Zagrożenia cywilizacyjne współczesnego świata prezentacja

Pobierz

których pojawienie się i rozprzestrzenianie na całym świecie jest związane z postępem współczesnej cywilizacji.Wynikiem rozwoju współczesnej cywilizacji jest pojawienie się zagrożeń również o charakterze globalnym.. Terroryzm jest najczęściej definiowany jako użycie siły lub przemocy przeciwko osobom lub własności z pogwałceniem prawa, mające na celu zastraszenie i w ten sposób wymuszenie na danej grupie ludzi realizacji określonych celów.Do najczęstszych problemów ekologicznych występujących obecnie na świecie zaliczamy: ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA : Zanieczyszczenia pyłowe i gazowe wywołują liczne schorzenia i choroby, stanowiąc istotne zagrożenie zdrowia oraz życia człowieka.Plik zagrożenia cywilizacyjne współczesnego świata prezentacja.pdf na koncie użytkownika aquinoneroatawa • Data dodania: 19 lis 2018 1,2 miliarda ludzi na świecie żyje za mniej niż 1,25 .Kolejnym wielkim zagrożeniem współczesnego świata są uzależnienia.. Każdy z zaprezentowanych powyżej poglądów jest w jakimś sensie prawdziwy.. Świat jest nasz!wytworzenie poczucia zagrożenia w społeczeostwie -Spektakularny, pozbawiony skrupułów sposób działania, co ma wywoład efekt psychologiczny -Brak kary za popełniony czyn podważający autorytet władzyi obnażający jej bezradnośd -Działania nastawione są na uzyskanie rozgłosu, a nie zniszczenie aparatu czy siły żywej władzyDo jednych z najpoważniejszych zagrożeń współczesnego świata należą problemy demograficzne i żywnościowe..

Zagrożenia i problemy współczesnego świata prezentacja.

Uwarunkowania .. Następny.. Przez cały czas obserwujemy szybki wzrost zaludnienia, statystycy ostrzegają przed eksplozją demograficzną.. •przykŁady chorÓb cywilizacyjnych •przyczyny chorÓb cywilizacyjnych poŚrednie bezpoŚrednie •cukrzyca •otyŁoŚĆ •udar mÓzgu •astma oskrzelowa •alergie •osteoporoza •aids •gruŹlica •nowotwory •choroby psychiczne: anoreksja, depresja, alkoholizm,Problemy Trzeciego Świata.. Najczęściej ich ofiarami padają młodzi ludzie, którzy z różnych powodów nie potrafią znaleźć rozwiązania dla swoich problemów.. Duże znaczenie ma tutaj środowisko, w jakim młodzież przebywa, ze szczególnym uwzględnieniem atmosfery panującej w rodzinie .. Zwracając uwagę na tzw. prawidłowości rozwoju współczesnej cywilizacji określanej nierzadko mianem informacyjnej, postrzega sięNajpoważniejszym źródłem zagrożenia współczesnej cywilizacji jest terroryzm, który pojawił się na przełomie XX i XXI wieku.. Proszę przeczytać dokument: Postęp techniczny a zagrożenia współczesnej cywilizacji.. Często i niejednokrotnie zastanawiam się jakie są te zagrożenia.Temat: Postęp techniczny a zagrożenia współczesnej cywilizacji.. dziej skomplikowane ćwiczenie po samym obejrzeniu prezentacji może wykonać.WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA.. Zagrożenie.. W ówczesnych czasach nie wszyscy czujemy się bezpieczne..

Zagrożenia i problemy współczesnego świata prezentacja - YouTube.

Dla każdego uzasadnienia można podać kilka argumentów oraz przykładów.Zagrożenia współczesnego świata.. Poprzedni.. Szczególnie gwałtowny wzrost liczby ludności nastąpił w połowie XX wieku, po zakoszeniu II wojny światowej.•co to sĄ choroby cywilizacyjne?. Istotne cechy i Istotne cechy i podział cywilizacji we współczesnym świecie.. Nasze odczucia są prawidłowe.. Prowadzący (dr Dariusz Kotarski) Współczesne zagrożenia cywilizacyjne czasu wojny i pokoju Prowadzący (dr Dariusz Kotarski) Tematyka zajęć 1.. Bardziej szczegółowoZAGROŻENIA CYWILIZACYJNE WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA Definiując oblicze cywilizacyjne współczesnego świata zauważa się, że jego rysy wyznaczają przede wszystkim poziom rozwoju gospodarczego, kulturę polityczną, edukację.. Slajd 4.Każde dziecko przychodzące na świat potrzebuje pomocy wychowawczej, czyli mądrości i miłości rodziców i innych wychowawców.. Nowoczesne urządzenia techniczne i wynalazki nie tylko ułatwiają nam życie, lecz także mogą być źródłem wielu zagrożeń.Zagrożenia współczesnego świata..

Choroby cywilizacyjne.

Przykłady, opisy i uzasadnienia.. Jeśli zamiast wsparcia i miłości dziecko doświadcza negatywnych nacisków, wtedy pojawiają się zagrożenia i trudności w rozwoju aż do wystąpienia różnego rodzaju patologii, takich jak: nikotynizm, alkoholizm, narkomania, przestępczość choroby psychiczne, samobójstwa.uzależniają i zamykają w wirtualnym świecie; dają złudne pozory bezpieczeństwa i anonimowości; narażają na wady postawy, otyłość, pogorszenie wzroku; dzieci i młodzież nawiązują kontakty "w sieci" i narażają się na niebezpieczne znajomości; narażają się także na przechwycenie danych osobowych; MEDIAści.. Informacje znajdują się w tym pliku.. Dewastacja środowiska naturalnego, proble-my wykorzystania ograniczonych zasobów naturalnych, problemy demograˆcz-ne, bogactwo i nędza w świecie osiągają obecnie wymiar nie tylko lokalny, ale również globalny.Zagrożenia współczesnego świata prezentacja.. Boimy się aby nie było kataklizmów, wojen, jesteśmy w strachu jeżeli przeczuwamy, że zagrożone jest nasze życie lub naszych bliskich.. Wraz z rozwojem cywilizacji coraz większe jest także ryzyko wystąpienia zagrożeń ekologicznych, które naruszają warunki ludzkiej egzystencji.. Do tego należy dodać możliwość zakłócenia ładu i porządku publicznego, zagrożenia psy-chologiczno-socjologiczne i wiele innych niebezpieczeństw obecnych we współ-czesnym świecie.Zagrożenia nuklearne 2008 * Iran Zagrożenia - Korea Północna 2008 * Postklasyczna era nuklearna zimna wojna - klasyczne, symetryczne odstraszanie proliferacja - nowi, asymetryczni dysponenci: państwa niepewne i struktury niepaństwowe Asymetryczność roli: broń ostateczna (używana z konieczności, strategia odstraszania) - broń pierwszego użycia (używana z wyboru, strategia szantażu) bezpieczeństwo utrzymywania broni jądrowej (dostęp .Zagrożenia i wyzwania transgranicznego bezpieczeństwa współczesnego świata 137 Nowe globalne i transgraniczne wyzwania Sklasyfikowane i opisane dotychczas wyzwania bezpieczeństwa wydają się od-zwierciedlać prawdziwy obraz potencjalnych zagrożeń..

Profilaktyka i zagrożenia.

-Wysoko rozwinięte paostwa PK na głowę mieszkaoca pow. 10 000 dolarów ( najbogatsze nawet 20 000, a najbiedniejsze nawet 2 000 dolarów) -W najbiedniejszych krajach żyje połowa naszego globu (ponad miliard osób żyje za 1 dolara dziennie) -Rocznie z głodu umiera ok. 30 mln ludzi -Program .Choroby cywilizacyjne są przeczyną ok.80% zgonów, dlatego ważne jest, byśmy byli świadomi co przynosi rozwój cywilizacji i jaki styl życia nam narzuca.W leczeniu chorób cywilizacyjnych ważna jest polityka zdrowotna i profilaktyka, ponieważ tylko to może poprawić stan naszego zdrowia, tym samym przedłużając nasze życie.Jest to prezentacja dotycząca chorób spowodowanych rozwojem cywilizacji.. Niestety, ewolucyjny charakterWspółczesne zagrożenia cywilizacyjne czasu wojny i pokoju.. Choroby, na które aktualnie chorujemy na świecie mają zupełnie inny charakter niż te, z którymi borykali się nasi pradziadkowie 100 czy 200 lat temu.. If .Zagrożenia współczesnej cywilizacji Skimming Przestępstwo polegające na nielegalnym skopiowaniu zawartości paska magnetycznego karty płatniczej bez wiedzy jej posiadacza w celu wytworzenia kopii i wykonywania nieuprawnionych płatności za towary i usługi lub wypłat z bankomatów.zagrożenia współczesnej cywilizacji.. • ogata Północ i biedne Południe.. Klasa 6Zagrożenia międzynarodowe: •sytuacje, które swym zasięgiem obejmują terytoria (lub dotyczą interesów) dwóch lub więcej państw i wymagają reagowania według zasad prawa międzynarodowego: terroryzm; mafię i narkotyki; ludobójstwo; proliferację broni masowego rażenia i skażenia; nielegalny handel bronią;Jednym z podstawowych zagrożeń, dominujących we współczesnym świecie, to bez wątpienia terroryzm i jego eksplozja, która zmienia nieustannie swoje oblicze..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt