznej dla Dzieci w wieku 3-7 lat, • Test Sprawności Fizycznej dla Dzieci i Młodzieży w wieku 8-18 lat Przykład testu: Międzynarodowy Test Sprawności Fizycznej, zalecany dla osób w wieku od 6 do 32 lat.. magazynu "Kultura Fizyczna".Biegnij szybko w miejscu przez 10 sek..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt