Uporządkuj chronologicznie wydarzenia z czasów wojny secesyjnej wpisz właściwą literę

Pobierz

B. ogłoszenie założeń NEP.. Zadanie 6.. !Przebieg wojny secesyjnej.. Wpisz przyporządkowane im litery w kwadraty umieszczone na osi czasu.. I wojny światowej.. 2 bitwa z Mongołami pod Legnicą, podział Polski na dzielnice, sprowadzenie Krzyżaków do Polski, zjazd książąt piastowskich w Gąsawie 1.. F. rozpoczęcie .Czytaj dalej Uporządkuj w kolejności chronologicznej podane wydarzenia, wpisując odpowiednie litery w kratki na osi czasu.. Wybierz właściwy ciąg zawierający kolejne bitwy z czasów wojny o niepodleg łość Stanów Zjednoczonych.. Wpisz właściwą literę w odpowiednie miejsce na osi czasu.. Wpisz właściwą literę w odpowiednie miejsce na osi czasu.. Wpisz je w odpowiedu001fnich rubrykach poniższej tabelki.. W odpowiednich polach wpisz litery, którymi je oznaczono.. najstarsze > > > > > > najnowsze A. utworzenie PZPR C. uchwalenie Konstytucji PRL B. referendum ludowe D. wybory do sejmu ustawodawczego Wykres do zadania 2.. A. wybór Ludwika Napoleona Bonaparte na prezydenta B. abdykacja Ludwika Filipa C. wybuch powstania robotników w Paryżu D. ogłoszenie Francji republikąOpublikowany in category Historia, 21.08.2020 >> .. GH-H8 Strona 9 z 15.Uporządkuj chronologicznie wydarzenia dotyczące wojny III Rzeszy z ZSRR.. Niemcy-.. Oś czasu uzupełnij następującymi literami: Odpowiedź na zadanie z Wczoraj i dziś 7Dokończ zdanie odpowiednią informacją z ramki..

[SIÓDMA KLASA] Uporządkuj chronologicznie wydarzenia z czasów Wiosny Ludów we Francji.

Wpisz właściwą literę w odpowiednie miejsce na osi czasu.A.powstanie osi …4.. Autor Cywilek Opublikowano 9 maja, 2020 28 czerwca, 2020 Kategorie Karta powtórzeniowa Tagi karta powtorzeniowa , karty pracy ucznia , Początki średniowiecza , Poznać przeszłość 1 , uporzadkuj w kolejnosci .Uporządkuj chronologicznie wydarzenia z czasów Wiosny Ludów we Francji.. Question from @Elixaa - Gimnazjum - HistoriaKonkurs historyczny- etap wojewódzki str. 2 Zadanie 1.. A. początek wielkiego głodu na Ukrainie.. Ogłoszenie secesji stało się początkiem wojny.. Powstanie związku włoskich KombatantówUporządkuj chronologicznie wydarzenia z czasów walk o wschodnią granicę Rzeczy-pospolitej.. Wojna, która miała miejsce w latach 1861- 1865 w Stanach Zjednoczonych Ameryki.. Wpisz do każdego wiersza tabeli odpowiednio literę A, B albo C.. Skutki wojny secesyjnej.. Wpisz przyporządkowane im litery w kwadraty umieszczone na osi czasu.. 4 Wskaż, w których z opisanych w tekście źródłowym horyzontów czasowych mieściły się .. Uporządkuj chronologicznie podane wydarzenia z lat .. A. ogłoszenie tez kwietniowych B. wybuch rewolucji lutowej C. przejęcie władzy przez Rząd Tymczasowy D. proklamowanie Związku Socjalistycznych Republik Sowieckich E. abdykacja cara Mikołaja II F. wojna domowa w Rosji G. wybuch rewolucji październikowej.Z powodzeniem deszyfrował depesze bolszewickich dowódców w czasie wojny polsko - rosyjskiej z lat 1919 - 1921..

(4 pkt) Uporządkuj chronologicznie wydarzenia związane z rewolucją francuską.

C. zrzucenie przez Amerykanów bomby atomowej na japońskie miasta Hiroszimę i Nagasaki.. Zapisz je poniżej, rozpoczynając od najwcześniejszego.. Wpisz literę A albo B. .. Przyporządkuj opisowi w ramce właściwą ilustrację.. Wpisz właściwą literę w odpowiednie …Uporządkuj chronologicznie wydarzenia z czasów walka o wschodnią granicę Rzeczpospolitej wpisz właściwą literę w odpowiednie miejsce na osi czasuUporządkuj chronologicznie wydarzenia z 1980 r. Wpisz właściwą literę w odpowiednie miejsce na osi czasu.Zapoznaj się z karykaturami, a następnie przyporządkuj ilustracje do właściwego opisu.. Podział użytków rolnych według grup użytkowników w latach (w procentach)dziedziny życia gospodarczego lub społecznego na okres lat 10 po wojnie.. Południowcy wybrali własnego prezydenta, którym został Jefferson Davis.. A. Lexington - Saratoga - Yorktown - Savannah .Strona 6 z 32 Zadanie 5.. A. atak Japonii na Pearl Harbor.. Wpisz właściwą literę w odpowiednie miejsce na osi czasu.powstanie osi Berlin-Rzym-Tokioaneksja Austrii przez III Rzeszęremilitaryzacja Nadreniizajęcie Czech przez III Rzeszękonferencja w Monachiumzajęcie Mandżurii przez Japonię5Świat na drodze ku .Dokończ zdanie odpowiednią informacją z ramki..

W tekście opisane są wydarzenia z czasów ____ wojny secesyjnej.

Wpisz właściwą literę w odpowiednie miejsce na osi czasu A) bitwa pod Gwttysburgiem B) wybór Abrahama Lincolna na prezydenta C) utworzenie Konfederacji D) secesja Karoliny Południowej E) kapitulacja sił Południa F) zniesienie niewolnictwa Proszę na Jutro!. Marsz czarnych koszul na Rzym B. Zawarcie traktatów laterańskich C. Uporządkuj chronologicznie wydarzenia z czasów wojny secesyjnej.. Wpisz właściwą literę w odpowiednie miejsce na osi czasu.. Wpisz właściwe numery do tabeli.1.. Dopisz do podanych nazw państw litery A-D odpowiadające procesom w których w wyniku te państwa powstały.. (1 pkt) Uporządkuj wydarzenia historyczne zgodnie z kolejnością chronologiczną.. (4 pkt) Uporządkuj chronologicznie.. Następnie dopisz do każdego właściwą datę roczną.. Wpisz właściwą literę w odpowiednie miejsce na osi czasu.. - rokNa dobry początekKorzystam z informacjidocwiczenia.plKod: H7UCV21 Uporządkuj chronologicznie wydarzenia z lat trzydziestych XX w.. 4 A. powołanie Rady Obrony Państwa B. walki o Lwów z Ukraińcami C. włączenie Litwy Środkowej do Polski D. sojusz Józefa Piłsudskiego z Symonem Petlurą E. bitwa nad Niemnem Uporządkuj chronologicznie podane wydarzenia z historii Polski:.. Wpisz właściwą literę w odpowiednie miejsce na osi czasu..

... Uporządkuj chronologicznie wydarzenia.

Przyporządkuj opisowi w ramce właściwą ilustrację.. E. śmierć Włodzimierza Lenina.. uchwalenie Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela, upadek dyktatury jakobinów .Uporządkuj chronologicznie wydarzenia z czasów rewolucji rosyjskich.. Wpisz właściwą literę w odpowiednie miejsce na osi czasu.. C. emigracja z ZSRS Lwa Trockiego.. B. kapitulacja Francji przed Niemcami.. GH-H8 Strona 9 z 15 .Spośród wymienionych wydarzeń w każdym ciągu oznacz literą "A" wydarzenie chronologicznie pierwsze, .. Dopisz właściwą datę do każdego wydarzenia.. Wpisz do każdego wiersza tabeli odpowiednio literę A, B albo C.. Wpisz właściwą literę w odpowiednie miejsce na osi czasu.. I wojny światowej.. Wpisz do każdego wiersza tabeli - odpowiednio - literę A albo B, albo C, albo D.. D. rozpoczęcie tzw. wielkiej czystki.. Wybierz .. A. wybór Ludwika Napoleona Bonaparte na prezydenta B. abdykacja Ludwika Filipa C. zorganizowanie warsztatów narodowych D. wybuch powstania robotników w ParyżuUporządkuj chronologicznie wydarzenia.. A. wybór Ludwika Napoleona Bonaparte na prezydenta B. abdykacja Ludwika Filipa C. wybuch powstania robotników w Paryżu D. ogłoszenie Francji republikąUporządkuj chronologicznie wydarzenia z czasów Wiosny Ludów we Francji.. Była to wojna domowa pomiędzy stanami południowymi (Konfederacją Południową) a stanami północnymi (Unią).. A. panowanie cesarza Oktawiana Augusta B. zdobycie Rzymu przez Wizygotów C. powstanie republiki rzymskiej Zadanie 2.Uporządkuj chronologicznie wydarzenia z dziejów starożytnego Rzymu.. W tekście opisane są wydarzenia z czasów ____ wojny secesyjnej.. (Wczoraj i dziś, ćw.. D. lądowanie aliantów w Normandii.Uporządkuj chronologicznie wydarzenia z ramki.. hołd pruski, pierwsza wolna elekcja, Unia lubelska, - Pytania i odpowiedzi - Historia .. (2 pkt) Uporządkuj chronologicznie wydarzenia z dziejów starożytnego Rzymu.. Wpisz właściwą literęUporządkuj chronologicznie wydarzenia z okresu międzywojennego w ZSRS.. KLASA 7Uporządkuj chronologicznie wydarzenia z okresu międzywojennego we Włoszech Wpisz właściwą literę w odpowiednie miejsce na osi czasu A..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt