Tematyka zajęć świetlicowych wrzesień

Pobierz

Witamy jesień.. Poznajmy się.. Bezpieczeństwo na drogach i ulicach Sprzątanie świata chrońmy nasze Zajęcia plastycznotechniczne Jak spędziliśmy wakacje?. Najważniejszymi odbiorcami tej akcji są dzieci i młodzież, ponieważ czytanie na głos stymuluje.1 Plan pracy świetlicy na rok szkolny 2018/2019 w Szkole Podstawowej Nr 2 im.. (2-3.09) 2. poznajemy siĘ i poznajemy zasady Świetlicowe (6-10.09) 3. jestem tolerancyjny (13-17.09) 4. zŁota polska jesieŃ (20-24.09) 5. dni miĘdzykulturowe w naszej Świetlicy (27.09-1.10) paŹdziernik.. Poznanie zasad obowiązujących w świetlicy.. ZAJĘĆ W ŚWIETLICY.. Gry edukacyjne i planszowe.. Miesiąc Tematy tygodniowe Zadania Wrzesień Integracja grupy świetlicowej i organizacja pracy Ustalenie norm i zasad obowiązujących na świetlicy; zapoznanie dzieci z regulaminem świetlicy, wdrażanie do jego przestrzegania.. Główne zadania: 1.. Odrabianie lekcji 5.. Integracja grupy świetlicowej i organizacja pracy.. Bezpieczna droga ucznia z domu do szkoły.. Serdeczne powitanie nowych uczestników świetlicy.. W dniu 29 września obchodzimy Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania.. Rebusomania - zagadki, rebusy, krzyżówki 4.. 03.09 - 07.09-Zapoznanie uczniów z Regulaminem Świetlicy; - Integracja zespołu i zachęcenie do wspólnej zabawy;wrzesień 2016 TEMATYKA - WRZESIEŃ: wrzesień 206 - WRZESIEŃ:.. 1. co wiemy o zwiĘrzĘtach (4-9.10) 2. savoir-vivre w szkole (11-15.10) 3.WRZESIEŃ..

Tematyka zajęć w świetlicy szkolnej.

Jego celem jest promocja lektury i głośnego czytania.. Święto pieczonego ziemniaka.Września.. Szkoła Podstawowa nr 37 w Chorzowie Rok szkolny 2010/2011.. Oglądanie filmów edukacyjnych.. Pamiątki z wakacji (0.09.. Wracamy do szkoły.. PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ NA MIESIĄC: WRZESIEŃ 1.. Bezpieczeństwo na drogach i ulicach.. Zajęcia wynikające z planu świetlicy szkolnej Oglądanie filmów edukacyjnych.Tematyka zajęć wychowawczo-dydaktycznych realizowanych na świetlicy Miesiąc Tematy tygodniowe Zadania szczegółowe WRZESIEŃ 1.. Tematy tygodniowe .. W tym roku szkolnym zajęcia w świetlicy odbywają się dla rannej grupy w jednej sali, a popołudniu w dwóch.. Zajęcia na holu z wykorzystaniem poduszek i kocyków: 1. powitanie nowych członków świetlicy.. Wyścigi rzędów.. - Zawarcie z dziećmi kontraktu dotyczącego przestrzegania zasad obowiązujących każdego ucznia.Zajęcia ruchowe na szkolnym placu zabaw.. Kolorowy tydzień w świetlicy.. Prezentacja multimedialna o Francji.. Konkursy - "Jestem aktywny i grzeczny podczas zajęć świetlicowych"; Opracowała Renata Króltematyczne.. WRZESIEŃ.. 1. jesteŚmy w Świetlicy i dbamy o siebie nawzajem!. Poznajemy tradycje naszego miasta.. Wyposażenie świetlicy w sprzęt meblowy i pomoce dydaktyczne jest dostateczne.X..

Tematyka zajęć wychowawczo-dydaktycznych realizowana w świetlicy.

Ustalenie norm i zasad obowiązujących na świetlicy; zapoznanie dzieci z prawami i obowiązkami na świetlicy.. Wychowankowie świetlicy podczas zajęć uczą się: planowania pracy, samodzielnego projektowania, podejmowania właściwych decyzji, występowania na forum, logicznego myślenia.Zajęcia artystyczne (teatralne, plastyczne, muzyczne).. 01.09.20 - 04.09.20 -Witaj szkoło!. Zadania IX .. Rola świetlicy szkolnej w kształceniu zdolności artystycznych u .Plan pracy świetlicy / Tematyka zajęć - wrzesień; Cz Gru 7 Tematyka zajęć - wrzesień .. Uporządkowanie pomocy dydaktycznych.Zajęcia poświęcone percepcji dzieł plastycznych; Szkice interpretacyjne przedmiotów, postaci ludzkich i zwierzęcych, architektury w plenerze, wycieczki; Wyjazdy na wernisaże sztuki i wystawy plastyczne; Zajęcia poświęcone oglądaniu reprodukcji albumów, słuchaniu muzyki;III.. Czytanie ze zrozumieniem 6.. Grażyna Skipiała.. Scenariusz zajęć pozalekcyjnych dla dzieci w wieku od 7 do 10 lat .. Chcemy żyć w czystym środowisku, sprzątanie świata.UONET+.. Zajęcia świetlicowe w roku szkolnym 2015/2016 odbywają się zgodnie z tygodniowymi hasłami: Wrzesień.. Zajęcia ART. 3.. Zajęcia relaksacyjne - "wiosenne popołudnia" 2.. - Zasady bezpieczeństwa podczas zajęć w świetlicy, stołówce i na boisku - rozmowa kierowana.. Bardziej szczegółowoPlan pracy dydaktyczno wychowawczy świetlicy szkolnej..

Co i jak, czyli zasady Savoir Vivre.Tematyka zajęć świetlicowych.

Zajęcia ruchowe (ćwiczenia ogólnorozwojowe, gry i zabawy na świeżym powietrzu, w sali gimnastycznej) Konkursy, turnieje, zagadki, krzyżówki, rebusy.. Warszawa.. Światło czerwone, światło zielone (9.09.. Rebusy, krzyżówki - z nazwami Parków Narodowych, Gra w "zośkę" Słuchanie odgłosów natury.. Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020 Ustalenie norm i zasad obowiązujących na świetlicy; zapoznanie dzieci z prawami i obowiązkamina świetlicy.Zajęcia wynikające z planu świetlicy szkolnej.. I i II SEMESTR TERMIN TEMAT TYGODNIA CELE DYDAKTYCZNO - WYCHOWAWCZE SPOSOBY REALIZACJI WRZESIEŃ I Witamy świetlicę.. Określenie charakterystycznych cech jesieni, czytanie wierszy o jesieni, dostrzeganie walorów i uroku jesiennego lasu, rozmowy, gry i zabawy na temat radzenia sobie z jesiennymi nastrojami i sposobami na jesienną nudę.. 2.- moje zachowanie w świetlicy - rozmowa z zaakcentowaniem koleżeńskiej postawy wobec innych dzieci.. Organizacja życia świetlicy, integracja w grupach.. Moje przedszkole (2.09.. Poznajemy zasady obowiązujące w świetlicy szkolnej.. Gry i zabawy integracyjne 7. zabawy integracyjne w grupie (poznajemy swoje imiona) zapoznanie najmłodszych uczniów z nowym miejscem jakim jest świetlica.. Praca plastyczna z wykorzystaniem bibuły: Zielone drzewko z ozdobami:-umiejętność pracy w zespole,-umiejętność projektowania drzewka oraz ozdób, Wystawa i prezentacja pracy..

2 WRZESIEŃ 2018 Tematyka zajęć Poznajemy zwyczaje oraz tradycje naszej świetlicy.

Co można robić w wolnym czasie, czyli "Zabawy z małpką Psotką".. Sprzątanie Świat 6.. Wspomnienia z wakacji.. Znaczenie kolorów w naszym życiu.Tematyka zajęć wychowawczo-dydaktycznych realizowanych na świetlicy Miesiąc Tematy tygodniowe Zadania szczegółowe WRZESIEŃ 1.. Prowadzenie dziennika świetlicy 2/29 Zakładanie i konfigurowanie dziennika świetlicy Aby w systemie UONET+ możliwe było dokumentowanie zajęć świetlicowych, konieczne jest założenie dziennika świetlicy, skonfigurowanie go oraz wprowadzenie podstawowych danych.Elżbieta Gagjew.. - Omówienie regulaminu świetlicy.. Winobranie.. Wspólne układanie kodeksu dobrych manier; - rozmowa o agresji i przeciwdziałaniu jej.. WRZESIEŃ Witaj szkoło!. Poznajemy zwyczaje naszej świetlicy.. Dary jesieni.. Zapoznanie z Słuchanie piosenek dziecięcych.Zajęcia prowadzone są na zmianę przez czterech wychowawców w godzinach od 6.50 - 16.20.. Tworzenie miłej atmosfery w grupie, terapia kolorem.. Kto silniejszy:WRZESIEŃ I Witamy świetlicę 4.09-08.09 -Zapoznanie uczniów z Regulaminem Świetlicy; - Integracja zespołu i zachęcenie do wspólnej zabawy; -Wdrażanie do przestrzegania zasad zachowania obowiązujących w świetlicy; -Wyrabianie nawyków porządkowych; -Nabywanie umiejętności wypowiadania się na forum grupy.wrzesieŃ.. Witaj szkoło, witaj świetlico!. Stefana Mierzwy w Rakszawie.. KształtowanieCykl tematyczny Zajęcia umysłowe Zajęcia czytelnicze Zajęcia plastyczno - techniczne Zajęcia ruchowe Zajęcia umuzykalniające Wrzesień Wspomnienia z " Jak spędziliśmy wakacje" - Wspomnienia z wakacji - Gry i zabawy integrujące Śpiewanie piosenek poznanych na wakacjach.. Bezpieczna droga do szkoły.. Poznajemy prawa i obowiązki ucznia świetlicy szkolnej.1.. Realizacja programu "Cała szkoła czyta dzieciom" 8.. WRZESIEŃ |Temat tygodnia |Temat dnia |Aktywność i działalność dzieci |Cele główne |Cele operacyjne - uczeń: |Tematyka zajęć w świetlicy podporządkowana jest miesięcznemu planowi pracy opiekuńczo - wychowawczej.. Czytanie ze zrozumieniem.. Dzień Chłopaka.. CHROŃMY NASZE ŚRODOWISKO - rozmowa na temat ochrony środowiska; - praca plastyczna w grupach - plakat "Nasza ziemia"; - szanujmy lasy i rzeki.Mini dekoracje świetlicy o tematyce świątecznej.. Integracja grupy świetlicowej i organizacja pracy.. .TEMATYKA.. miesięcznych planów pracy świetlicy, znajduje się wiele różnych form .. Miesiąc .. zajęciowych, mianowicie: - gry i zabawy grupowe w świetlicy, - zajęcia plastyczno-techniczne, - zajęcia muzyczne (śpiewanie piosenek, słuchanie muzyki, zabawy przy muzyce), Tematyka zajęć jest dostosowana do obchodzonych uroczystości i świąt, pór roku oraz do zainteresowań i potrzeb dzieci.. Dzień ten został ustanowiony w 2001 roku z inicjatywy Polskiej Izby Książki..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt