Uzupełnij tabelę dotyczącą budowy i funkcji układu nerwowego

Pobierz

a. warstwy widoczne na przekroju nerki.. Sely)ego, kanadyjskiego fizjologa, twórcy teorii stresu .. Określ rodzaj każdego z odruchów wymienionych w tabeli.. Jaki typ liryki występuje w wierszu, rodzaj rymów, układ strof i wersów .. Uzupełnij tabelę.. 6 Narząd wzroku - oko, jest zbudowany z gałki ocznej oraz aparat u ochronnego oka.. Oddziałuje on na funkcje organizmu, takie jak poruszanie się, oddychanie czy krążenie krwi.. Ten płyn jest przesączem osocza krwi,Podział układu nerwowego: I.Somatyczny układ nerwowy: 1. centralny układ nerwowy (osrodkowy)- pełni nadrzędną funkcję wobec pozostałych układów, kontroluje czynnosi wszystkich organów człowieka---> mózgowie, rzdeń kręgowy.. Podstawową funkcją układu nerwowego jest przekazywanie sygnałów - impulsów nerwowych - pomiędzy komórkami nerwowymi.. - Ośrodkowy (centralny) układ nerwowy: mózgowie, rdzeń kręgowy.PODZIAŁ UKŁADU NERWOWEGO ZE WZGLĘDU NA BUDOWĘ: MÓZG RDZEŃ KRĘGOWY OŚRODKOWY.. Zbudowany jest z przewodu pokarmowego, którym wędruje jedzenie (a w końcowym odcinku jego niestrawione resztki), oraz połączonych z nim gruczołów: ślinianek, wątroby i trzustki.. Funkcje narządów budujących układ wydalniczy.. Drogi usuwania z organizmu zbędnych produktów przemiany materii.. B. Jest to wada wrodzona.Ryc.. Zna i rozumie podstawowe procesy fizjologiczne .. oraz wiedzę dotyczącą funkcjonowania systemu rehabilitacji zawodowej i społecznej w Polsce..

Budowa i rola układu nerwowego.

Zapisz temat do zeszytu.. Nazwa choroby.. Uzupełnij tabelę - wpisz w każdym z jej wierszy właściwą nazwę zależności .Ocenę śródroczną lub roczną mogę sobie wyliczyć z odpowiedniego wzoru, ale liczą się również moje starania i motywacja.. - Odpowiada za wyższe czynności nerwowe (pamięć, inteligencja).. Ośrodkowy układ nerwowy.. Zastanów się, czy znasz podane funkcje układu nerwowego .. Skonstruuj tabelę porównującą rolę współczulnego i przywspółczulnego układu nerwowego (według poniższego wzoru) i uzupełnij.. F Produkcja białek.. Wzrost stężenia hormonów podwzgórzowych (liberyn) w krwi płynącej z podwzgórza do przedniego płata przysadki .. tabelę porównującą .Temat: Budowa i rola układu nerwowego.. RcW1vng2V4S8S 1.Budowa i funkcje komórki Zamknięte (np. testowe, .. Uzupełnij tabelę - wpisz po jednej nazwie enzymu kluczowego dla trawienia danego pokarmu, wybraną spośród wymienionych.. Rodzaj bodźca Zmysł Narząd zmysłu wzrok kubki smakowe .. Odbywa się to dzięki istnieniu synaps, czyli połączeń przede wszystkim pomiędzy poszczególnymi neuronami, ale i pomiędzy komórkami nerwowymi a np. komórkami mięśniowymi czy komórkami .Układ nerwowy człowieka dzieli się na ośrodkowy układ nerwowy, który składa się z mózgu i rdzenia kręgowego oraz obwodowy układ nerwowy, tworzony przez 31 par nerwów rdzeniowych i 12 par nerwów czaszkowych ..

... budowy i funkcji.

Lekcja 2.Układ pokarmowy odpowiada za pobieranie i trawienie pożywienia oraz wchłanianie zawartych w nim składników pokarmowych.. Każda nerka zbudowana jest z około miliona mikroskopijnych jednostek, które nazywamy nefronami.. Podstawową zaś składową budującą ośrodkowy układ nerwowy są komórki nerwowe, czyli neurony - szacuje się, że w samym tylko mózgowiu znajduje się ich około 100 miliardów.. Przyporządkuj cechy (1-3) oraz funkcje (A-C) do podanych narządów.. Nabłonek wyposażony w poruszające się rzęski.. - Kontroluje pracę narządów wewnętrznych.. Przyporządkuj określonym elementom budowy układu nerwowego (od A do D)Budowa gałki ocznej - narysuj schematyczny rysunek, uzupełnij tabelę.. Przed Wami temat dotyczący profilaktyki chorób układu .Proszę uważnie przeczytajcie tekst w podręczniku str.181 - 184 dotyczący budowy i funkcji obwodowego układu nerwowego oraz odruchów i przeanalizujcie zawarte tam ilustracje, a następnie uzupełnijcie zadania dotyczące tych treści w zeszycie ćwiczeń str. 92 - 93.Uzupełnij tabelę, wybierając i wpisując właściwe litery A J oznaczające tylko funkcje wybranych organelli komórki zwierzęcej.. - podręcznik, tabela str .137.. K_W11 Zna instrumenty i narzędzia wsparcia dla osób z niepełnosprawnością.. ROLA OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO: •Centrum kontroli organizmu •Analiza informacji docierających ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego •Przekazywanie poleceń do odpowiednich narządów.Układ nerwowy: funkcje..

Budowa układu moczowego.

układu krążenia, nerwowego oraz mięśniowo-szkieletowego.. a. budowa nefronu - ilustracja str. 139 w .Układ krążenia 1.. - Odbiera i analizuje bodźce ze środowiska zewnętrznego i wewnętrznego.. Każdą ocenę o wadzę 4 mogę poprawić w ciągu dwóch tygodni od oddania pracy.. Funkcje.. Podaj, do której części autonomicznego układu nerwowego - współczulnej czy przywspółczulnej - odnosi się określenie używane w sytuacji zagrożenia: "walcz lub uciekaj".. Szczególne znaczenie mają tu dwa .T A 4 Na rysunku został przedstawiony mechanizm swoistego działania i nsuliny.. a) ochrona mózgowia i rdzenia kręgowego - szkielet, opony mózgowo-rdzeniowe oraz płyn mózgowo-rdzeniowy.. Przyczyny: Objawy .. 6Budowa i rola układu nerwowego Cele lekcji: Poznasz funkcje układu nerwowego Dowiesz się, z jakich części składa się układ ner- wowy Przypomnisz sobie budowę neuronu Wyjaśnisz, jak odbywa się przewodzenie impulsów nerwowych Poznasz działanie autonomicznego układu nerwowegoTemat: Budowa i działanie układu wydalniczego.. Podwzgórze jest elementem układu nerwowego, współpracującym z układem hormonalnym.. Uzupełnij tabelę charakteryzującą .Układ nerwowy człowieka jest zbudowany z części ośrodkowej (mózg i rdzeń kręgowy) i obwodowej (nerwy obwodowe)..

układu pokarmowego.

Budowa i funkcje krwi .. Uzupełnij tabelę.. a) Określ funkcję powiek, które należą do aparatu ochronnego oka.. Podział układu nerwowego wg kryterium anatomicznego.. Głównym elementem kłębuszka nerkowego są włosowate naczynia krwionośne .Numerami 1-3 oznaczono cechy charakterystyczne budowy narządów układu rozrodczego, a literami A-C funkcje tych narządów.. Organelle błona komórkowa wodniczki mitochondria rybosomy Funkcja A Przechowywanie i modyfikacja białek.. Budują go skupienia neuronów ułożonych w specyficzny sposób.Ośrodkowy układ nerwowy składa się z dwóch głównych elementów, którymi są mózgowie (potocznie określane jako mózg) oraz rdzeń kręgowy.. 2. obwodowy układ nerwowy- utrzymuje łącznosć ustroju ze srodowiskiem zewnętrznym przez nerwy czuciowe .. Uzupełnij tabelę dotyczącą budowy i symboliki wiersza A. Mickiewicza ,, Nad woda wielką i czystą.. '': elementy, cytat - Pytania i odpowiedzi - Język polski .. podaj imię i nazwisko oraz lata pełnionej funkcji.. b) Uszereguj podane elementy budowy oka w kolejności zgodnej z kierunkiem przewodzenia fal świetlnychPierwiastek Funkcja Magnez Buduje kości i zęby; element kwasów .. zapobiega próchnicy Jod Składnik hemoglobiny Wapń Odpowiada za prawidłową pracę układu mięśniowego i nerwowego Fluor Niezbędny do prawidłowej pracy tarczycy; składnik hormonu tarczycy a) Uczniowie pracują parami.. Nabywa wiedzę w zakresie .Jako notatkę uzupełnij tabelę.. Składniki tkankikostnejFunkcjekomórkikostneWytwarzają substancję międzykomórkowąsubstancja związki Odpowiedź na zadanie z Puls życia 7informację uzupełnij ukazany obok graficzny schemat, ilustrujący przytoczone w tekście informacje.. Gruba warstwa mięśni i ukrwiona błona śluzowa.. funkcje układu nerwowego; budowa komórki nerwowej; ośrodkowy i obwodowy układ nerwowy; somatyczny i autonomiczny układ nerwowy; kierunek i sposób przekazywania impulsów nerwowych; Wybierz nieprawdziwą informację dotyczącą daltonizmu.. Tkanka to jest zbudowana ze zwartego układu komórek ułożonych w kilku .Przypomnienie podziału układu nerwowego według kryterium anatomicznego (topograficznego) i czynnościowego.. Pomiędzy oponą pajęczą a oponą miękką znajduje się jama podpajęczynówkowa wypełniona płynem mózgowo-rdzeniowym.. Każdy nefron składa się kłębuszka nerkowego oraz dołączonego do niego kanalika nerkowego (nazywanego również cewką nerkową).. W obrębie każdej z części wyróżnia się elementy odpowiedzialne za pełnienie określonych funkcji.. elementy, cytaty z wiersza i symbolika.. Nefron - podstawowy element budujący nerkę.. Zakres treści: .. Temat: Podsumowanie.. Myślę, że potraficie scharakteryzować budowę i funkcje elementów budowy układu moczowego i wyjaśnić, w jaki sposób powstaje mocz.. Ośrodkowy układ nerwowy steruje pracą narządów wewnętrznych ustroju, analizuje bodźce docierające do organizmu, kontroluje jego reakcje, odpowiada za rozwój czynności umysłowych, takich jak kojarzenie, zapamiętywanie, uczenie się.. Przyjmowanie pokarmów i gospodarka zasobami energetycznymi pozostają pod kontrolą układu nerwowego i hormonalnego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt