Arkusz obserwacji zajęć wypełniony

Pobierz

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Zamieszczam w zakładce nadzór pedagogiczny arkusz obserwacji lekcji przygotowany na potrzeby obserwacji lekcji matematyki zleconej Podkarpackiemu Kuratorowi Oświaty przez Najwyższą Izbę Kontroli.. Przedstawienie uczniom celów lekcji: 7.. ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI Imię i nazwisko nauczyciela .. Utrwalenie wiadomości: 9.. Dokumentacja z obserwacji jest wpinana do indywidualnej teczki nauczyciela.. Wpisany przez: Wojciech Furgała.. Język .arkusze obserwacji - Dokumenty - Ewelajna1401 - Chomikuj.pl.7) Arkusz obserwacji zaj ęć rewalidacji, 8) Arkusz podsumowuj ący dla nauczyciela rewalidacji, 9) Arkusz obserwacji zaj ęć opieku ńczo-wychowawczych, 10) Arkusz podsumowuj ący dla nauczyciela wychowawcy, 11) Arkusz obserwacji zaj ęć innych ni ż lekcje, 12) Arkusz obserwacji diagnozuj ącej.Dokumentacja obserwacji (arkusze obserwacji ze scenariuszami obserwowanych zajęć) jest przechowywana przez dyrektora Przedszkola w segregatorze.. Imię i nazwisko nauczyciela.………………………………………………………………………………………………….. Przedstawianie uczniom celów lekcji w "języku uczniów".. 1, str.58) uczniowie czytają przykładowe sprawozdanie, uzupełniając je tymi spójnikami.ARKUSZ OBSERWACJI KONTROLNO-OCENIAJĄCEJ .. Imię i nazwisko nauczycielaTemat zajęćData obserwacjiOddział.. Rodzaj zajęć .. Nauczyciel prowadzący.Arkusz obserwacji lekcji..

Data obserwacji.

Imię i nazwisko nauczyciela.. Temat zajęć .ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI.. (przeznaczona dla dyrektora szkoły) należy postawić znak "+" / ". ". Metody stosowane na lekcji pobudzały aktywność uczniów.. ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI.. 1.Obserwowane działania nauczyciela podczas zajęć : MOTYWOWANIE.. Nauczyciel ma prawo wglądu w dokumentację dotyczącą przeprowadzonych obserwacji jego zajęć.. Rodzaje obserwacji: - swobodna (piszemy to co widzimy - czynności nauczyciela i uczniów); - kwestionariuszowa (kwestionariusz obserwacji lekcji - ułatwia zbieranie danych i porządkowanie materiału obserwacyjnego).. Zastosowane na lekcji formy organizacyjne pracy uczniów były atrakcyjne dla ucznia, chętnie pracował.ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ Nr 1 dla studentów I roku PWSZ w Chełmie w ramach praktyki ogólnopedagogicznej .. Przekazuję go Państwu celem ewentualnego wykorzystania podczas obserwacji wszystkich lekcji .Relevance.. stanowią dokumentację spostrzeżeń.. ARKUSZ HOSPITACJI.. Wzór konspektu zajęć (.doc) wraz z arkuszem obserwacji (pdf) Polityka prywatności "cookies".Plik Arkusz obserwacji zajęcia prowadzonego przez nauczyciela.doc na koncie użytkownika kasiaczysz • folder opiekun stażu • Data dodania: 15 sie 2010Arkusze obserwacji Arkusz przedhospitacyjny Arkusz obserwacji lekcji Arkusz obserwacji lekcji wychowawczej Arkusz obserwacji zajęć dodatkowych Arkusz obserwacji zebrania z rodzicami Arkusz obserwacji uroczystości szkolnej Hospitacja diagnozującaUstalone są szczegółowe cele obserwacji..

Podaje temat zajęć.

Tempo lekcji: 3.. 21.11.2013. przedmiot.. Imię i nazwisko nauczyciela .. Strategiczne umiejętności dzieckaAdnotacje hospitowanego (x)Adnotacje hospitującego (x)ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ REWALIDACJI.. Stopień awansu zawodowego.. Stosowane metody zapewniały przystępność wiedzy.. Indywidualizacja nauczania w toku lekcji lub zajęć; 6.ARKUSZ OBSERWACJI LEKCJI.. 5.Istnieje obowiązek prowadzenia obserwacji, ale nie ma w żadnym akcie prawa oświatowego gotowego wzoru arkusza obserwacji zajęć szkolnych ani przedszkolnych.. Zespół Szkół Nr 33 w Bydgoszczy.. ks. Józefa Tischnera w Dobcz ycachNauczyciel przygotowuje uczniów do napisania sprawozdania z przeprowadzonej ankiety klasowej: uczniowie odkrywają zasadę użycia spójników 'but' i 'however' na podstawie przykładowych zdań (ćw.. Imię i nazwisko osoby obserwującej .. 5.ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ cz. II.. Wzór konspektu zajęć i arkusz obserwacji.. Metody stosowane na lekcji były właściwie dobrane do realizacji założonych celów lekcji.. Nauczyciel wypełnia arkusz zawierający temat, cele i przebieg zajęć, które będą podlegać obserwacji (zał.1) Nauczyciel przekazuje osobie obserwującej dokumenty i informacje wynikające z rodzaju i celu obserwacji.Obserwacja kierowana ma miejsce wtedy, gdy nauczyciel specjalnie organizuje jakąś działalność, by poznać określone sprawności czy umiejętności, np. sprawność lewej i prawej ręki, płynność ruchów, umiejętność posługiwania się narzędziami, ..

Data ustalenia obserwacji ..... 2.

pomagają hospitującemu skoncentrować się na wybranych elementach obserwowanych lekcji lub innych działań nauczyciela .1.. Poziom osiągnięcia założonych celów: 4.. Kryteria do obserwowanego zajęcia Kryteria poprawności metodycznej i merytorycznej Uwagi Precyzyjne, jasno sformułowane cele Dobór treści kształcenia wynikających z podstawy programowej Poziom osiągnięcia celów Dobór metod i form Uzasadnianie ocen bieżących.. Przedszkole Nr 81.. 1.6.7) Arkusz obserwacji zajęć innych niż lekcje, Wprowadzona zarządzeniem dyrektora nr 1/2012/213 z dnia18 września 2012r.. Data hospitacji.…………………………………………………………………………………………………………………….. Klasa .W przypadku tych obserwacji uwaga dyrektora/wicedyrektorów kierowana była na: 1. lub " nie dotyczy" przy odpowiednim stwierdzeniu.. Atmosfera na lekcji: 6.. Podawanie na każdej lekcji tematów lekcji..

Formułowanie w trakcie zajęć pytań kluczowych.

Metody stosowane na lekcji były zróżnicowane.. Nauczyciel stosuje różnorodne formy pracy uczniów: - indywidualna - zespołowa - zbiorowa 2.. Ocena pracy uczniów: 5.. ARKUSZ OBSERWACJI Świetlica szkolna Ustalenia wstępne: 1.. Stosowane w toku lekcji formy organizacyjne pracy uczniów pomogły w osiągnięciu założonych celów lekcji.. Stosowanie umiejętności kluczowych: 11.. Aktywność uczniów w czasie lekcji: 2.. Data obserwacji: .. Klasa .. 1 września 2017 r.Arkusz hospitacji lekcji wypelniony to częsty temat wpisów na blogach w portalu pinger.pl.. Są rzeczy, które też możesz otagować Arkusz hospitacji lekcji wypelniony?. Zapoznanie uczniów z nowym materiałem: 8.. Załóż własny blog!Interpretacja na bieżąco - po zakończeniu zajęć.. ARKUSZ OBSERWACJI DZIECKA PODCZAS ZABAW SWOBODNYCH W PRZEDSZKOLU dla studentów I roku PWSZ w Chełmie w ramach praktyki ogólnopedagogicznejArkusz obserwacji lekcji Strona 2 z 6 Metody 1.. (dla obserwującego) Data .. Klasa/grupa ……………………………….. Brak kwestionariusza nie odbiera rangi hospitacji.INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA ARKUSZA OBSERWACJI/SCENARIUSZA Obserwacje zajęć (wytyczne) ednym z obowiązków studenta na praktyce pedagogicznej jest obserwowanie zajęć prowadzonych w żłobku oraz na różnych poziomach nauczania przedszkolnego/ wczesnoszkolnego.. Nauczyciel mianowany.. Ocena pracy uczniów: 12.ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ (wychowanie przedszkolne) ARKUSZ OBSERWACJI ZAJĘĆ.. Obserwacje są niezbędnym wprowadzeniem do samodzielnego prowadzenia zajęć.ARKUSZE HOSPITACJI KONTROLNO - OCENIAJĄCEJ.. Zespół Szkół im.. Arkusze obserwacji lekcji, czyli usystematyzowane notatki spełniają trzy zasadnicze funkcje: ułatwiają zbieranie informacji i ich analizę.. Cel obserwacji: poziom sprawności i umiejętności dziecka..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt