Plan rozwoju zawodowego katechety stażysty

Pobierz

Opis realizacji planu rozwoju zawodowego z uwzględnieniem zmian w planie rozwoju w razie powstania takiej potrzeby.planu rozwoju zawodowego 2.. Justyna Hiller.. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO.. Przed opracowaniem planu rozwoju zawodowego należałoby się zapoznać z kierunkami rozwoju, które są zamieszczone w Biuletynie Duszpasterskim nr 10/2001 str. 64 - 66.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o uzyskanie stopnia nauczyciela dyplomowanego (2021-11-18)Plan Rozwoju Zawodowego nauczyciela stażysty (przedszkole) jestem już po egzaminie na nauczyciela kontraktowego, wszystko przebiegło bez większych trudności dlatego z czystym sumieniem mogę wam zaprezentować mój Plan Rozwoju Zawodowego.. Złożenie dyrektorowi szkoły sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. - rozmowy, analizy, konsultacje, dotyczące realizacji stażu - określenie zadań stażysty i opiekuna: Okres całego stażu - kontrakt między stażystą i opiekunem - harmonogram zajęć hospitacyjnych, - zatwierdzenie planu rozwoju zawodowego: 3.Pomoc w tworzeniu planu rozwoju zawodowego Prowadzenie zajęć dla nauczyciela stażysty, omawianie przebiegu zajęć, stosowanych metod Obserwacja zajęć prowadzonych przez wrzesień wrzesień wrzesień 1 raz w miesiącu przez 1 rok i 9 miesięcy 1 raz w miesiącu ..

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela katechety.

Podsumowanie stażu w formie opisu zrealizowanego Planu Rozwoju Zawodowego.Jeśli plan rozwoju zawodowego chcesz napisać według powinności (niestety robi to mniejszość, choć jest to zdecydowanie bardziej logiczne) nauczyciel w trakcie trwania stażu powinien- dołóż do tego zadania, działania jakich się będziesz podejmować, wyznacz termin (mniej lub bardziej szczegółowy) pozostaw miejsce na uwagi- i gotowe.PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Ewa Olbrych Nazwa placówki: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 13 im.. Obowiązek opracowania indywidualnego planu rozwoju zawodowego wynika z Karty Nauczyciela, natomiast szczegółowe ustalenia zawarte są w rozporządzeniu MEN z dnia 3 sierpnia 2000 roku w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.Jest to plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty - katechety.. Pracuję w poradni psychologiczno-pedagogicznej jako logopeda.. Nauczyciel stażysta.. Do 26 września 2014 Plan rozwoju zawodowego .. Opracowanie drogi rozwoju zawodowego Opracowanie planu rozwoju zawodowego.Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciele kontraktowego - wychowawca w internacie.. wrzesień - maj Prowadzenie zbioru dokumentacji ze stażu w postaci tzw. Janusza Korczaka w Kędzierzynie-Koźlu Nauczany przedmiot: Religia Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2011 Data zakończenia stażu: 31.05.2012 ZADANIA: 1)Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły 2)Opanowanie umiejętności .Praktyczne czasopismo dla katechetów, wychowawców katolickich i duszpasterzy..

8Teczka stażysty.

Oprócz wielu standardowych zapisów, które muszą znaleźć się w planie dodatkowo jest w nim:Napisanie planu rozwoju zawodowego.. Plan jest napisany w formie tabelki.. Poznanie dokumentacji obowiązującej w .Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Stanowisko: Nazwa i adres szkoły: Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2018r.. Przygotowanie opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmianPLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO.. Analiza własnych 11.. Ocena: brak.. Sporządzenie sprawozdania sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego - z pomocą opiekuna stażu i przedłożenie go Dyrektorowi szkoły.. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu.. Niniejszy PRZ przygotowałam w związku z ubieganiem się o stopień nauczyciela kontraktowego..

Teczki stażysty.

Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy (01.09.2006 - 31.05.2009) Krapkowice, dn. 01. września 2006r.. Celem głównym planowania rozwoju jest uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego zgodnie z wymaganiami kwalifikacyjnymi ustalonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 grudnia 2004 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu .Plan rozwoju zawodowego mgr Karoliny Kaweckiej nauczyciela stażysty w Szkole Podstawowej w Chwalibożycach ubiegającego się o stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego Realizowany od 1 września 2019 roku do 31 maja 2020 roku Opiekun stażu: XPlan rozwoju zawodowego nauczyciela logopedy (stażysty) ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego.. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu Rozmowa, konsultacje, zawarcie kontraktu IX.2016 oraz na bieżąco Przejrzyste zasady współpracy, konsultacja, wzajemna obserwacja zajęć, zawarcie kontraktu pomiędzy stażystą i opiekunem 3. oraz w Rozporządzeniu MEN z dnia 26 lipca 2018r.III.. Uwzględnia ona podstawy prawne zawarte w Ustawie Karta Nauczyciela (Dz.U.. Gliny Małe.. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.. Wykazał się otwartością na współpracę.Witam serdecznie,W serwisie nadzorpedagogiczny.pl pojawił się zamówiony przez Państwa dokument "Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień awansu Uprzejmie proszę o przykładowy plan rozwoju zawodowego dla katechety uczącego religii w szkole podstawowej i gimnazjum zgodnie z nowymi przepisami prawa .PROJEKT PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2006r..

Cały okres stażu Prowadzenie tzw. "Teczki stażysty".

Nauczyciel religii podszedł do wykonywania zaplanowanych zadań z dużym przejęciem i zaangażowaniem.. działań i ocena skuteczności.. Opiekun stażu.. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.. PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO.. Cel główny: Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.. Wykorzystanie internetu, jako źródła wiedzy w poznaniu i gromadzeniu wybranych przepisów na temat awansu zawodowego.. Plan był realizowany w Szkole Podstawowej w klasach O - III.. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 poz. 1574) 1.z planu rozwoju osobistego i pisemnego kontraktu.. Sporządzenie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego.. Gromadzenie i opis dokumentacji, zaświadczeń, potwierdzeń, scenariuszy lekcji (konspektów).. Wykorzystanie technologii informacyjnej do opracowania planu rozwoju zawodowego oraz sprawozdania.. 09 czerwiec 2011.. Opiekun stażu, dyrektor.. zgłosił dana79 w dniu: 2010-09-10 15:40:11, rozmiar: 9.48 KB, liczba pobrań: 116Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty na stopień nauczyciela kontraktowego_2021 Przedstawiam Państwu prezentację związaną z odbywanie stażu na stopień nauczyciela kontraktowego.. Poznanie organizacji, zasad funkcjonowania szkoły i internatu.. Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego, język niemiecki.. Publikacja planu jest formą realizacji .Obserwacja realizacji planu rozwoju zawodowego ukazała wyraźne etapy rozwoju katechety.. B. Cele szczegółowe: 1.. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2018 poz. 967) 2. zas trwania stażu: 01.09.2018 - 31.05.2020 Imię i nazwisko opiekuna stażu:Awans zawodowy nauczyciela katechety Katecheta podlega wszelkim przepisom dotyczącym zatrudnienia nauczycieli, w tym również przepisom o awansie zawodowym.. Plan rozwoju zawodowego nauczyciela stażysty ubiegającego się o stopień nauczyciela kontraktowego- napisanie planu rozwoju zawodowego: 2.. Gromadzenie dokumentacji, notatek, zaświadczeń, konspektów zajęć.. Ustalono i wprowadzono cztery stopnie awansu zawodowego nauczycieli: nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany i nauczyciel dyplomowany.realizowanego Planu Rozwoju Zawodowego.. W terminie 7 dni od dnia zakończenia stażu.. Dokumentowanie wszelkich aktywności.. Okres stażu..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt