Przeczytaj tekst do każdej ikonki dobierz jedno z podkreślonych słów z tekstu

Pobierz

Zakreśl literę A. jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie, tak aby powstał spójny i logiczny tekst.. 8x=3000g .Natychmiast tłumacz teksty i całe dokumenty.. W moim ręku szeleściła kartka z pięciu słowami: "Przyjeżdżaj także.. Zacytuj związane z kłamstwem wskazówki, które.. Wypisz z tekstu dziesięć słów powszechnie używanych.. TEKST I Eliza Orzeszkowa ONI (fragment) 1.. THE DOG SUPERHERO Swansea Jack is a hero in Wales.Przeczytaj tekst, z którego usunięto trzy zdania.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego tekstu.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wypisz z każdego 5 wyrazów powszechnie używanych.. 3 s. 6; Połącz liniami przymiotniki z pasującymi do nich rzeczownikami.Trwa matura 2017.. Zakreśl literę A, B lub C.. Znajdziemy na poniższym obrazku jak najwięcej wyrazów z "rz"Dla każdej z opisanych sytuacji (1.-4.). Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnego tekstu.Wypisz obok rzeczowników pasujących do nich przymiotniki z ramki w odpowiedniej formie.. - ćwiczenie 3 str.15 Wybierz dwie pary wyrazów, ułóż z nimi jedno zdanie i zapisz je w zeszycie.. Uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (6.1.- 6.5.). Uwaga!. Przeczytaj tekst, uzupełniając go wyrazami z ramki w odpowiedniej formie.Przeczytaj tekst.. Co jej powiesz?. Pozostałe litery czytane kolejno w rzędach ..

Przeczytaj tekst, określ jego temat.

Napisz 10 zdań złożonych podrzędnie i współrzędnie dotyczących Dziadów cz. II.. Przeczytaj tekst.. Wpisz w okienka odpowiednie liczby- ćw.. 2 s. 6; Dobierz odpowiedzi do pytań.. Jesienią na Hali Gąsienicowej pojawił się yeti.. Dopasuj do każdej luki (8.1.-8.4.). Powiedz, jakich zdrobnień można używać, nazywając członków rodziny: mamą, tatę, babcię, dziadka, ciocię, wujka, córkę, syna, siostrę, brata.59.. W każdą kratkę wpisz odpowiednią literę.. Wyrosły trzy dziewczynki zwinne jak jaskółki, a śliczne niby księżyc w pełni.. Wykonaj ćwiczenie 5, 6 i 7 str.16Przeczytaj teksty.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Wykonamy wspólnie zadania z podręcznika: 7/ 314, z. Przyjrzymy się obrazkom: A.. Odpowiedzi i arkusz CKE z poziomu podstawowego .50 PKT 4. odtworz argumenty usprawiedliwiające kłamstwo zawarte w tekscie.. Wpisz odpowiednią literę w każdą lukę.. wybierz właściwą reakcję.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać logiczny i spójny tekst.TEMAT: Pisownia wyrazów z rz/ ż. Podczas naszej lekcji: 1.. A.Przeczytaj teksty.. Jak wyrazisz swoje zdziwienie?. Jedna po drugiej powychodziły za mąż i odjechały.Język angielski.. a) Przeczytaj teksty.. Kolega przekazał Ci zaskakującą wiadomość.. Usłyszysz dwukrotnie pięć krótkich tekstów..

Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.

Trzy córki Była sobie raz kobieta, która miała trzy córki.. Przyszedł chyba zeSłowacji, widziano go w Tatrach Zachodnich.Zadanie 1 Przeczytaj tekst i uzupełnij go, wpisując w każdą lukę (1-5) jeden wyraz z ramki w odpowiedniej formie.. Kto by tam teraz myślał o powozach!Egzamin maturalny z języka łacińskiego i kultury antycznej Poziom podstawowy 6 Część II - rozumienie oryginalnego tekstu łacińskiego (30 pkt) Przeczytaj tekst i wykonaj zadania 9.-11.. Dokładne tłumaczenia dla użytkowników indywidualnych i zespołów.. Po zakończeniu matury, na .Przeczytaj tekst i rozwiąż zadania od 1. do 11.. Do każdego z nich postaraj się dobrać chociaż po jednym synonimie.. Do pytań 1-5 dobierz odpowiedź zgodną z treścią nagrania.. Maturzyści zdawali egzamin albo na poziomie podstawowym albo rozszerzonym.. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.. Uwaga!. Uwaga!. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.3.). Nasz język ojczysty jest pięknym, ale równocześnie - jednym z najtrudniejszych języków świata, obfitującym w wiele skomplikowanych zasad, rozległych reguł, czy pojawiających się niespodziewanie, niewytłumaczalnych wręcz wyjątków.Dopisz do każdej kolumny po trzy nowe wyrazy z takimi samymi przyrostkami.. Zadbaj, by zdania były różnego typu i żadne z nich się nie powtórzyło.I Przeczytaj tekst..

B albo C. :Do każdego rzeczownika dopasuj jedno z określeń: ten, ta lub to.

Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej luki.Przeczytaj dwa podane teksty (tekst I i tekst II) i wykonaj zadania do nich.. odpowiednie zdanie (A-D).. Wypisz z diagramu do zeszytu dziewięć słów z ą i dopisz do nich wyrazy.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Przeczytamy przypomnienie na temat pisowni wyrazów z "rz" i "ż" (podręcznik str. 314).. Strona 10 z 18 OJAP-100 Zadanie 8.. And what if youforget your shopping list ?Przeczytaj tekst, z którego usunięto cztery zdania.. W zadaniach 7.1.-7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Codziennie miliony ludzi tłumaczą za pomocą DeepL.Przeczytaj tekst.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-E), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Wody dolano tyle, że cukier, który już znajdował się w roztworze, teraz stanowi 8% masy nowego roztworu, czyli 30g cukru to w nowymroztworze 8% masy całego roztworu.. Jesteś potrzebna.. Zakreśl jedną z liter: A, B albo C.. 8.1.Do tego roztworu dolano wodę i nie dosypywano cukru.. - 7.4. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią tekstu.. Wpisz w każdą lukę (8.1.-8.4.). Obliczamy masę całego (nowego) roztworu z proporcji: 8% - 30g..

Do każdego pytania dobierz właściwy tekst.

(3 pkt) Dopasuj do każdego tekstu (7.1.-7.3.). I've gotMatura 2014 z języka łacińskiego i kultury antycznej odbył się 6 maja o godzinie 14.. Wybierz jedno zdanie, przepisz je do zeszytu i ułóż pytania do podkreślonych wyrazów według wzoru.- ćw.. pokrewne, w których ą wymienia się na ę.. Zadanie 2 Zadanie 1 2 2Odrabiamy.pl to serwis i aplikacja learningowa.. Aktualnie przeglądasz przedmiot: Język polski Zadania z polskiego.. literę, którą oznaczono brakujące zdanie (A-D), tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst.. Uwaga!. Jeden z tekstów pasuje do dwóch pytań.A.. Przeczytaj zdania zastąp podkreślone wyrazy skrótami (patrz podręcznik) - ćwiczenie 4 str. 16. tak aby otrzymać logiczny i gramatycznie poprawny 1 tekst.. Uwaga: dwa nagłówki zostały podane dodatkowo i nie pasują do żadnej części tekstu.. Wybierz jedną z liter: A, B albo C.. Pracowała i w dzień, i w nocy, byle je wszystkie nakarmić i przyodziać porządnie.. Uwaga!. Od rana poziom podstawowy, po południu - rozszerzony.. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych .Usłyszysz dwukrotnie tekst.. Do powozu konie zakładać?. Wymagana jest pełna poprawność gramatyczna i ortograficzna wpisywanych wyrazów.Przeczytaj poniższe teksty.. Z podanych odpowiedzi wybierz I 1 : właściwą.. pisarz, pracownik, Dąbrowski, celnik, bramkarz, polski, ciągnik, Kowalski, malarz, chiński, drukarz, siewnik301.. Do każdego z nich dobierz odpowiednie zdanie (A-E).. Strata czasu.. Poziom podstawowy Próbny Egzamin Gimnazjalny z OPERONEM i "Gazetą Wyborczą" 5 ROZUMIENIE TEKSTÓW PISANYCH Zadanie 7.. Twoja koleżanka ubrała się elegancko na ważną okazję.. Służbę stajenną budzić?. W zadaniach 7.1.. Angielski - ten język maturzyści zdają w poniedziałek, 8 maja..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt