Metoda bezpośredniej celowości ruchu ćwiczenia

Pobierz

Metoda zabawowo - naśladowcza.. Innym sposobem prowadzenia lekcji kultury fizycznej z dziećmi w klasach I III jest metoda bezpośredniej celowości ruchu, zwana inaczej metodą zadaniową.Metody: • naśladowczo - ścisła, • zabawowo - naśladowcza, • zadaniowa - bezpośredniej celowości ruchu.. Środki dydaktyczne3.4 Metody dydaktyczne Ćwiczenia:, metoda bezpośredniej celowości ruchu, metoda naśladowcza, praca w grupach (rozwiązywanie zadań, dyskusja),gry dydaktyczne, gry sportowe.. "Istota jej polega na wykonywaniu przez ucznia szeregu postawionych zadań, stanowiących dla niego bezpośredni, zrozumiały i zwykle atrakcyjny cel.. Spróbuj przejść do klęku, postawy i powrót do siadu klęcznego.. metoda zabawowa; Formy organizacyjne lekcji:-grupy -zajęcia w zespole.. Czynności organizacyjno - porządkowe: zbiórka w szeregu, przygotowanie do ćwiczeń.zadaniowa (bezpośredniej celowości ruchu) - po wysłuchaniu polecenia, popartego pokazem, dziecko wykonuje określone zadanie.. Zbiórka w dwuszeregu Sprawdzenie stanu grupy, krótkie omówienie zajęć, wyróżnienie najlepiej ćwiczących, wyprowadzenie uczniów do szatni i po uprzednim sprzątnięciu sprzętu.. ; 3 - skręt z siadem z lewej strony; 2 - powrót do p.w.. • Ćwiczenia mają charakter zadań zamkniętych i otwartych • Zadania zamknięte - są w nich określone: pozycja wyjściowa do ćwiczenia, przebieg ruchu i pozycja końcowa..

Metoda bezpośredniej celowości ruchu- zadaniowa.

W Polsce, w okresie międzywojennym, dużą popularność w przedszkolu i szkole zdobyła metoda bezpośredniej celowości ruchu, tzw. metoda zadaniowa Romualda Czyżewskiego.METODA BEZPOŚREDNIEJ CELOWOŚCI RUCHU (ZADANIOWA).. Motywem do działania jest atrakcyjny i bezpośredni cel.. Metoda bezpośredniej celowości ruchu Nauczyciel stwarza sytuację zadaniową, polecając uczniom wykonanie prostego zadania w odpowiednio dobranej pozycji wyjściowej.. Przebieg zajęć:zestaw obowiązuje dwa tygodnie.. dobranej pozycji wyjściowej z przemyślanym przebiegiem ruchu wykonanym z przyborem lub bez niego.. W rzeczywistości jednak celem jest nie wykonanie postawionego zadania ruchowego, lecz aktywność ruchowa, która mu towarzyszy i przede wszystkim jej efekty.Wykonać ruch głową w lewą, prawą stronę, aby woreczek spadł na podłogę, raz z jednej, raz z drugiej strony.. Pomoce dydaktyczne: szarfy, woreczki gimnastyczne, piłka.. METODA CZYNNOŚCI NAUCZYCIELA CZYNNOŚCI UCZNIA CEL BEZPOŚREDNIEJ CELOWOŚCI RUCHU(ZADANIOWA)/ CZYŻEWSKIEGO Stawia uczniów w sytuacji zadaniowej wydając polecenia: rzuć woreczek, złap piłkę, itp.. Uczniowie próbują zdmuchnąć leżącego na podłodze misia - ćwiczenie w klęku.. Tok lekcji Zadania Dozowanie Uwagi organizacyjno - metodyczne Część 1 Organizacja grupy..

Metoda bezpośredniej celowości ruchu (zadaniowa).

frontalna-strumieniowa-indywidualna.. - kształtowanie cech motoryki takich jak: zwinność, szybkość, skoczność.. Najbardziej odpowiednie metody pro-wadzenia ćwiczeń to zabawowo-naśladowcza i bezpośredniej celowości ruchu.. Indywidualnie wykonuje postawione przed nim zadanie ruchowe.Metoda bezpośredniej celowości ruchu.. Właściwy cel jest znany tylko nauczycielowi.. Zestawy ćwiczeń gimnastycznych i ćwiczeń porannych a) Metody odtwórcze: • Metoda zabawowo - naśladowcza • Metoda bezpośredniej celowości ruchu (zadaniowa) • Metoda ścisła b) Elementy metod twórczych: • metoda opowieści ruchowej, • gimnastyka twórcza R. Labana, • gimnastyka twórcza K. Orffa,Forma obrazowa ćwiczeń ruchowych jest dla dziecka atrakcyjna i zrozumiała, pozwalając na szybkie wykonanie ruchu dzięki lepszemu wyobrażeniu go sobie.. ZĘŚĆ WSTEPNA -zbiórka -sprawdzenie obecności -podanie tematu -rozgrzewka bieg cztery okrążenia sali skip A- METODY I KRYTERIA OCENY .. Głowy i szyi.-ćw.. Obręczy barkowej -ćw.Formy ćwiczeń i czynności ruchowych dostosowywać należy do upodobań i możliwości dzieci.. Cel właściwy jest "ukryty", znany nauczycielowi.. Repertuar zadań obejmuje ruch proste, łatwe zrozumiałe, nie wymagające długich wyjaśnień.Metody realizacji zadań ruchowych:-metoda bezpośredniej celowości ruchu..

metoda zabawowo - klasyczna.

Część 3 .. Czas trwania zajęć 10-20 minut.. zdjęcia.. Metoda bezpośredniej celowości ruchu (zadaniowa).. Repertuar zadań obejmuje ruch proste, łatwe zrozumiałe, nie wymagające długich wyjaśnień.Metoda bezpośredniej celowości ruchu.. 1 minMETODY ODTWÓRCZE.. Przebieg zajęć: I.. Ćwiczenia mięśni brzucha - "deska".Metody: zabawa klasyczna, zadaniowa ścisła, bezpośredniej celowości ruchu.. Ćwiczenia mm.. Klęk rozkroczny.Metoda bezpośredniej celowości ruchu • Metoda ta zwana też jest metodą zadaniową.. klęk prosty 1 - skręt z siadem z prawej strony; 2 - powrót do p.w.. "ZOBACZ KRĄŻEK" - dzieci kolejno biorą krążki, ustawiają się w rozsypce, kładą krążek przed sobą.. klęk podparty 1 - wypychamy plecy-grzbiet do góry; 2 - wypychamy brzuch w dół .. 1.Metody proaktywne c.d.. Ćwiczenia równoważne: woreczek na głowie.. Ćwiczenia dla maluchów - część I.. Jest ona formą przejściową od ćwiczeń stosowanych w formie ruchów zabawowo-naśladowczych do zadań wykonywanych według pewnych prawideł.Na sygnał wracają szybko do najbliższej dziupli.. Zbiórka grupy, podanie zadań lekcji, sprawdzenie gotowości do zajęć, umotywowanie.. 11 minut 2 minuty DwuszeregRuch: Wdech nosem z przesunięcie rąk po podłodze w stronę głowy, a następnie wdech ustami, z jednoczesnym przeniesieniem rąk do pozycji wyjściowej.. Zajęcie z całą grupą..

- kontroluje poprawność wykonania ruchu.

Metoda ta polega na wyrozumowanym zestawieniu odpowiednio .. METODY PRACY 1.. Metoda ścisła.. Dzieci czteroletnie mogą rozbierać się w stroje gimnastyczne.. Nauczyciel proponuje i prowadzi zabawę ożywiającą.-metoda zabawowa klasyczna-metoda bezpośredniej celowości ruchu.. Metoda programowanego usprawniania sięZestaw ćwiczeń i zabaw ruchowych z krążkami.. Sala gimnastyczna.. Metoda ta polega na wyrozumowanym zestawieniu odpowiednio dobranej pozycji wyjściowej z przemyślanym przebiegiem ruchu wykonanym z przyborem lub bez niego.. Część wstępna Zabawy z wykorzystaniem szarf.. Przygotowanie - dzieci maszerują po okręgu, nauczyciel rozdaje szarfy do podziału na grupy.Metody: - zabawowa - opowieści ruchowej - bezpośredniej celowości ruchu ( zadaniowa) Środki dydaktyczne (przybory): szarfy, woreczki, obręcze, piłki, liny (do oznaczenia mety).. grzbietu - " koci grzbiet".. Krążki w 4 kolorach, po jednym dla każdego dziecka.. • zestawy ćwiczeń gimnastycznych - dzieci starsze 3 razy w tygodniu.Metoda bezpośredniej celowości ruchu (zadaniowa) R. Czyżewskiego Nauczycie stawia uczniów w sytuacji zadaniowej.. METODA BEZPOŚREDNIEJ CELOWOŚCI RUCHU (ZADANIOWA, KTÓREJ PREKURSOREM BYŁ R. CZYŻEWSKI) Ćwiczenia te polegają na samodzielnym rozwiązywaniu przez dziecko postawionego zadania Kształtuje to świadomy stosunek do ruchu, pozwala na zrozumienie jego sensu oraz opanowanie najkorzystniejszej formy ruchuMetodę bezpośredniej celowości ruchu (zadaniowa) - jej twórcą był R.Czyżewski.. Celem bezpośrednim dla uczniów jest wykonanie zadania.. Zabawy i gry ruchowe.METODY PRACY • Arteterapia • Muzykoterapia • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne • Pedagogika Zabawy • Metoda opowieści ruchowej • Gimnastyka R. Labana • Metoda K. Orffa • Metoda praktycznego działania • Metoda zabawowo - naśladowcza • Metoda bezpośredniej celowości ruchu (zadaniowa) FORMY ZAJĘĆ .. Liczba wiewiórek w dziupli nie może się zmienić.Metoda bezpośredniej celowości ruchu Ćwiczenia gimnastyczne kształtujące (Ćwiczenia szyi, wyprostne ) 2.. Uczeń indywidualnie wykonuje postawione przed nim zadanie ruchowe.. Ćwiczenia mm brzucha: leżenie tyłem - przez uniesienie bioder w górę przesuwanieIV.. 4.1 Sposoby weryfikacji efektów uczenia sięMetody realizacji zadań ruchowych: zabawowa, naśladowcza ścisła,bezpośredniej celowości ruchu Zadania szczegółowe Opis ćwiczenia Czas Uwagi metodyczno - organizacyjne 1.. Jest ona formą przejściową od ćwiczeń stosowanych w formie ruchów zabawowo-naśladowczych do zadań wykonywanych według pewnych prawideł.METODA BEZPOŚREDNIEJ CELOWOŚCI RUCHU (zadaniowa, której prekursorem był R. Czyżewski) Ćwiczenia te polegają na samodzielnym rozwiązywaniu przez dziecko postawionego zadania Kształtuje to świadomy stosunek do ruchu, pozwala na zrozumienie jego sensu oraz opanowanie najkorzystniejszej formy ruchuMetodę bezpośredniej celowości ruchu (zadaniowa) - jej twórcą był R. Czyżewski..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt