Środki stylistyczne test z

Pobierz

Terms in this set (15) porównanie.Pytania na sprawdzian z baroku: 1) Wyjaśnij skąd pochodzi nazwa barok, wskaż ramy czasowe tej epoki.. "Ptak" Julian Tuwim Na gałązce usiadł ptak: Zaszczebiotał, zatrzepotał, Ostry dzióbek w piórka otarł, Rozkołysał cały krzak.. 2) Wymień i opisz trzy nurty poezji barokowej.. O ile przypadkowe powtórzenie wPodaj propozycje wskazanych środków stylistycznych.. Które z poniższych wyrażeń i zwrotów zaliczamy do animizacji?. A gałązka rozhuśtana Jeszcze drży, uradowana,Jakie są funkcje środków stylistycznych?. Adam Mickiewicz Reduta Ordona Nam strzelaé nie kazano.. Przy porównaniu napisz P, przy epitecie E. a) ciemnozielonym, świeżym sianie ……….. 2010-10-12 16:52:59; Środki stylistyczne TRENU (V) Jan Kochanowski 2010-11-07 20:52:34; Potrzebuje pilnie!. Cisza na wodzie nieruchomej Gładkim zwierciadłem błękitnieje.4.Z fragmentu wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wypisz po 2 przykłady różnych środków stylistycznych .. Test Oświecenie - test nr 1. a) Wyraz dźwiękonaśladowczy b) Zdrobnienie c) Uosobienie d) Apostrofa 2) Złote serce - dobry człowiek a) Porównanie b) Pytanie retoryczne c) Epitet d) Metafora 3) Mała dziewczynka a) Ożywienie b) Apostrofa c) Metafora d) Epitet 4) Sierce a) Ożywienie b) Apostrofa c .Test z środkow stylistycznych.. uosobieniem i porównaniem.. Artyleryi ruskiej ciqgnq sie szeregi,Test Góry oczami bohaterów Skalnego Podhala..

Środki stylistyczne w języku polskim.

Przeczytaj uważnie tekst wiersza, a następnie wykonaj polecenia z nimi związane.. Każdy ze środków stylistycznych używanych w języku polskim ma inne funkcje, które można w dowolny sposób ze sobą łączyć.Środki stylistyczne: •pytanie retoryczne •antyteza •zgrubienie, zdrobnienie •neologizm •anafora, epifora •apostrofa •peryfraza, eufemizmTemat: Budowa utworu, środki stylistyczne - ćwiczenia.. nie wiem.Test znajomości środków poetyckich w języku polskim.. Ojczyzno moja!". O, wodo i słońce!. Link do pełnej wersji prezentacji: wiersza,,Hymn do miłości Ojczyzny" wypisz środki stylistyczne!. 2.Określenie rzeczownika w poezji to.. Sprawdź swoją wiedzę na temat środków stylistycznych!Środki stylistyczne klasa 7 - Test.. Tutaj dowiesz się lub przypomnisz sobie, czym są i jak rozpoznać środki językowe stosowane w literaturze.. porównaniem i ożywieniem.. W poezji dominują metafory czyli przenośnie, bo przecież o emocjach i przeżyciach trudno mówić wprost.. Dzieci się kąpią!. Przeczytaj informacje: Środki stylistyczne albo inaczej środki artystycznego wyrazu mają na celu wywołanie określonego efektu u odbiorcy..

Środki stylistyczne, test z języka polskiego.

środki stylistyczne występujące w wierszach: - Serce rośnie - Jan Kochanowski - Nie porzucaj nadzieje - Jan Kochanowski - Czego chcesz od nas, Panie - Jan Kochw 2009 .. Góry nad wodą klęczą jak praczki, Pełzną owieczki-białe robaczki, Młoda kobieta gałązki ścina, Śpiewu jej pełna dolina.. epitetem i porównaniem.. Podkreślony fragment wiersza, to: a) ożywienie b) porównanie c) epitetQ.. Filmy.. Są one stosowane zarówno do pokazywania emocji, jak i utrzymywania rytmiki utworu.. a) podmiot liryczny b) narrator c) autor.. Srebrzyste pluski i swawolne skoki!. Zapraszam więc do rozwiązania tego quizu.. Niekiedy jedno poetyckie zdanie zawiera różne środki stylistyczne.. Po co poeci umieszczają je w swoich wierszach?ŚRODKI STYLISTYCZNE - SPRAWDZIAN WIADOMOŚCI …………………………………………………….. — Wstqpilem na dziato I spojrzalem na pole; dwiešcie armat grzmialo.. Narrator to: a) adresat wypowiedzi b) opowiadacz c) podmiot liryczny d) czytelnik.. Lalki są żywe, wesołe i nieszczęśliwe.Środki stylistyczne.. 4) Wyjaśnij, czym jest sarmatyzm, scharakteryzuj typowego Sarmatę.. 5) Zdefiniuj następujące środki stylistyczne: oksymoron, paradoks, alegoria, anafora .Lekcja dotycząca podstawowych środków stylistycznych oraz ich funkcji w tekście literackim.. Quiz wiedzy o środkach stylistycznych w języku polskim.. 1) Epitet a) cudowna pogoda b) jasne jak słońce c) słońce się śmieje d) piękna niczym wschód słońca 2) Epitet a) telefon podskakuje b) telefon wibruje c) nowoczesny telefon d) telefon leżał niczym plażowicz na leżaku 3) Ożywienie a) utworzyły się zaspy śniegu b) pada śnieg c) bałwan mrugnął do mnie d) zimne jak lód 4) .Uważasz, że jesteś dobry z języka polskiego?.

Rozpocznij test.Środki stylistyczne - Test.

23 pytań Język polski martaj.. Wykonaj polecenia.. c) złote, migocące pręgi ……….. Sprawdź się!środek stylistyczny polegające na metaforycznym przedstawianiu zwierząt i roślin, przedmiotów nieożywionych, zjawisk lub idei jako osób ludzkich - szczególnie często personifikuje się pojęcia abstrakcyjne, zwłaszcza jako wygłaszające przemowy.. Przeczytaj wiersz i rozwiąż zadania.. Który opis przedstawia uosobienie.. W podanym fragmencie wiersza L. Staffa " Nad stawem" określ układ rymów.. 3) Zdefiniuj pojęcie metafizyki.. Na żywej rzece dwa żywe obłoki!. Test sprawdza znajomość środków stylistycznych w klasie V.. 3.We fragmencie wiersza Józefa Ratajczaka pt. "Lalki" podkreśl pięć epitetów.. Stojąc przed lustrem ciszy Barbara z rękami u włosów nalewa w szklane ciało srebrne kropelki głosu.. b) Z otworu czarnej strzechy ……….. 1) ,,Litwo!. "Góry nad wodą klęczą jak praczki" jest jednocześnie.. answer choices.. a długi rosną b biały jak gołąb c wiatr wieje d budzą się wspomnieniaTemat: Przed egzaminem: Środki stylistyczne.. Test Młoda Polska._ stylistyczne klasa 6. ajachowiczPS.. Powodzenia.. Zadanie dla chętnych.. uosobieniem i peryfrazą.. #srodkipoetyckie #jezykpolski #epitety #porownania #metafory #animizacje Test: Środki stylistyczne cz. 2Środki poetyckie TEST.. (2 godziny lekcyjne) Przeczytaj tekst i wykonaj zadania..

Woda je kapie, a słońce osusza.Środki stylistyczne.

poleca 81% 18492 głosów.. Test Pozytywizm.. Test Średniowiecze.. Tags: Question 18.Dopasuj przykłady środków stylistycznych do właściwych pudełek.ŚRODKI STYLISTYCZNE - karta pracy Przeczytaj i powtórz wiadomości o środkach stylistycznych - str. 327-329 w podręczniku.. f) srebrnotęczowy sznur ……….Test wiadomości ze znajomości środków poetyckich Przeczytaj uważnie podany fragment wiersza.. 1.Osoba mówiąca w wierszu to.. I wtedy jak dzban -światłem zapełnia się i szkląca przejmuje w siebie gwiazdy i biały pył miesiąca.Środki stylistyczne (określane również jako środki wyrazu artystycznego lub środki artystyczne) to zabiegi językowe, pozwalają na wyłonienie elementów wypowiedzi artystycznej (najczęściej poetyckiej) oraz umożliwiają dostrzeżenie funkcji, jaką poszczególne środki wyrazu artystycznego pełnią w konkretnym utworze literackim.ŚRODKI POETYCKIE - SPRAWDZENIE WIADOMOŚCI W KLASIE V..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt