Słownictwo charakterystyki porównawczej

Pobierz

masywny, mizerny, muskularny, niechlujny, niedołężny, niepozorny, .Zadanie składa się z polecenia i dwóch tekstów literackich (epickich albo lirycznych, albo dramatycznych) lub ich fragmentów.. Możesz też powiedziec, którą bardziej lubisz.. Dzięki takiej analizie możemy wzbogacić naszą wiedzę o bohaterach!. Charakterystyką porównawczą nazywamy pracę, w której porównuje się co najmniej dwóch bohaterów indywidualnych lub zbiorowych.. Mieszkają w ubogiej chatce.. Etykiety: charakterystyka , charakterystyka porównawcza , Cześnik Raptusiewicz , Fredro Aleksander , kontrakt , lektura , pomysł na lekcję , praca w grupie , Rejent Milczek , zaczytaj się , Zemsta.Jak napisać charakterystykę - poradnik dla uczniów.. Nauczyciel wyświetla dalszy ciąg filmu.wprowadza do wypowiedzi pisemnej elementy charakterystyki porównawczej (ja - bohater literacki), ocenia swoje postępowanie, .. uczniowskie, warto zwrócić uwagę zarówno na słownictwo charakterystyczne dla opisu postaci, jak i wybraną konwencję autocharakterystyki.. Gotowe przykłady dostępne na stronie.. Byli oni trój­ką przy­ja­ciół, któ­rzy wal­czy­li w kon­spi­ra­cji war­szaw­skiej w cza­sie II woj­ny świa­to­wej.. wyrażające podobieństwo wyrażające różnice podobnie jak tak samo jakCharakterystyka porównawcza - podstawowe informacje.. Problemy mogą pojawiać się natomiast podczas realizowania formy porównawczej.Przygotuj słownictwo potrzebne do charakterystyki porównawczej Danusi i Jagienki (z krzyżaków) - MidBrainartW charakterystyce porównawczej opisujesz dwie osoby..

Słownictwo przydatne w pisaniu charakterystyki porównawczej.

grudnia 30, 2019Siłaczka została opublikowana na łamach Głosu (1891, numery od 24 do 26), wywołując istną burzę dyskusji i polemik - zarówno towarzyskich jak i prasowych, których przebieg tak referował potem ówczesny wybitny krytyk, Antoni Potocki: Wkrótce po ukazaniu się "Siłaczki" w tym samym "Głosie" wszczęła się polemika o jej bohatera, doktora Obareckiego z Obrzydłówka.. Wyróżniają ją hebanowe, długie włosy.. Swo­ją po­sta .Charakterystyka porównawcza Aliny i BalladynyAlina i Balladyna bohaterki Balladyny J. Słowackiego, to dwie siostry.Pomimo łączącego je pokrewieństwa, jedna stanowi zaprzeczenie drugiej.Dziewczyny różnią się od siebie, zarówno charakterem jak i wyglądem.. Alina ma lekko różową skórę , jasne włosy i fiołkowe oczy.. W przypadku charakterystyki indywidualnej lub zbiorowej sprawa jest stosunkowo prosta i została ona już omówiona powyżej.. Schemat I: Schemat II: 1.. Autor komedii ukazał ich na zasadzie kontrastu.Zośka, Alek i Rudy - charakterystyka porównawcza.. Ko­bie­ty, mimo wię­zi łą­czą­cej je od naj­młod­szych lat, po­sia­da­ją zu­peł­nie inne ce­chy cha­rak­te­ru, któ­re uwi­docz­ni­ły się w .Charakterystyka porównawcza Cześnika i Rejenta.. Cześnik i Rejent, czyli opiekunowie poszczególnych skrzydeł budynku, są antagonistami, a ich wzajemna niechęć .Jacek zawsze trzymał się z boku i nie odzywał się nigdy pierwszy..

Przypomnienie schematu pisania charakterystyki porównawczej.

odpowiedział (a) 03.01.2013 o 14:34.. Pierwszy to prezentacja postaci, drugi to opis zewnętrzny i chechy charakteru ukazane w działaniu, a trzeci to podsumowanie i ocena postaci z uzasadnieniem.. Obaj są mężczyznami w podeszłym wieku, są przedstawicielami jednej epoki i należą do tej samej klasy społecznej - szlachty.. Charakterystyka porównawcza jest zestawieniem dwóch lub więcej postaci, w których trzeba wykazać podobieństwa i różnice.Starasz się stosować zróżnicowane słownictwo, precyzyjnie wyrażasz myśli, do swojej wypowiedzi wplatasz co najmniej jeden związek frazeologiczny, budujesz zdania złożone ( podkreśliłam te, które występują w Twojej pracy) .. CECHY ZEWNĘTRZNE: alabastrowy, atrakcyjny, barczysty, blondyn, brunet, cherlawy, chuderlak, czerstwy, dorodny, dryblas, elegancki, gibki, harmonijnie zbudowany, jędrny, kędzierzawy, kruczy, krzepki, kształtny, łysy, majestatyczny_.. Jej celem jest znalezienie podobieństw i różnic.W charakterystyce porównawczej dokonujemy zestawienia cech charakterystycznych dwuch lub więcej charakterów.. Balladyna jest brunetką o alabastrowej cerze i czarnych oczach.. - charakterystyka indywidualna (opis jednej postaci), - charakterystyka zbiorowa (opis grupy, zbiorowości), - charakterystyka porównawcza (zestawienie dwóch postaci), - autocharakterystyka (opis samego siebie).Opracowany materiał pomógł uczniom na kolejnej lekcji w redagowaniu wypracowania- charakterystyki porównawczej..

Kryteria do oceny koleżeńskiej lub samooceny charakterystyki porównawczej.

Oparta na porównaniu oraz analizie zarówno dobrych, jak i złych cech charakteru, a także zachowań - taka powinna być dobrze napisana .Charakterystyka porównawcza to zestawienie kilku (może być dwóch) postaci po to, by wydobyć ich podobieństwa i różnice.Podczas rozmowy gestykuluje lub wymachuje szabelką.. Ma on swoje ulubione powiedzonko: "mocium panie".. Nauczyciel wyświetla film Różne postawy wobec władzy.. Rejent Milczek w ruchu i gestach jest powściągliwy.. Każdy z zestawionych fragmentów musi mieć charakter autonomiczny, to znaczy można przeprowadzić jego analizę i interpretację bez konieczności odwołania się do innych fragmentów lub do całości tego utworu.Balladyna i Alina to główne bohaterki dramatu Juliusza Słowackiego pt. ,, Balladyna".. Występuje w dwóch formach: bezpośredniej (gdy opisujemy cechy i zachowanie bohatera tekstu) oraz pośredniej (gdy koncentrujemy się na wydarzeniach, w których opisywana osoba lub postać brała istotny udział).Charakterystyka porównawcza to forma wypowiedzi, w której porównujemy co najmniej dwie postaci, ukazując ich podobieństwa i różnice..

Przypomnienie wiadomości o charakterystyce porównawczej, gromadzenie słownictwa oceniającego postacie.

Są siostrami, które pochodzą z biednej i prostej rodziny.. Charakterystyka pierwszej postaci: -przedstawienie postaci.. Charakterystyki mogą się przeplatać np.Plan charakterystyki porównawczej, słownictwo, przykład.Charakterystykę porównawczą możemy napisać według dwóch schematów.. Cześnik Raptusiewicz i Rejent Milczek to głównie bohaterowie "Zemsty" Aleksandra Fredry.. Charakterystyka to opis wyglądu zewnętrznego postaci wraz z cechami osobowości, zainteresowaniami i naszym stosunkiem do niej.. Alina jest blondynką o.Wyróżnia się charakterystykę indywidualną, zbiorową, porównawczą i autocharakterystykę.. Można to zrobić na 2 sposoby, w 3 lub 4 akapitach.. Linki do zasobów wolnelektury.pl − zbiór poezji i prozy, którą można czytać online, pobrać na dysk komputera lub wysłuchać (audiobooki)2.. Wydobywamy ich podobieństwa i rożnice.. Dwie podzielone murem części zamku oraz dwóch bohaterów, między którymi wznosi się mur niezgody - tak można pokrótce zarysować fabułę "Zemsty" Aleksandra Fredry.. -wygląd.. Alek, Rudy i Zoś­ka to głów­ni bo­ha­te­ro­wie książ­ki Alek­san­dra Ka­miń­skie­go pt. "Ka­mie­nie na sza­niec".. Często wtrąca zwroty z języka potocznego.. Mówi wolno, cicho, bardzo słodko cedząc słówka i wtrącając zwroty łacińskie.Charakterystyka porównawcza Aliny i Balladyny.. Tablica charakteryzująca formę wypowiedzi - charakterystykę porównawczą.Temat: Charakterystyka porównawcza.I.. Aby napisać charakterystykę porównawczą, należy: 1.Wybrać sposób porównania:- uczeń dokonuje pełnej charakterystyki bohatera literackiego, dzieła sztuki, - dokonuje charakterystyki porównawczej, - określa temat i wymowę utworu, motywację postępowania bohaterów, - podejmuje działania twórcze: recytacja, drama, inscenizacja, praca plastyczna, muzyczna, - sprawnie pracuje z tekstem, umiejętnie cytuje.temat charakterystyki porównawczej, do wizualizacji rozbioru logicznego zdania czy do ilustracji drogi życiowej bohatera.. Ich matka jest wdową..


wave

Komentarze

Brak komentarzy.
Regulamin | Kontakt