Arkusz obserwacji lekcji opiekuna stażu

Pobierz

Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć jest jednym z niezbędnych wymagań do uzyskania stopnia zawodowego nauczyciela kontraktowego.. Opiekun stażu - zgodnie z ustalonym z nauczycielem odbywającym staż planem współpracy.. Arkusz obserwacji zajęć nauczyciela kontraktowego pod kątem zaangażowania nauczyciela w rozwijanie i wykorzystanie umiejętności, koniecznych do .Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.. Oto przykładowe opracowanie:KARTA OBSERWACJI prowadzona przez nauczyciela opiekuna stażu Nazwisko i imię nauczyciela stażysty:.. Konsultacja scenariusza spotkania wychowawcy z rodzicami uczniów kl.IIIa.. Warto opracować karty (arkusze) obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu (innego nauczyciela) oraz zajęć prowadzonych w obecności opiekuna stażu.. 1.Obserwowane działania nauczyciela podczas zajęć : MOTYWOWANIE Podaje temat zajęć Przedstawia operacyjne cele zajęćJak być dobrym opiekunem stażu?. W załącznikach daję propozycję przykładowego arkusza obserwacji, gdzie wpisuje się elementy, jakie będą podlegały obserwacji oraz spostrzeżenia nauczyciela kontraktowego w trakcie lekcji.Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu Aby uzyskać dostęp do swojego konta i zgromadzonych zasobów portalu, musisz się zalogować.. Arkusz obserwacji zajęć nauczyciela pod kątem zaangażowania nauczyciela w rozwijanie i wykorzystanie umiejętności, koniecznych do spełnienia wymagań na stopień .aspekcie obserwacji pedagogicznych i dobrych praktykach..

Arkusz obserwacji lekcjiPoradnik opiekuna stażu.

Miesięczne potwierdzenie realizacji zadań: potwierdzenie potwierdzenie opiekuna stażu: nauczyciela stażysty: omówienie zajęć opiekuna stażu z dnia: 11.01.02r .Arkusz kart hospitacyjnych dla opiekuna stażu.. Dorota Kubisa-Skalska.. Poniżej przedstawiamy arkusz obserwacji zajęć nadesłany przez naszą Czytelniczkę .Nie ma wytycznych, jak powinien wyglądać arkusz obserwacji lekcji.. Zabrakło podsumowania zajęć, zebrania przekazanych informacji, wyciągnięcia wniosków ze spotkania z nakreśleniem5.. Arkusz obserwacji zajęć nauczyciela kontraktowego pod kątem ich właściwej organizacji i realizacji.. Jeżeli nie masz jeszcze konta, zarejestruj się i zacznij korzystać już dziś.Po lekcji konspekt przydatny jest do omówienia przeprowadzonych zajęć, na jego podstawie nauczyciel może dokonać samooceny.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego (na mianowanego) - według rozporządzenia z 2013 r. 8.Opiekunem stażu może być nauczyciel zajmujący stanowisko kierownicze w: publicznych przedszkolach, szkołachi placówkachprowadzonych przez osoby fizyczne oraz osoby prawne niebędącejednostkami samorząduterytorialnego, .. Zadania opiekuna stażu -obserwacja zajęćArkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu By Czytelnik Portalu Pedagogika Specjalna • Awans zawodowy , Warsztat pracy Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć jest jednym z niezbędnych wymagań do uzyskania stopnia zawodowego nauczyciela kontraktowego.Obserwacja dziecka z niepełnosprawnościa intelektualną..

Re: hospitacje opiekuna stażu.

2 Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty.. Zgodnie z nową treścią art. 9c ust.. Spróbujemy je rozwiać w tej serii artykułów W poprzednim odcinku przedstawiłam przykładowy arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela odbywającego staż*.2.. Arkusz obserwacji zajęć nauczyciela pod kątem ich właściwej organizacji i realizacji.. 5 Karty Nauczyciela zadaniem opiekuna stażu jest teraz udzielanie nauczycielowi pomocy, w szczególności w przygotowaniu i realizacji w okresie stażu planu rozwoju zawodowego awansującego nauczyciela, oraz opracowanie opinii o dorobku zawodowym tego nauczyciela wypracowanym przez niego w okresie odbywania stażu.. VIII.W przypadku zajęć, na których prezentowane są osiągnięcia uczniów, na obserwację mogąW okresie odbywania stażu powinien on uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać z prowadzącym obserwowane zajęcia, a także prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w .rola nauczyciela koordynatora.. Temat zajęć:.. Krzesk-Królowa Niwa.. Agata Grochowska.. 3 Arkusz kart hospitacyjnych dla stażysty.. może ktoś ma taki arkusz obserwacji prosze o .Zadania dla opiekuna i nauczyciela kontraktowego: opracowanie planu rozwoju zawodowego (pomoc opiekuna w napisaniu planu) wdrażanie planu rozwoju zawodowego uczestnictwo nauczyciela kontraktowego w obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, prowadzenie arkusza obserwacji przeprowadzanie zajęć przynajmniej 4 razy w ciągu roku w .2..

Plan pracy opiekuna stażu.

Obserwacja pracy uczniów: osobiste zaangażowanie ucznia w osiągnięcie celów; umiejętność .Zadania opiekuna stażu.. Obserwując lekcje prowadzone przez opiekuna stażu i innych nauczycieli PG w Olszance miałam możliwość zapoznania się z różnymi formami prowadzenia zajęć w praktyce takimi jak: nauczanie równym frontem, praca w grupach, dyskusja, czytanie komentarz, indywidualizacja, różnicowanie wymagań.ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ cz. II (przeznaczona dla dyrektora szkoły) należy postawić znak "+" / "-" lub " nie dotyczy" przy odpowiednim stwierdzeniu.. Takie kwestie ustala się z opiekunem stażu lub dyrektorem.. Dyrektor szkoły zapewnia nauczycielowi odbywającemu staż warunki do: 1)obserwacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych oraz innych prowadzonych w szkole, w szczególności zajęć prowadzonych przez nauczyciela tego samego .Wysłany przez megi23 (at) 2008-04-08 15:36:02: Arkusz obserwacji zajęć Pilnie poszukuje przykładowych arkuszy obserwacji zajęc w świetlicy dla mojego opiekuna stażu, prosze o pomoc gdyż sama nie wiem jak skonstrułowac taki arkusz zeby zawierał wszystkie potrzebne zagadnienia do oceny zajęć prowadzonych przeze mnie w świetlicy.. Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu 6..

5 Dekalog opiekuna stażu.

prawidłowość relacji interpersonalnych: nauczyciel - uczeń (partnerstwo, zaufanie, zrozumienie, wzajemne poszanowanie); tempo lekcji; zaangażowanie wszystkich uczniów; wykorzystanie różnych źródeł wiedzy.. VII.Obserwacja (poza kontrolną i oceniającą) jest zapowiadana, a jej przebieg jest uzgadniany z nauczycielem podczas rozmowy przed obserwacją.. Kontrakt między opiekunem, a stażystą .. Siewierz.. ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI Hospitujący: Szkoła: Hospitowany: Przedmiot: Klasa: Data: Liczba uczniów: Cele: OBSERWACJA KIEROWANIA PROCESEM UCZENIA.. Temat: Skala ocen: 0 (niski) 1 (średni) 2 (wysoki) Precyzyjne sformułowanie celów lekcji w sposób zrozumiały dla ucznia:arkusza to miejsce na syntetyczne podsumowanie obserwowanej lekcji podczas rozmowy pohospitacyjnej.. Założone cele.. Karty obserwacji nauczyciela stażysty/kontraktowego.. Chociaż przepisy w tej materii są dość szczegółowe, wielu nauczycieli pełniących funkcję opiekuna ma różne wątpliwości.. Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.. Wnioski ze wstępnej obserwacji dziecka 3-letniego.. W przypadku zajęć, na których prezentowane są osiągnięcia uczniów, na obserwacjęPlik Arkusz obserwacji zajęcia prowadzonego przez nauczyciela.doc na koncie użytkownika kasiaczysz • folder opiekun stażu • Data dodania: 15 sie 2010Plik arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.docx na koncie użytkownika martalitwiniuk6 • folder Dokumenty • Data dodania: 16 sie 2015Z OBSERWACJI LEKCJI PROWADZONYCH PREZ OPIEKUNA STAŻU ORAZ INNYCH NAUCZYCIELI PG W OLSZANCE.. Obserwacja (poza kontrolną i oceniającą) jest zapowiadana, a jej przebieg jest uzgadniany z nauczycielem podczas rozmowy przed obserwacją.. 6 Kodeks etyczny opiekuna stażu.Katalog Renata Domal, 2012-08-03 Wieruszów Awans zawodowy, Arkusze Arkusz obserwacji zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystęRejestracja: 2008-02-05, 22:02.. Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty (na kontraktowego) 7.. Anna Kaczmarek.5.. Puste wiersze służą do zapisów nie wymienionych na liście.. •Omówienie przeprowadzonych zajęć.. Przedmiot zajęć .Opiekun stażu - zgodnie z ustalonym z nauczycielem odbywającym staż planem współpracy.. Plan pracy opiekuna stażu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt