Arkusz obserwacji zajęć

Pobierz

Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami 9.. Arkusz obserwacji lekcji wychowania fizycznego 4.. 1.Obserwowane działania nauczyciela podczas zajęć : MOTYWOWANIE.. Arkusz obserwacji zajęć opiekuńczo-wychowawczych 5.. Stosowane metody zapewniały przystępność wiedzy.. Treści z podstawy programowej: 6. Kompetencje kluczowe: Tok obserwacji Uwagi 7. lub " nie dotyczy" przy odpowiednim stwierdzeniu.. Metody i formy pracy: 9.. Kontrolno - oceniająca - diagnoza jakości działań nauczyciela-wychowawcy w zakresie realizacji celów określonych dla danej lekcji lub zajęć iii.Arkusze obserwacji Arkusz przedhospitacyjny Arkusz obserwacji lekcji Arkusz obserwacji lekcji wychowawczej Arkusz obserwacji zajęć dodatkowych Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami Arkusz obserwacji uroczystości szkolnej Hospitacja diagnozującaZałożenia dydaktyczno - wychowawczo - organizacyjne zajęć: Typ zajęć: Temat zajęć: Cele szczegółowe: Metody pracy: Środki dydaktyczne: Standardy wymagań egzaminacyjnych: Arkusz obserwacji: Czynniki określające jakość lekcji Cele: Nauczyciel ma określone cele lekcji Zapoznaje z nimi uczniów Cele są zrozumiałe dla uczniów Nauczyciel w trakcie zajęć wraca do celów lekcji Sprawdza stopień ich osiągnięcia Poziom osiągnięcia założonych celów: Osiągnięto cele w .Arkusz obserwacji i rozmowy przed i po obserwacyjnej zajęć integracyjnych z rodzicami 2. pracy nauczyciela..

Data obserwacji.

Wywiad przed obserwacją zajęć: Imię i nazwisko nauczyciela .INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ARKUSZA OBSERWACJI/SCENARIUSZA Obserwacje zajęć (wytyczne) ednym z obowiązków studenta na praktyce pedagogicznej jest obserwowanie zajęć prowadzonych w żłobku oraz na różnych poziomach nauczania przedszkolnego/ wczesnoszkolnego.. Temat zajęć zgodny z programem nauczania.. Szkoły Podchorążych Piechoty w Komorowie, w Starym Lubiejewie.. Nauczyciel mianowany.. Zespół Szkół Nr 33 w Bydgoszczy.. Arkusz obserwacji lekcji otwartej/ koleżeńskiejPrzewidywane formy pracy z uczniem ( na podstawie IPETU) w kolejnych etapach zajęć, materiały .. Microsoft Word - arkusz obserwacji nauczyciela wspomaganjącego Author: Jan Created Date: 10/28/2020 4:52:31 PM .Arkusz analizy zajęć Przedmiot obserwacji Opis Sprawdzenie obecności uczniów.. Stopień awansu zawodowego.. Część wypełniana przez nauczyciela przed zajęciami.. Niestałość w przyjaźni: zmienia przyjaciół.. Arkusz obserwacji .aspekcie obserwacji pedagogicznych i dobrych praktykach.. pomagają hospitującemu skoncentrować się na wybranych elementach obserwowanych lekcji lub innych działań nauczyciela pomagają hospitującemu .5.. Cel obserwacji: i. Doradczo - doskonaląca - pomoc nauczycielowi-wychowawcy w samoocenie i w określeniu kierunków samodoskonalenia ii..

Arkusz obserwacji diagnozującej 5.

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Zamieszczam w zakładce nadzór pedagogiczny arkusz obserwacji lekcji przygotowany na potrzeby obserwacji lekcji matematyki zleconej Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty przez Najwyższą Izbę Kontroli.. Przedstawiamy arkusz obserwacji zajęć, który jest całkowicie uniwersalny, gdyż daje możliwość w formie opisowej dokonać posumowania obserwowanych zajęć.Arkusz obserwacji: Czynniki określające jakość lekcji tak nie uwagi Cele: Nauczyciel ma określone cele lekcji Zapoznaje z nimi uczniów Cele są zrozumiałe dla uczniów Nauczyciel w trakcie zajęć wraca do celów lekcji Sprawdza stopień ich osiągnięcia Poziom osiągnięcia założonych celów:Arkusz obserwacji lekcji.. (zaplanowanie, punktualność, czas lekcji) Stopień realizacji poszczególnych celów operacyjnych zajęć (opis realizacji poszczególnych celów) Ocena celowości zastosowania poszczególnych środków dydaktycznych, sposób prezentacjiTitle: ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI STAŻYSTY Author: Jurek Last modified by: Jarek Created Date: 10/23/2019 1:04:00 PM Company: PRV Other titlesArkusz obserwacji lekcji prowadzonej przez nauczyciela stażystę Last modified by: Nauczyciel Company: DomARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI..

Podaje temat zajęć.

Trafność doboru celów nauczania oraz ich realizacja: 11.ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ.. Przedmiot .. Klasa .. Język .ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆZ PRZEDMIOTÓW ZAWODOWYCH TEORETYCZNYCH*/ ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH*.. Przekazuję go Państwu celem ewentualnego wykorzystania podczas obserwacji wszystkich lekcji .ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI Cel obserwacji: 1.. Dolegliwość somatyczne: skarży się na bóle i zawroty głowy, miewa mdłości, skłonny do zemdleń.. stanowią dokumentację spostrzeżeń.. Lekcja, przedmiot: …………………………………………………………………….. Arkusz podsumowujący dla nauczyciela 7.. Zajęcia pozalekcyjne: ………………………………………………………………….. Imię i nazwisko nauczycielaTemat zajęćData obserwacjiOddział.. Obszar: Podawanie celów lekcji i kryteriów sukcesu oraz sprawdzenie ich zrozumienia przez uczniów.Interpretacja na bieżąco - po zakończeniu zajęć.. Arkusz obserwacji lekcji 1.0.doc (267.50 KB) 4a. Arkusze obserwacji lekcji, czyli usystematyzowane notatki spełniają trzy zasadnicze funkcje: ułatwiają zbieranie informacji i ich analizę.. Zajęcia opiekuńczo - wychowawcze, Innearkusz obserwacji pracy pedagoga, obserwacja problemowa : arkusz obserwacji uroczystoŚci/imprezy szkolnej : arkusz obserwacji zajĘĆ dodatkowych : arkusz obserwacji zajĘĆ pozalekcyjnych : karta obserwacyjna zebrania z rodzicami : wykaz podręczników 2021/2022..

Organizacja zajęć: 8.

Imię i nazwisko nauczyciela.. Metody stosowane na lekcji pobudzały aktywność uczniów.. plo ix opoleArkusz obserwacji lekcji 3.. Brak kwestionariusza nie odbiera rangi hospitacji.. Data .ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI.. Realizacja podstawy programowej: 10.. Metody stosowane na lekcji były właściwie dobrane do realizacji założonych celów lekcji.. Metody stosowane na lekcji były zróżnicowane.. Rodzaje obserwacji: - swobodna (piszemy to co widzimy - czynności nauczyciela i uczniów); - kwestionariuszowa (kwestionariusz obserwacji lekcji - ułatwia zbieranie danych i porządkowanie materiału obserwacyjnego).. (przeznaczona dla dyrektora szkoły) należy postawić znak "+" / ". ". Arkusz imprezy / uroczystości szkolnej 8.. Arkusz obserwacji lekcji 2.0.doc (81.00 KB) 5.KARTA OBSERWACJI.. Data przeprowadzonej lekcji: 2.. Arkusz-do-prowadzenia-obserwacji.doc (48.50 KB) 2.. Przedstawia operacyjne cele zajęć.Arkusz obserwacji lekcji rok szkolny 2021/2022 Imię i nazwisko nauczyciela…………………………………………………………………………………………………………………Przykład arkusza obserwacji Dyrektor szkoły obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej.. Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami 4.. Arkusz obserwacji godziny wychowawczej (GDW).doc (250.50 KB) 4.. W ZS CKR w Starym Lubiejewie im.. Temat lekcji: 5.. 5.podczas lekcji zadaje pytania, zabiera głos w dyskusji, miewa "problemy".. ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ cz. II.. Przebieg zajęć zgodny z założeniami (cele, kształcone kompetencje, czas).Arkusz obserwacji lekcji Strona 2 z 6 Metody 1.. Arkusz obserwacji zajec innych niz dydaktyczne.doc (204.50 KB) 3.. Arkusz obserwacji uroczystości przedszkolnej 3.. Obserwacje są niezbędnym wprowadzeniem do samodzielnego prowadzenia zajęć.Oto przykład wypełnionego podczas lekcji arkusza obserwacyjnego: Obserwacja lekcji Lekcja 1 Edukacja matematyczna klasa 3d - Barbara Kicińska, Szkoła Podstawowa nr 21 z oddziałami integracyjnymi w Gliwicach.. Zabrakło podsumowania zajęć, zebrania przekazanych informacji, wyciągnięcia wniosków ze spotkania z nakreśleniemArkusze obserwacji zajęć - Rola nauczyciela na lekcji i formy pracy uczniów ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ - ROLA NAUCZYCIELA NA LEKCJI Prowadzący: .Obserwator .. Przedszkole Nr 81.. Cel obserwacji: poziom sprawności i umiejętności dziecka.. Imię i nazwisko nauczyciela:………………………………………………………………….. Liczba uczniów ..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt