Plan roku akademickiego cm umk

Pobierz

Organizacja tegorocznej uroczystości będzie dostosowana do ograniczeń wynikających z sytuacji epidemicznej.. Wykaz bloków przedmiotów do wyboru na studiach stacjonarnych II stopnia (s2) rekrutacja śródroczna.. Na kolejne spotkanie z Medyczną Środą zapraszamy 27 stycznia br. Pink Lips Project .. Stypendia Rektora za najwyżej punktowane publikacje .. Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 - 01 października 2020 r. SEMESTR ZIMOWY od 1 października 2020 r. do 21 lutego 2021 r. Zajęcia dydaktyczne - od 5 października 2020 r. do 22 grudnia 2020 r. Wakacje zimowe- od 23 grudnia 2020 r. do 3 stycznia 2021 r.UMK z dnia 30 kwietnia 2019 r. Regulamin studiów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (Biuletyn Prawny UMK z 2019 r., poz. 127) z a r z ą d z a s i ę, co następuje: § 1 1.. Na scenie auli głównej przy ul. Jurija Gagarina 11 były obecne tylko 3 osoby.Studia niestacjonarne, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.Plan studiów (403 KB) obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2019/2020 Plan studiów (243 KB) obowiązujący od semestru letniego roku akademickiego 2017/2018.. PODZIEL SIĘ NA: Sara Watrak — 26 sierpnia 2018.. W czwartek 1 października Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zainauguruje nowy rok akademicki.. W każdym pliku są zakładki, w których znajdują się plany dla poszczególnych roczników studiów pierwszego i drugiego stopnia.Biologia, Instytut Biologii, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu..

Ustala się ramową organizację roku akademickiego 2019/2020 dla wydziałów zlokalizowanych w Toruniu.

2019/2020 (764 KB)Instytut Student Kandydat Nauka Student Organizacja roku akademickiego Organizacja roku akademickiego.. plan studiów oraz program studiów obowiązujące od semestru zimowego roku akademickiego 2020/2021Plany zajęć, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.Za nami nietypowa Inauguracja roku akademickiego 2020/2021.. Dziś.. Wydział Nauk Historycznych, [fot. Angelika Plich] Wiemy, jak będzie wyglądać organizacja roku akademickiego 2018/2019 na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.. Organizacja roku 2020/2021; Program studiów; Plan zajęć (rok I) - semestr zimowy 2020/2021Inauguracja roku akademickiego 2020-09-22 fot. Andrzej Romański.. Wykaz zajęć realizowanych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Farmaceutycznym, które będą nauczane zdalnie oraz stacjonarnie.UMK USOS poczta Moodle English USOS poczta Moodle English Grudziądzka 5, 87-100 Toruń.. Stypendysta Programu im..

plan studiów oraz program studiów obowiązujące od semestru zimowego roku akademickiego 2019/2020.

SEMESTR ZIMOWY : od 1 października 2019 r. do 23 lutego 2020 r. Inauguracja roku akademickiego 2019/2020 : 1 października 2019 r. Zajęcia dydaktyczne : od 2 października 2019 r. do 20 grudnia 2019 r. Wakacje zimowe : od 21 grudnia 2019 r. do 6 stycznia 2020 r.Zgodnie z zarządzeniem nr 117 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z 29 maja 2020 roku ustalona została ramowa organizacja roku akademickiego 2010/2021 dla wydziałów Collegium Medicum w Bydgoszczy: SEMESTR ZIMOWY od 1 pażdziernika 2020 r. do 21 lutego 2021 r. Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 - 1 października 2020 r.Inauguracja roku akademickiego 1 października Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu zainaugurował nowy rok akademicki.. Organizacja roku akademickiego 2018/2019 - semestr zimowy.Biotechnologia - plan zajęć zima 2020 Pliki z planami zajęć są w formacie Microsoft Office Excel.. UMK USOS poczta Moodle English USOS poczta Moodle English Fosa Staromiejska 3, 87-100 ToruńOkres od 16 do 30 września 2020 roku przeznaczony jest na załatwianie spraw organizacyjnych związanych z zakończeniem roku akademickiego 2019/2020 i rozpoczęciem roku akademickiego 2020/2021..

Program studiów (379 KB) Efekty uczenia się (405 KB)Organizacja roku akademickiego 2018/2019 na UMK.

e-mail: .. Instytut Student Kandydat Nauka Student Biologia Biologia Ulotka Biologia (1,68 MB).. Uwagi dotyczące zmian w rozkładach zajęć dydaktycznych kierować należy do Pani dr Agnieszki Radzimińskiej, Katarzyny Ryńskiej-Sywec, tel 52 524-60-12, e mail: z dnia 19.01 w sprawie szczepień pracowników CM UMK .. Komunikat z dnia 19.01 w sprawie szczepień studentów CM UMK .. Inauguracja roku akademickiego 2020/2021 - 01 października 2020 r. SEMESTR ZIMOWY od 1 października 2020 r. do 21 lutego 2021 r. Wydział Student Kandydat Nauka Student Terminarz Plany, terminy egzaminów, organizacja roku itp.Studia.. UMK USOS poczta Moodle English ul. Władysława Bojarskiego 3, 87-100 Toruń .Zarządzenie Nr 119 Rektora UMK z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie wysokości opłat za jedną godzinę zajęć na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych oraz wysokości czesnego na studiach niestacjonarnych w części bydgoskiej UMK za każdy rok studiów dla studentów rozpoczynających studia od roku akademickiego 2016/2017 (468 KB)Organizacja roku akademickiego, Wydział Sztuk Pięknych, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu..

BekkeraOrganizacja roku akademickiego, Wydział Prawa i Administracji, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

UMK USOS poczta Moodle ul. Sienkiewicza 30/32, 87-100 Toruń .Collegium Medicum UMK w Bydgoszczy SEMESTR ZIMOWY od 1 października 2018 r. do 17 lutego 2019 r. Inauguracja roku akademickiego 2018/2019 2 października 2018 r. Zajęcia dydaktyczne od 1 październik…Informacje dla studentów I roku.. Każdy student UMK ma obowiązek posiadania konta na centralnym serwerze kont administrowanym przez UCI, niezbędnego do złożenia ślubowania, rejestracji na zajęcia, złożenia wniosków o stypendia, kontaktowania się w sprawach organizacyjnych i dydaktycznych z Uniwersytetem.Podział roku akademickiego 2020/2021 (280 KB) Plany zajęć 2020/2021; Plan studiów na kierunku inżynieria biomedyczna WL CM UMK obowiązujący studentów rozpoczynających naukę w roku akad.. 2 października o godzinie 13.00 studenci I roku złożyli ślubowanie podczas wyjątkowej z powodu pandemii COVID19 uroczystości.. - Musimy nieustannie dbać o poziom badań naukowych i tworzyć dla nich coraz lepsze warunki - podkreślił w swoim wystąpieniu nowy rektor UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala.Wydział Student Kandydat Nauka Student Organizacja roku akademickiego Organizacja roku akademickiego..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt