Na podstawie danych przedstawionych w tabeli wskaż zdania prawdziwe

Pobierz

WOS to trzeci najczęściej wybierany przedmiot dodatkowy maturze pisemnej.Matura 2015.. (1 pkt) Przyporządkuj do symboli literowych, którymi oznaczono narządy rozrodcze męskie (A C), odpowiednie cyfry wybrane spośród 1 4, którymi oznaczono ich funkcje.Maturę 2012 z WOS-u na poziomie rozszerzonym 11.05.2012 napisało 26 tys. maturzystów.. Przekonanie, że kobieta wykonująca ten sam zawód, coPrzeanalizuj wykresy zależności położenia od czasu dla dwóch drgających obciążników zawieszonych na sprężynach.. Prawda .. Na podstawie danych z tabeli wskaż lata, w których mieliśmy w Polsce dodatnie saldo migracji zagranicznych.. Funkcja f ma dwa miejsca zerowe.. Zadanie 1.. Postawy społeczeństwa polskiego wobec przemian po 1989 roku Jakie błędy popełniono w okresie przemian po 1989 roku?Na podstawie danych statystycznych zawartych w tabeli podkresl prawdziwe zdanie.. Z nami możecie sprawdzić, jak poszła Wam matura 2015 z WOS rozszerzona.Informujemy, że w dniu 25 maja 2018 r. na terenie całej Unii Europejskiej, w tym także w Polsce, wejdzie w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego w sprawie ochrony danych osobowych.Na podstawie: Kobieta pracująca, Komunikat z badań CBOS BS/28/2013.. Znajdziecie je na naszej stronie.. Jądro atomu fluorowca ma ładunek ( mniejszy / większy ) niż jądro atomu tlenowca.W tabeli przedstawiono udział głównych towarów w eksporcie trzech wybranych państw spośród zaznaczonych na mapie..

Wskaż zdania prawdziwe.

Wpisz w wyznaczone miejsca nazwy tych produktów tak, aby powstała prawidłowa legenda diagramu.W tabeli przedstawiono udział w 2010 r. wyznawców wybranych religii w ogólnej liczbie ludności dwóch państw spośród czterech zaznaczonych na mapie.. Oceń, czy poniższe informacje dotyczące grup mniejszościowych w Polsce są prawdziwe.. Wynik podaj w zaokrągleniu do jedności.. Rozstrzygnij, które informacje dotyczące danych przedstawionych w źródłach są prawdziwe, a które fałszywe.. Zdania Ocena Każde kolejne położenie osi ziemskiej w ruchu obiegowym Ziemi, jest równoległe do poprzedniego.. (0-1) Rozpoznaj przedstawione na diagramie azotowe produkty przemiany materii wydalane przez wymienione gady..

(0-2) ... na podstawie danych z tabel.

A) Miejscami zerowymi funkcji są liczby: -2 oraz 4.. Zadania od 1. do 8. wykonaj na podstawie barwnej mapy okolic Elbląga.. Zaznacz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe.. Zobacz rozwiązanieNa podstawie własnej wiedzy i analizy schematu oceń prawdziwość zdań przedstawionych .w tabeli Zaznacz P, jeśli zdanie zawiera prawdziwe informacje lub F, jeśli informacje są fałszywe.. WOS dla LO poziom rozszerzony - ODPOWIEDZI, ARKUSZE CKE, ROZWIĄZANIA ZADAŃ.. Wpisz w wyznaczone miejsca litery, którymi oznaczono te zdania.. (1 pkt) Na podstawie tekstów źródłowych wskaż różnice w etapach demokratyzacji państw arabskich i Turcji.. Dobierz z wymienionych poniżej nazwy państw charakteryzujących się podanym w tabeli udziałem głównych towarów w eksporcie.. Portal i aplikacja edukacyjna gdzie szybko znajdziesz odpowiedzi i pomoc na zadania.. Stwierdzenie Prawda Fałsz System partyjny w Polsce jest system wielopartyjnym bez par5i dominującej.. spośród przedstawionych w tabeli - mająca status prawny mniejszości etnicznej to Romowie.. A) Pierwszego dnia uczeń przeczytał ponad 20% całej książki.. Liczba IMIGRANTÓW [tys.] Liczba EMIGRANTÓW [tys.](2 pkt) Na podstawie danych zamieszczonych w tabeli wybierz dwa zdania prawdziwe..

Reforma 2019Wskaż zdania prawdziwe i fałszywe.

(2 pkt) Na podstawie danych zawartych w tabeli przedstaw w postaci wykresu słupkowego dobowe wydalanie przez człowieka chlorków, siarczanów i fosforanów.. (0-1) Podaj cechę charakterystyczną każdego z wymienionych w tabeli elementów środowiska geograficznego obszarów przedstawionych w polach A4 i D3.. Podaj numery, którymi te państwa oznaczono na mapie.Na podstawie fragmentu wykresu funkcji kwadratowej wskaż, które zdanie jest prawdziwe.. Zdanie Prawda Fałsz A.. C) Piątego dnia uczeń przeczytał całej książki.5.2.. Zakres podstawowy.. P F Zadanie 6.. W każdym wierszu wpisz nazwę państwa, dla którego przedstawiono strukturę wyznaniową ludności, oraz numer, którym oznaczono to państwo na mapie.Na podstawie: T. Umiński, Biologia, Warszawa 1993.. Na podstawie powyższych danych oblicz standardową entalpię tworzenia kwasu benzoesowego w stałym stanie skupienia o Δ tw H o x. Uzupełnij tabelę.. D) Zbiorem wartości funkcji jest przedział .Zobacz 1 odpowiedź na zadanie: Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f. Oceń prawdziwość każdego zdania.. Liczba imigrantów i emigrantów w Polsce w latach ; ROK.. B) Uczeń czytał średnio 50 stron dziennie.. Uzupełnij tabelę.. Zależność pomiędzy długością spoczynkową a siłą skurczu mięśni gładkich ilustruje na wykresie krzywa I, ponieważ przedstawia większy zakres długości spoczynkowej, przy której siła skurczu mięśni gładkich wzrasta.Na wykresie przedstawiono przebieg w roku hydrologicznym (ustalony na podstawie wieloletnich obserwacji) średnich miesięcznych wartości składowych bilansu wodnego dla Polski..

Wstaw X w odpowiednie miejsca w tabeli.

W każdym wierszu wpisz nazwę państwa, dla którego przedstawiono strukturę wyznaniową ludności, oraz numer, którym oznaczono to państwo na mapie.. Na podstawie danych przedstawionych w tabeli można .. - Zadanie 2: Matematyka wokół nas 7 - strona 193 Na podstawie danych przedstawionych w tabeli pt. "Ludność Polski z X-XVIII w. należy stwierdzić, że Odpowiedź na zadanie z Historia 1.. W pewnych chwilach oba ciężarki jednocześnie są maksymalnie wychylone z położenia równowagiWybierz, które zdania są prawdziwe, a które fałszywe.. W porównaniu do lat 90. liczba par5i politycznych w sejmie jest obecnie większa.. Funkcja f jest rosnąca w przedziale −4;3 .Na podstawie informacji zawartych w powyższej tabeli wybierz zdanie prawdziwe.. B) Funkcja jest rosnąca w przedziale .. Zaznacz P, jeśli informacja jest prawdziwa, albo F - jeśli jest fałszywa.. C) Funkcja przyjmuje wartości większe od zera dla .. Oceń, czy .Na podstawie: J. Sawicka, A. Janich-Kilian, W. Cejner-Mania, G. Urbańczyk, Tablice chemiczne, Gdańsk 2001. ,,New York Times" z 28 grudnia 1989 roku donosił, że pewien mieszkaniec Egiptu indagowany na temat przemian w Europie Wschodniej powiedział: ,,Nie ma teraz ucieczki przed demokracją".Wskazane zadania wykonaj na podstawie barwnego materiału zamieszczonego w załączniku.. Uzupełnij tabelę.. 9 10 Zadanie 28.. PRZYKŁADOWA ODPOWIEDŹ: ZADANIE 9Na podstawie danych statystycznych (zamieszczonych na następnej stronie) rozstrzygnij, które ze zdań są prawdziwe, wpisując obok tych zdań słowo prawda.. Uwaga: Znak "-" jest stosowany w tabeli statystycznej, w przypadku gdy zjawisko nie występuje.W tabeli przedstawiono udział w 2010 r. wyznawców wybranych religii w ogólnej liczbie ludności dwóch państw spośród czterech zaznaczonych na mapie..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt