Czy miłością do ojczyzny można usprawiedliwić czyny niemoralne

Pobierz

Makbet został ukarany za swoje niemoralne zachowanie, chcąc osiągnąć swój cel zabił króla, aby objąć tron.. Po wszystkich przemyśleniach sądzę, że miłość może być usprawiedliwieniem dla kłamstwa, jeśli kłamiemy żeby nie zranić drugiej osoby.Szukasz prac z Rozprawka z przedmiotu Język polski?. Gdyby postawił kodeks rycerski nad własnym krajem to wykazałby się egoizmem.. Moralność ludzkich czynów.. Nieetyczne postępowanie nie może pozostać usprawiedliwione, ponieważ wyrządzona krzywda może znacznie przewyższyć nasze dobre intencje.Odpowiedzialność - motyw maturalny.. Wprawdzie kierował sie miłością ,lecz użył wszelkich możliwych sposobów, aby zrealizować swój cel.Czy miłością do ojczyzny można usprawiedliwić czyny niemoralne.. Działanie jest moralnie dobre, kiedy wolne wybory są zgodne z prawdziwym dobrem człowieka.. Słynął on z grabieży na bogatych osobach, a pozyskany łup oddawał biednym, którzy bardziej tego potrzebowali.. Konrad nie rozumie dlaczego Bóg jest obojętny na losy Polaków.. Mimo iż jego działanie było bardzo złe, grzeszne, to jednak patrząc na szlachetny cel można je usprawiedliwić.Nieetyczne postępowanie to zachowanie niemoralne, niezgodne z przyjętymi na ogół zasadami.. Składa się ona z czterech strof o różnej liczbie wersów w każdej ze zwrotek.Czy zbrodnię można usprawiedliwić?. Uważam, że miłość jest tak intymnym doświadczeniem, że nie należy publicznie o nim opowiadać..

Czy można nią usprawiedliwić niemoralne czyny?

Odwołaj się do podanego fragmentu dziadów cz 3 , do całego utworu i innego tekstu kultury .Wszak gdy czegoś nie wolno, a bardzo się chce, to można.. Wielka idea, jaką dla rodzimych romantyków była wolność ojczyzny, wymagała położenia na szalach swego dobra.. Podsumowując: sądzę, że miłość może być podstawą do usprawiedliwiania niektórych złych zachowań, jednak rozkochanie nie zawsze jest dobre.. Rozważ na przykładzie czynów bohatera powieści F. Dostojewskiego: Zbrodnia i kara.. Buntuje się więc przeciwko Stwórcy w imię dobra ojczyzny.Uważam, iż szlachetne intencje są w stanie usprawiedliwić nieetyczne i niemoralne postępowanie.. Dopóki to szaleństwo mieści się jeszcze w ogólnie akceptowalnych normach - jest ok, no uczucia, na to nic nie poradzisz, kto nigdy głupstwa z miłości nie popełnił, niech pierwszy rzuci kamieniem.. Nieetyczne postępowanie nie może pozostać usprawiedliwione, ponieważ wyrządzona krzywda może znacznie przewyższyć nasze dobre intencje.Czy miłość usprawiedliwić może kłamstwo?. Sprawdź w Sciaga.pl.. Mimo to powinni decydować się na nawet najbardziej skandaliczne czyny.. Można by bez wahania nazwać go zdrajcą.Cogito Kursy Maturalne..

Uważam, że takie kłamstwo można usprawiedliwić.

Jest obowiązkiem chrześcijańskim wynikającym z czwartego przykazania Bożego" - przypomina arcybiskup.. Pozostaje w konflikcie z .Mimo iż żyją w zamku króla Marka, potajemnie się spotykają.. Bohater jest wybitną jednostką, która dąży do odegrania doniosłej roli w społeczeństwie.. 6.Nieetyczne postępowanie to zachowanie niemoralne, niezgodne z przyjętymi na ogół zasadami.. Aby ,,naprawić" ludzkość Raskolnikow decyduje się na .Ten charakterystyczny dla romantyzmu model patriotyzmu ściśle wiąże się z koniecznością ofiary.. Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań .Ponadwszelka wątpliwość Konrad Wallenrod miał obowiązek ratować ojczyznę, nie podlega to żadnej dyskusji czy ocenie.. Michała Sopoćki, wyjętych z pogadanek religijno-moralnych kierowanych do żołnierzy, po pierwszym z nich, ukazującym, czym jest Ojczyzna, przedstawiamy kolejny, dotyczący podstawowego obowiązku każdego żołnierza i obywatela, jakim jest miłość do Ojczyzny.. Jak kultura ludowa może wpływać na kulturę wysoką?. Odwołanie do III części "Dziadów" 5.. A te przeżycia, które mam są zbyt osobiste.. Tutaj znajdziesz największa bazę wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce..

Miłość do ojczyzny.

Mam zbyt mało doświadczeń, by wygłaszać kategoryczne sądy na ten temat.. Nie popełnisz pod moim dachem żadnego czynu niemoralnego czy też odrażającego ani nie obrazisz mojej rodziny.. Od Machiavelli wywodzi się powiedzenie " po trupach do celu".Na przykład, kiedy ma problemy ze zdrowiem lub w pracy ukrywa to by oszczędzić ukochanym dzieciom smutek i zmartwienia.. Jak podkreślił Jakub, czyny niemoralne na ogół poprzedza taki czy inny znak ostrzegawczy.Istotne jest to, że miłość ojczyzny i praca dla swego narodu są obowiązkiem moralnym, o którym tak często i dobitnie przypomina nam w swych przemówieniach do rodaków Jan Paweł II, nawołując nas do walki o moralną "naprawę Rzeczypospolitej".Konrad Wallenrod jest z całą pewnością bohaterem romantycznym i legitymuje się takimi cechami, jak: tajemniczy, osamotniony w działaniu, wewnętrznie rozdarty pomiędzy tym, co etyczne, a tym, co niemoralne.. Każdy z nas jest równy sobie i obowiązują nas takie same zasady moralne.. W równym stopniu jak sama miłość, niszcząca jest dla bohaterów niemożliwość wyzwolenia się z niej.. Wszystkie one zostaną usprawiedliwione przez osiągnięty dzięki nim cel.. Sprawdź w Sciaga.pl.. Jeżeli uczucie nie jest zbudowane na wzajemnym szacunku i gotowości do uszczęśliwiania drugiej osoby nawet za cenę własnej przyjemności, nie można mówić tutaj o miłości, a tym samym - o usprawiedliwieniu czynu wątpliwie moralnego.czy miŁoŚciĄ do ojczyzny moŻna usprawiedliwiaĆ czyny niemoralne?.

Istnieją czyny, które są zawsze złe, ze swej natury.

Zastrzeżenia można mieć tylko do sposobów, technik i metod jej obrony.. Ciężar ten unieść mogły tylko największe, najwybitniejsze jednostki.Tragizm Konrada Wallenroda i jego dramaty moralne.. Swoją tezę postaram udowodnić odpowiednimi argumentami.. Czy jednak absolutnie wszystko można usprawiedliwić prostym 'to z miłości'?Czy miłość do ojczyzny ma jakieś granice?. "Patriotyzm jest konkretyzacją przykazania miłości Boga oraz człowieka i polega na umiłowanie własnej ojczyzny.. Odwołaj się do Przedmowy z II cz. Dziadów A.Mickiewicza, całego utworu oraz innego tekstu kultury.Temat 27.. Szlachetne intencje odznaczają się wspaniałomyślnością, uczciwością i bezinteresownością, prostotą i umiarem.. Wydaje się, że nic nie może usprawiedliwiać zła.. "Czyny ludzkie, to znaczy czyny wybrane w sposób wolny na podstawie sądu sumienia, mogą być kwalifikowane moralnie.W prezentowanych na łamach "Naszego Dziennika" tekstach bł.. "I cokolwiek uczynię, zamieni się na zawsze w to, co uczyniłam" (W. Szymborska).. Rozwiąż problem, odwołując się do podanego fragmentu Dziadów czesci III A. Mickiewicza (fragment- Wielka Improwizacja), calego utworu i innego tekstu kultury.Patrząc z tego punktu widzenia, iż KOnrad był wielkim patriotą i z miłości do ojczyzny był zdolny poświęcić nawet życie, można usprawiedliwić wszystkie jego czyny.. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.Szukasz prac z Romantyzm z przedmiotu Język polski?. Moralność ludzkich uczynków.. Jaką funkcje pełni obraz przyrody w "Panu Tadeuszu" Adama Mickiewicza?. Sytuacja tragiczna w klasycznym, pochodzącym z antycznej tragedii greckiej, rozumieniu, polega na konieczności wyboru jednego z dwóch równorzędnych rozwiązań, z których żadne nie będzie dla osoby podejmujące wybór korzystne i przyniesie tylko negatywne skutki.Nikt nie jest zmuszony do tego, by kochać swoją ojczyznę - Polskę.. Przywołany fragment to pieśń Konrada, w której usłyszeć można także chór oraz mówiący podmiot.. Kiedy Izolda wraca do króla Marka, Tristan obiecuje opuścić Kornwalię.Nic nie może człowieka usprawiedliwić za niemoralne postępowanie.. Można w niej mieszkać, można z niej pochodzić, można być Polakiem w formalnym znaczeniu tego słowa, lecz nikt nie jest zmuszony, by być nim (Polakiem) dla siebie, w.Działania postaci mają znacznie większe znaczenie, przede wszystkim, jeśli są to czyny niemoralne.. Szlachetne intencje odznaczają się wspaniałomyślnością, uczciwością i bezinteresownością, prostotą i umiarem.. Na podstawie wybranych lektur przedstawię moje refleksje na temat problemu odpowiedzialności człowieka za swoje czyny.Jaki więc sens ma tworzenie poezji?.


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt